Wnioski do budżetu partycypacyjnego

Wzorem roku ubiegłego zbieramy projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018.  Urząd Miasta przyjmuje wnioski do 30 czerwca (rozpoczęliśmy 22 maja).

Mieszkańcy Podkowy Leśnej, bez limitu wiekowego (nieletni za zgoda opiekuna) mogą zgłaszać wnioski – pomysły do realizacji o wartości nie wyższej niż przewidziana kwota 100.000zł. Zadania mogą być różnorodne, ważne aby dotyczyły zadań własnych gminy, np. remontu chodników, inwestycji typu place zabaw, parki linowe, poprzez pielęgnację zieleni, małą architekturę, edukację, kulturę i sport oraz były możliwe do zrealizowania w ciągu roku.

Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony miasta) i mieć złożone podpisy poparcia pod zadaniem przez 30 podkowian. Propozycja zadań inwestycyjnych musi znajdować się na terenach należących do Miasta Podkowa Leśna. Wszystkie informacje znajdują się na stronie miasta bip.podkowalesna.pl/zarzadzenia-organizacyjne-burmistrza-w-2017-r

We wniosku należy podać skrócony opis zadania, zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców – ogólnodostępność jest warunkiem oraz określić łączne szacunkowe koszty brutto zadania.

Warto też wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców, którzy skorzystają na tym, że projekt zostanie zrealizowany, opisać szczegółowo proponowane zadanie oraz uzasadnić potrzebę realizacji zadania – wyjaśnić, na jakie potrzeby odpowiada oraz dlaczego warto je sfinansować ze środków publicznych, dołączyć np. zdjęcia, rysunki czy wizualizacje.

Po złożeniu i weryfikacji wniosku zostanie już tylko przekonanie mieszkańców, że warto na niego zagłosować.

W pierwszej edycji wygrały cztery projekty, z czego część jest w trakcie realizacji:

  1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
  2. Młodzieżowa strefa aktywności.
  3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno.
  4. Nasadzenia drzew iglastych oraz krzewów kwitnących po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Lipowej, Bukowej i Sosnowej oraz w okolicach Skweru Ks. Kolasińskiego.

Zachęcam do aktywności – to szansa na zrealizowanie Państwa pomysłów.

Dodaj komentarz