Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski

To jedna z tych chwil, kiedy jest miło.  W dniu 15 listopada 2016r. otrzymałem tytuł Pasjonat Sportowej Polski 2016. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach Programu „Sportowa Polska” po raz 17. Celem przyznawania tytułu Pasjonat Sportowej Polski jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. Pasjonat Sportowej Polski to osoba, która poprzez pracę zawodową i działalność społeczną przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a za sprawą swoich działań jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

dsc_5295w

Fragment uzasadnienia do otrzymanej nagrody:

Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna od wielu lat działa na rzecz rozwoju sportu i podejmowania aktywności przez mieszkańców Podkowy Leśnej. Organizator sztandarowej dziś imprezy miasta Podkowiańska Dycha oraz Rowerowego Rajdu Wolności, nowej formy zwiedzania miasta Podkowa biega – City Running Tours. W 2014r. był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. Stowarzyszenie było pierwszą organizacją pozarządową o charakterze sportowym w mieście. Pełniąc funkcję burmistrza od początku traktuje sport, jako ważną część lokalnej aktywizacji. W 2015r. przygotował „Planu rozwoju sportu i rekreacji  w Podkowie Leśnej” oraz w 2016 powołał koordynatora sportu i rekreacji w mieście.  W budżecie miasta tylko w ciągu 2 lat kwota przeznaczona na działania sportowe wzrosła kilkukrotnie. Zawiązał szerokie partnerstwo z ościennymi gminami, dzięki któremu powstała spójna koncepcja opracowania projektu sieci dróg rowerowych, przy wykorzystaniu obecnie projektowanych ścieżek na terenie miasta. Wspiera zainteresowania sportowe dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie i kontynuowanie współpracy instytucjonalnej i społecznej pomiędzy gminami Zachodniego Mazowsza, co przyczynia się do zwiększania zainteresowania młodych ludzi sporem i zdrowym spędzaniem czasu. Wprowadził stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta dla uczniów i studentów osiągających znaczne sukcesy sportowe  w Polsce i zagranicą. Wspiera wszelkie działania promujące sport i rekreację podejmowane na terenie miasta przez organizacje pozarządowe. Swoją aktywną postawą zachęca innych mieszkańców do uprawiania sportu, podejmowania aktywności na miarę swoich możliwości i prowadzenia zdrowego trybu życia. Konsekwentnie buduje sportowe oblicze Miasta Podkowa Leśna, najpierw jako mieszkaniec –  społecznik, teraz jako Burmistrz Miasta.

dsc_5311w

Od siebie dodam, że wymienione społeczne imprezy nie byłyby możliwe do zorganizowania bez zaangażowania moich koleżanek i kolegów z PTB, w tym żony i całej rzeszy wolontariuszy oraz życzliwości mieszkańców. Dziękuję.

W programie wzięło udział 943 gminy i powiaty z całej Polski. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, PZLA, PZPN, PZK, PZG, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Inne nagrodzone kategorie to m.in. Sportowa Architektura Regionu, Sportowy Obiekt Roku i Sportowa Gmina 2016.

fot. na zdjęciu Andrzej Supron – medalista olimpijski w zapasach, Agnieszka Wieszczek – medalistka olimpijska w zapasach i Aleksandra Socha – szablistka, olimpijka.

Dodaj komentarz