Wybory uzupełniające do Rady Miasta

W dniu 10 kwietnia 2016 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym nr 5. Wybory zostały zarządzone w związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Stępki z mandatu radnego.

Zostały zgłoszone dwie kandydatury.  Komitet „Mieszkańcy dla Podkowy”, z którego miałem przyjemność startować na jesieni 2014r. dzisiaj rekomenduje kandydata na radnego Szymona Czupryńskiego – lista nr 1

W niedzielę o 16.30 w Wu Cafe odbędzie się spotkanie z kandydatem, w którym będę uczestniczył również ja, jak i kilku radnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców sprawami miasta, będzie okazja do wymiany opinii, refleksji, zadawania pytań mnie i radnym w warunkach mniej formalnych.  DSC_1006zmProponując kandydowanie 23 letniemu Szymonowi, mieliśmy na uwadze korzyści wynikające z potencjału tkwiącego w różnicach pokoleniowych. Różnorodność przedstawicieli rady wynikająca również z wieku jest niezbędna do zarządzania miastem w sposób pełny na różnych płaszczyznach.

Bez tytułu2

Szymon Czupryński mieszka w Podkowie od urodzenia, w okręgu nr 5 przy ul. Helenowskiej.  Skończył z wyróżnieniem szkołę samorządową, by później kontynuować naukę w liceum im. K. Hoffmanowej, jednym z najlepszych w Warszawie . Obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie także działa w Samorządzie Studenckim. Liczne obowiązki uczelniane łączy z pracą zawodową w serwisie aparatury medycznej,  m. in. w szpitalach pruszkowskich i grodziskim. Jest pełen zapału, świeżości i pomysłowości. A przede wszystkim ma otwarty umysł, nie reprezentuje skrajnych postaw i fundamentalnych poglądów, co pozwala na prowadzenie dialogu w poszukiwaniu kompromisu. Brak powiązań ze stronnictwami politycznymi czy partyjnymi wraz z umiejętnością kultury dyskursu daje nadzieję na rzetelną pracę w Radzie Miasta dla dobra naszej małej społeczności.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (galeria). Lokal wyborczy dostępny będzie dla wyborców w godz. 7.00-21.00.

Okręg wyborczy, w którym przeprowadzone zostanie głosowanie, obejmuje mieszkańców ulic:

  • Błońskiej 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste),
  • Helenowskiej 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste),
  • Słowiczej 1-17A,
  • Szpaków (cała),
  • Warszawskiej 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste),
  • Wróbla 1-15.

Dodaj komentarz