Dofinansowanie na strategię elektromobilności

Miasto Podkowa Leśna pozyskało środki zewnętrzne na opracowanie strategii elektromobilności.
W ramach 40.000 zł dotacji pochodzącej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto będzie zlecać sporządzenie dokumentu strategicznego, który w przyszłości umożliwi nam aplikowanie po środki związane z zeroemisyjnym transportem lokalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 49.200,00 PLN.

Zamierzamy oprzeć strategię elektromobilności na ograniczeniu transportu kołowego oraz wprowadzeniu transportu elektrycznego. Szczególnie istotne będzie przekonanie mieszkańców do ograniczenia użytkowania samochodów spalinowych (z silnikiem diesla oraz benzynowymi). Zamierzamy przeprowadzić kampanię na rzecz promowania transportu kolejowego przy wykorzystaniu nowo oddanego do użytku parkingu typu Park&Ride. Chcemy również uruchomić w mieście stacje ładowania samochodów osobowych. Kolejnym elementem będzie zbudowanie komunikacji rowerowej oraz krótkodystansowych pojazdów elektrycznych [np. Melexy], opartej na systemie identyfikacji chipowej oraz przekonanie mieszkańców do wykorzystywania rowerów w komunikacji miejskiej. Ponadto w ramach strategii rozważona zostanie zasadność tworzenia płatnych stref parkingowych w centrum miasta, aby ograniczyć miejski ruch samochodowy na rzecz ruchu rowerowego.

Realizacja strategii powinna skutkować zwiększeniem wykorzystania alternatywnych środków transportu w stosunku do transportu spalinowego. Podkreślić należy, iż Podkowa Leśna należy do grupy najbogatszych gmin w Polsce zaś jej mieszkańcy dbają o środowisko naturalne. Ten problem został zdefiniowany w trakcie konsultacji społecznych w obszarze Smart City. Mieszkańcy jako główny problem wskazali złą jakość powietrza, dlatego chcemy zadbać o środowisko naturalne w obszarze transportu.

Stworzenie profesjonalnie przygotowanego dokumentu pozwoli na realizowanie tej strategii w ramach środków finansowych w latach kolejnych.

 

 

Wyniki wyborów do PE

26 maja 2019 odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wygląda na to, że w Podkowie frekwencja była najwyższa w Polsce – wyniosła 70,19%. Głosy oddało 2171 (2186 kart wyjętych – 14 głosów nieważnych, 1 karta nieważna) osób na 3113 uprawnionych.

Wyniki kształtowały się następująco:

Koalicja Obywatelska 51,96% – ilość osób 1128
PIS 26,99% – ilość osób 586
Wiosna 10,00% – ilość osób 217
Kukiz 3,59% – ilość osób 78
Konfederacja Korwin 3,22% – ilość osób 70
Lewica Razem 2,63% – ilość osób 57
Polska Fair Play 1,61% – 35

Osoby z najwyższym poparciem:

Danuta Hübner 317 głosów Koalicja Obywatelska

Włodzimierz Cimoszewicz 291 głosów Koalicja Obywatelska

Jacek Saryusz Wolski 266 głosów PIS

Kamila Gasiuk – Pihowicz 187 głosów Koalicja Obywatelska

Andrzej Halicki 158 głosów Koalicja Obywatelska

Robert Biedroń 148 głosów Wiosna

Danuta Hübner i Włodzimierz Cimoszewicz łącznie zdobyli 28% wszystkich głosów w Podkowie Leśnej.

Więcej informacji na PKW https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/140502?fbclid=IwAR1NnDAIlM3qCUslfctjS9ihbY1Kjh1XqVDqrYUaaO2JEUNzHdCGk4gsLss

Idźmy na wybory! 26 maja 2019

Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE. Możemy mieć wpływ, kto będzie reprezentował interesy Polski we wspólnocie europejskiej. W najbliższą niedzielę, 26 maja w całej Polsce wybierzemy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Kilka niezbędnych informacji.

 • Prawo głosu ma każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat i nie został pozbawiony praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony.
 • Prawo do głosowania przysługuje również obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz na stałe zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Wyborcy, którzy znajdą się w lokalu przed jego zamknięciem będą mogli oddać głos, nawet jeśli lokal zostanie zamknięty. Głosujemy w dwóch lokalach: w szkole samorządowej na ul. Jana Pawła II i w MOK na ul. Świerkowej. Podział względem ulic: http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/02/informacja-kw-o-zmienionych-siedzibach-obw.pdf
 • W danej komisji mogą zagłosować wyłącznie osoby, które są w niej wpisane do spisu wyborców albo posiadają zaświadczenie uprawniające do głosowania.
 • Nad przebiegiem głosowania w każdym lokalu wyborczym czuwa obwodowa komisja wyborcza, która w razie potrzeby udzieli wyborcy niezbędnych informacji. Idąc na wybory należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Tylko po jego okazaniu można otrzymać kartę do głosowania, co należy potwierdzić podpisem na liście wyborców. Następnie, po zaznaczeniu wybranego kandydata, kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w lokalu wyborczym.
 • Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
 • Głosować można tylko na jedną listę kandydatów.
 • Przyczyną nieważności głosu, jest: 1) oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, 2) nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,- postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Kontrola stawu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Jeżeli Państwo myślicie, że prowadzenie inwestycji w Podkowie Leśnej jest proste, to jesteście w głębokim błędzie. Właściwie każde przedsięwzięcie jak nie zostanie oprotestowane, to składane są na nie skargi do instytucji wszelakich. W dniu 15 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie skontrolował budowę zbiornika wodnego w Parku Miejskim. Która to była kontrola stawu? – tego już nie pamiętam, za to doskonale wiem, że budowa czegokolwiek w czasie przeprowadzanych kontroli jest uciążliwa zarówno dla urzędu, jak i wykonawcy. Jak zwykle, mimo zabiegów czynionych przez nadgorliwych i mało życzliwych dla tego miasta mieszkańców, kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu inwestycji. Kontrolę zgodnie z kompetencjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przeprowadzono w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zostały skontrolowane wszystkie dokumenty, pozwolenia, projekty, zgody oraz przeprowadzono wizję lokalną, nieoficjalnie mogę dodać, że to wszystko odbyło się już na wniosek ministra, u którego także interweniowali mieszkańcy.

Dwa miesiące temu, w marcu pisałem o przeprowadzonej kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która również nic nie wykazała http://arturtusinski-podkowa.pl/pinb-skontrolowal-budowe-stawu/   Ponieważ to wszystko nie wystarcza „życzliwym”, to piszą dalej. W tym tygodniu miałem już kolejną kontrolę, jakże by inaczej także w sprawie stawu – o wnioskach napiszę po jej zakończeniu. Zapowiedziano także następną. Zastanawiam się jeszcze, które instytucje u mnie nie były w tej sprawie i jak widzę, lista już jest coraz krótsza. Jeszcze nie był sam prezes z prezydentem – ale o tym Państwa poinformuję przed kontrolą, byście mogli w niej uczestniczyć w ramach lokalnej rozrywki.

I na koniec informacja najważniejsza – w wakacje powinniśmy się cieszyć zakończonymi pracami przy stawie (na tym etapie). Zbiornik dokładnie o tej samej wielkości/pojemności jak dotychczas, będzie cieszył mam nadzieję jednak licznych podkowian, którzy oczekują tej inwestycji w takim samym stopniu jak ja.

 

“Decentralisation and local government reform in Ukraine”

Rząd ukraiński zwrócił do Rady Europy o wsparcie eksperckie w sprawie ulepszenia obecnego prawodawstwa dotyczącego obszarów metropolitalnych na Ukrainie, a także zarządzania, organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego i usług publicznych w obszarze aglomeracji Kijowa.

Rada Europy w ramach prowadzonego międzynarodowego Programu  “Decentralisation and local government reform in Ukraine” oddelegowała do Kijowa ekspertów samorządowych – reprezentantów czterech krajów: Niemiec, Anglii, Włoch i Polski. Dlatego też w dniach 15-17 maja 2019 roku miałem przyjemność reprezentować nasz kraj na Ukrainie.

Fizyczna ekspansja obszarów miejskich i rosnąca interakcja gospodarcza, środowiskowa i społeczna między miastami a otaczającym je terenem wymaga przyjęcia bardziej dynamicznego zrozumienia miasta. Chodzi tu o zależności wynikające z  przepływu osób przemieszczających się z domu do pracy, usług (w tym publicznych), rozrywki, rozwoju przedsiębiorstw, transportu. Można to rozwiązać jedynie poprzez współpracę między różnymi gminami, które tworzą obszar metropolitalny. Jako aktywny członek warszawskiego obszaru metropolitalnego  mogłem podzielić się doświadczeniami w zakresie polityki metropolitalnej i współpracy międzygminnej nie z perspektywy wielkiego miasta, a samorządu współtworzącego metropolię. Biorąc pod uwagę, że pozostali trzej eksperci byli z Hamburga, Londynu i Turynu, to przedstawienie punktu widzenia z drugiej strony ( z punktu interesów małej gminy jak Podkowa Leśna) wydawało się znaczące dla wypracowania możliwie najlepszego modelu dla regionu Kijowa. Małe miasta i obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta stanowią integralną część obszaru zurbanizowanego o silnych powiązaniach funkcjonalnych z centrum. Pracowaliśmy nad tym w gronie ekspertów z Rady Europy we współpracy z Kijowską Administracją Państwową, a także z wyspecjalizowaną Komisją Parlamentarną, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszeniem Miast Ukraińskich. Koncentrowaliśmy się na czterech obszarach tematycznych: rozwoju gospodarczym i planowaniu urbanistycznym, transporcie, usługach użyteczności publicznej i opiece zdrowotnej.

Zespół w oparciu o własne doświadczenia i fachową wiedzę wypracował dla władz Kijowa zalecenia w celu określenia najlepszego możliwego modelu modernizacji obecnego systemu, prawodawstwa i praktyki zarządzania dla obszarów metropolitalnych wraz z podziałem kompetencji między różne jednostki terytorialne, koncentrując się na regionie Kijowa.

Mer Kijowa Witalij Kliczko omówił z członkami grupy ekspertów Rady Europy ds. Zarządzania w miastach metropolitalnych temat aglomeracji kijowskiej i podziękował za pracę wykonaną przez biuro Rady Europy.

W skład zespołu, w którym miałem przyjemność pracować wchodzili m.in.:

 • Paul Hildreth Council of Europe expert
 • Jakob Richter – Head of the Office of Hamburg Metropolitan region / Leiter der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg
 • Marco Orlando Director of National Association of Italian Municipalities, regional section (ANCI Piemonte)
 • Charlotte Adan Director – Charlie Adan Executive Ltd and Chair – Fighting Fraud Locally Board
 • Markiyan Dacyshyn Expert of the Council of Europe Programme “Decentralisation and Local Government Reform in Ukraine”, Project Co-ordinator of the NGO “Civil Society Institute”
 • Sylvia Ivanova Deputy Head of Good Governance Division, Democratic Governance Department, Directorate General of Democracy of the Council of Europe, Head of the Council of Europe Programme “Decentralisation and Local Government Reform in Ukraine”
 • Daniel Popescu Head of Democratic Governance Department, Directorate General of Democracy of the Council of Europe

Nie ukrywam, że praca  w tak doświadczonym międzynarodowym zespole dała mi dużo satysfakcji osobistej i zawodowej, szczególnie, że byłem jedynym oddelegowanym Polakiem rekomendowanym przez przedstawicieli Rady Europy.

http://kiev.klichko.org/news/?id=3459