Budżet na 2023 uchwalony

Na sesji 20 grudnia br. Rada Miasta podjęła uchwałę budżetową na 2023 rok. Przyszłoroczny budżet to trudny budżet, przede wszystkim dlatego że zmiany podatkowe wprowadzone z „Polskim Ładem” mocno uszczupliły dochody gmin. Udziału w podatkach dochodowych osób fizycznych drastycznie spadły. Zmiany dotknęły szczególnie duże miasta, ale także gminy, które miały duży udział tego podatku w strukturze swoich dochodów. Dochody z tego tytułu na rok 2023 planowaliśmy na poziomie dochodów z 2017 roku, a planując budżet musieliśmy się zmierzyć z tym, że w kasie mamy mniej 8 milionów złotych. Udało się jednak wszystko dopiąć, dlatego że już parę lat temu podjęliśmy wiele działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących, a także przyjęliśmy zasadę, że wszystkie inwestycje opłacamy z własnych pieniędzy, a dopiero później otrzymujemy ewentualne dofinansowania. Takie działanie pozwoliło nam wypracować pokaźną ilość środków własnych, pomimo tego, że miasto ciągle płaci „Janosikowe”. Nie bez znaczenia jest pożyczka którą pozyskaliśmy na budowę przedszkola. 0,22% w skali roku – to bardzo niski koszt kredytu, zadłużenie odczuwamy jedynie z uwagi na końcówkę spłat kredytów zaciągniętych w latach 2008-2012 na budowę szkoły i dróg. Planowane dochody  wynoszą 36.726.322 zł, wydatki są na poziomie 47.104.957 zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycje 12.689.500 zł), gdzie deficyt pokrywamy w całości ze środków własnych.  

Trudny budżet, to nie znaczy zły, bo na inwestycje drogowe pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych, za co zamierzamy przebudować ponad 3 km dróg, tak ważne i długo oczekiwane jak: Gołębia, Orla i Sokola. Być może uda się dołożyć do realizacji pakietu drogowego ulicę Zachodnią. Poza tym nie zapomnieliśmy o programach zdrowotnych, społecznych, także zwiększyliśmy wydatki na szkołę, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, bibliotekę. W budżecie jest  6,432 mln zł środków zewnętrznych pozyskanych, krajowych i UE, a nie powiedzieliśmy jeszcze stop.

Na pewno nie udało się wszystkich oczekiwań zaspokoić, niemniej to dobry budżet. Oby tylko wiecznie rzucający kłody pod nogi w końcu zreflektowali się, że ciągle działają na szkodę mieszkańców i miasta. Tego, w kontekście budżetowym życzę sobie i Państwu na nadchodzący rok 2023.

Za mijający rok dobrej współpracy dziękuję radnym, dyrektorom jednostek i mieszkańcom.

Podkowa Leśna najlepszą „gminą do życia”!

Podkowa Leśna najlepszą „gminą do życia” w Polsce i co oczywiste – na Mazowszu, w kategorii strefy podmiejskie! Jak mieszkać, to tylko w Podkowie!
W rankingu uwzględniono wszystkie 2477 gmin w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników. Wśród nich znalazły się m.in.: dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, poziom edukacji, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.
Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach określonych według typów funkcjonalnych. Są to: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
Więcej ➡️https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/w-ktorej-gminie-najlepiej-sie-mieszka-serwis-samorzadowy-pap-oglosil-wyniki

Woda – Brwinów – Podkowa cd.

Trzy informacje na temat  współpracy z Brwinowem w/s wody.

Wyrok  z czerwca br. dotyczący „sporu o wodę” jest prawomocny. Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński nie złożył apelacji. Przypomnę, że Sąd w uzasadnieniu uznał wszystkie argumenty Podkowy Leśnej i podważył cały wywód gminy Brwinów – tym samym uznając, że gmina Podkowa Leśna działała zgodnie z prawem oraz była wykorzystywana przez gminę Brwinów ponad zwykłą miarę. Więcej na stronie http://arturtusinski-podkowa.pl/uzasadnienie-wyroku-ws-przesylu-wody-do-brwinowa/

30 listopada przestała obowiązywać umowa na przesył (dostarczanie) wody pomiędzy Podkową Leśną a Brwinowem. W związku z tym, zgodnie ze swoją wcześniejszą deklaracją zaproponowałem Brwinowowi oraz Milanówkowi możliwość porozumienia w zakresie wzajemnego korzystania z sieci w sytuacjach awaryjnych, określając podkowiańskie możliwości zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym pozwalającym nam na krótki okres czasu dostarczyć do 400 m³ wody na dobę do dowolnej gminy. Przewodniczący Rady Gminy Brwinów odpisał parafrazując „że nic nie może” (czym jestem zdziwiony, nie wiem, czy moje pismo zostało przekazane członkom Rady Miejskiej), na odpowiedź Burmistrza Kosińskiego czekam, natomiast Burmistrz Milanówka wyraził wolę współpracy zarówno w zakresie wystąpienia awarii, a także nad pracami koncepcyjnymi nad wspólnym ujęciem wody – w przyszłości.

W związku z zakończeniem umowy, również należało określić bilans wody i wartość końcowego rozliczenia na dzień 30 listopada – gmina Brwinów winna jest Podkowie Leśnej blisko 1000 m³ wody, co zostanie rozliczone zgodnie z umową.

Tymczasem wszystkim życzę dobrego ciśnienia w kranach – na każdym piętrze.