Archiwa tagu: burmistrz podkowy leśnej

System powiadamiania sms

Od stycznia 2016 r. Urząd Miasta uruchomił dla mieszkańców Podkowy Leśnej bezpłatny system powiadamiania SMS. Na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło już ok. 450 osób.

Dzięki systemowi wszyscy zainteresowani mieszkańcy otrzymują  krótkie powiadomienia SMS o ważnych sprawach miejskich, ostrzeżeniach i wydarzeniach w Podkowie Leśnej.

System poinformuje Państwa m.in. o:

  • poważnych awariach: prądu, gazu, wody, łącz telekomunikacyjnych na terenie Podkowy Leśnej;
  • sytuacjach kryzysowych na terenie miasta;
  • utrudnieniach drogowych;
  • planowanych remontach;
  • imprezach kulturalnych i sportowych, wydarzeniach plenerowych;
  • terminach odbioru odpadów komunalnych;
  • terminach płatności podatków i opłat lokalnych oraz o istniejących zaległościach z tego tytułu.

Zachęcam do wypełnienia formularza zgody na przesyłanie informacji. Jest on dostępny do pobrania na stronie internetowej miasta www.podkowalesna.pl albo w siedzibie Urzędu.

Uzupełniony i podpisany formularz można złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać go na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.

W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mieszkańcy nie ponoszą  żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości SMS, kosztów abonamentowych ani kosztów związanych z zapisaniem się lub wypisaniem się z Systemu Informowania Mieszkańców.