Znowu wyłączyli prąd- czas na kablowanie!

W ostatnich latach w Podkowie (jak i całej Polsce) wobec częstych załamań pogody i bardzo silnych wiatrów wzrasta problem zagrożeń uszkodzenia linii elektroenergetycznych przez rosnące drzewa.

O ile w czasie budowy podkowiańskiej linii elektroenergetycznej problem kolizji z drzewami nie istniał, o tyle po kilkudziesięciu latach drzewa urosły do słusznych rozmiarów. Drzewa rosnące pod lub obok linii w zbyt małej odległości stanowią niebezpieczeństwo i mogą spowodować różne szkody. Co roku przy okazji wichury czy nawalnego śniegu łamią się gałęzie i upadają całe drzewa, co powoduje zerwanie przewodów z konsekwencjami porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. W związku z tym podjąłem rozmowy z  PGE /Polska Grupa Energetyczna S.A/ o możliwości sukcesywnego kablowania miasta, czyli wymiany  napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia na przewody podziemne. Zastosowanie nowych technologii nie tylko poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale tez doprowadzi do zmniejszenia awaryjności sieci elektroenergetycznej i zminimalizuje wpływ obiektów energetycznych na środowisko. Dzięki temu również znacznie poprawi się estetyka miasta, bo przestaną być okaleczane drzewa (przycinane) i znikną paskudne słupy, a w zamian będziemy mogli postawić nowe latarnie. Niestety, będzie się to wiązało z koniecznością w wielu przypadkach przebudowy napowietrznych przyłączy do budynków.

IMG_00081zmObecnie w urzędzie trwają prace nad analizą kosztów i oszczędności związanych z kablowaniem linii napowietrznych oraz stawiania własnych lamp. Zależy mi również na ustaleniu wspólnego harmonogramu modernizacji i przebudowy linii energetycznych przez  PGE Dystrybucja, tak aby był on kompatybilny z naszymi planami dotyczącymi remontu dróg.

Jako pierwsza kablowana będzie linia energetyczna 15KV na ul.: Szpaków, Wróblej, Warszawskiej, Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej i Akacjowej.

 

Dodaj komentarz