Większe zbiory biblioteki

Zbiory współczesnej biblioteki (również szkolnej) powinny mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych pozycji. By sprostać tym wymaganiom podkowiańska Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie z Zespołem Szkół w ramach Priorytetu 2 przygotowała wniosek do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014″. Wniosek został wysoko oceniony i dzięki dofinansowaniu 14.700 zł zostały kupione 1283 książki i przekazane w depozyt bibliotece szkolnej. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Dorocie Skotnickiej nie tylko szkolna biblioteka, ale i biblioteka miejska wzbogaciła się o nowe pozycje. W ramach programu BN dofinansowania „zakupu nowości wydawniczych” Priorytet 1, nasza biblioteka otrzymała kwotę 7500 zł. Gratuluję.

foto: http://mbp-podkowalesna.pl/

Dodaj komentarz