Wojewoda Sipiera odmówił udziału w konsultacjach z mieszkańcami.

Dzisiaj (21.03) mamy spotkanie w sprawie ustawy metropolitalnej (referendum) oraz dróg (odmowy uzgodnień starostwa). Na spotkanie z mieszkańcami zostali zaproszeni: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który dotychczas prowadził (a może bardziej udawał, że prowadzi) konsultacje z przedstawicielami samorządów – dziś odmówił uczestniczenia w spotkaniu, argumentując, że nie jest osobą kompetentną, a są nimi jedynie autorzy projektu. I trudno się z nim nie zgodzić, biorąc pod uwagę, że jest to projekt poselski. Nie mniej jednak ostatnie spotkanie nazwane konsultacyjnym w sprawie ustawy metropolitalnej zwołał nie kto inny, a pan Sipiera. Mało tego, termin konsultacji zaproponowany przez niego – 16 marca br. kolidował z ogólnopolskim Forum Samorządowców zaplanowanym dawno temu.  Spotkanie u wojewody przypominało partyjne zebranie i połajankę w szkole. Większość samorządowców opuściła spotkanie przed czasem i przemieściła się na Forum. Panowie z PIS, chyba muszą ustalić jakąś jednolitą zasadę działania, bo chwilowo narażają się na śmieszność.odpowiedź wojewody 21 03

 

 

 

Kolejnym zaproszonym gościem jest starosta Marek Wieżbicki, który nie potwierdził udziału, ale może zrobi nam niespodziankę.

fot.źródło http://natemat.pl

Dodaj komentarz