Wnioski do budżetu 2017

Zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2017 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w  sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, wysłać e-mailem lub  pocztą do 30 września br.

Należy jednak pamiętać, że nie liczy się data nadania, lecz wpłynięcia do Urzędu.

Złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu.

 

Dodaj komentarz