Nagrody i Wyróżnienia

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Podkowy Leśnej w latach pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta (listopad 2014 -…)

 •  I miejsce w rankingu „Gmina dobra do życia 2022” w Polsce w kategorii strefy podmiejskie miasta na prawach powiatu
 • I miejsce w rankingu „Gmina dobra do życia 2022” w woj. mazowieckim w kategorii strefy podmiejskie miasta na prawach powiatu
 • Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego 2022 w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2022)
 • Podkowa Leśna na I miejscu w kategorii Gminy Miejskie w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2022)
 • Podkowa Leśna Liderem Rankingu Mazowieckiego w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2022)
 • Liderzy inwestycji! Podkowa Leśna 15 w kraju i pierwsza na Mazowszu w rankingu wydatków inwestycyjnych per capita.
 • Przedszkole zdobyło główną nagrodę jako najlepszy budynek ekologiczny w Polsce i wyróżnienie za najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego.
 • I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021″ stworzonym przez „Wspólnotę” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute.
 • Przedszkole Miejskie -nagroda Top Inwestycje Komunalne  (2022)
 • 5. miejscu gmin miejskich w „Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2021” (2022)
 • Artur Tusiński – 21 miejsce w Polsce najbardziej wpływowych burmistrzów w Internecie 2021. Raport przeprowadzony przez Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (2022)
 • Podkowa Leśna Liderem Województwa Mazowieckiego 2021 w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2021)
 • Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2021)
 • I miejsce Podkowy Leśnej w kategorii Gminy Miejskie w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2021)
 • I miejsce w konkursie Najbardziej Odporna Gmina w kraju i województwie (2021)
 • I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2020. (2021)
 • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2021 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2021)
 • Tytuł „Najlepszego Samorządu” w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys. (2021)
 • Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna trzecim „Najlepszym Włodarzem”  w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys. (2021)
 • 6. pozycja w Rankingu Samorządów 2019: Potencjał finansowy miast i gmin (ranking nadwyżki operacyjnej netto) (2021)
 • II miejsce w kategorii gmin miejskich w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
 • Wyróżnienie w europejskim konkursie Innovation in Politics organizowanym przez The Innovation in Politics Institute, za innowacyjne działania w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego (2020)
 • Wyróżnienie za zajęcie VI miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2020 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2020)
 • III miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. (2020)
 • Wyróżnienie za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim Rankingu Samorządów 2020 „Miejsca sprzyjające edukacji”
 • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2019 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
 • Podkowa Leśna  finalistą 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” za przeprowadzenie termomodernizacji budynku UM (2019)
 • I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego (2019)
 • Nominacja dla Artura Tusińskiego w Konkursie Smart City Awards  w kategorii  Człowiek Roku (2019)
 • Nominacja Podkowy Leśnej w Konkursie Smart City Awards  w kategorii Miast do 100 tys. (2019)
 • Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii  – Ministerstwa Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej (Projekt  „Zeroemisyjne Gminy Mazowsza” 2018)
 • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2018 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2018”
 • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”
 • Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 2018
 • Nominacja Artura Tusińskiego do europejskiego konkursu Innovation in Politics  organizowanego przez The Innovation in Politics Institute w Wiedniu (2018)
 • V miejsce w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego (2018)
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2017 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu (2018)
 • I miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę w kategorii gmin miejskich i VIII w kraju wśród wszystkich gmin (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) 2018
 • Odznaka dla Burmistrza Miasta „Przyjaciel WKD” za wsparcie i publiczne popularyzowanie działań WKD
 • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2017″dla Podkowy Leśnej
 • Wyróżnienie dla „Najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej 2017 w Polsce” w Rankingu „Rzeczpospolitej”w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Wyróżnienie za zajęcie VII miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2017 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 2017
 • 5 miejsce w województwie mazowieckim i 34 w kraju  (awans) w klasyfikacji „Liderzy inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • Podkowa Leśna w trójce finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja roku 2016” w kategorii „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne” za projekt modernizacji oświetlenia elektrycznego.
 • 2 miejsce w Rankingu Przedsiębiorczych Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich na Mazowszu, a 15 w kraju (PAP)
 • Nominacja „Najlepszy włodarz” i „Najlepsza gmina” w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej do ogólnopolskiego tytułu „Perły samorządu 2017
 • Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XI edycji Konkursu dla gmin w kategorii gmina miejska
 • Nominacja do tytułu „Symbol Polskiej Samorządności 2017”
 • Dyplom za zajęcie 1 miejsca w rankingu samorządów „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”
 • Dyplom za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2016 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu
 • Wyróżnienie dla Burmistrza „Pasjonat Sportowej Polski” w  XVII edycji ogólnopolskiego programu „Sportowa Polska” (2016)
 • 26 pozycja (awans z 92) w Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016)
 • 2 miejsce  w Rankingu „Wspólnoty”gmin najbardziej wspierających organizacje pozarządowe w kategorii małych miast (2016)
 • 38 pozycja (awans) w klasyfikacji „Liderzy Inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2016)
 • II miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę w kategorii gmin miejskich 2016
 • Nagroda Główna w ogólnopolskim konkursie na Najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce za rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej (2016)
 • Mazowiecka Gmina Roku 2016 w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” -I miejsce i złota statuetka w kategorii gmin miejskich
 • Nominacja zrewitalizowanego Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej do nagrody X edycji konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce (2016)
 • XX miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej”najlepiej zarządzanych samorządów 2016 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich