1.10 referendum ws. stawu. Zagłosuj!

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi

Referendum to najszersze odwołanie się do głosu mieszkańców, zebranie ich opinii i co do zasady ta opinia wyznacza kierunek, który powinien być realizowany przez władze gminy.  Tak jak wybory powszechne dają mandat władzy lokalnej, tak referendum wskazuje wolę mieszkańców co do realizowanych zadań i ważnych spraw dla gminy, a co za tym idzie określa ich interes społeczny.

Interes społeczny jest pojęciem szerokim, które powinno być skonkretyzowane przez organ administracji publicznej w procesie stosowania prawa, czyli np. wydawaniu decyzji. Interes społeczny ma prowadzić do wspólnego dobra ludzi żyjących w ramach zorganizowanej wspólnoty, gdzie zapewniona jest realizacja określonych interesów ogółu. Z racji, że udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym nie jest obojętny dla stron, szczególnie gdy reprezentują one przeciwstawne interesy, organizacja społeczna powinna wykazać zasadność udziału w postępowaniu.

Dendropolis występuje w charakterze reprezentanta mieszkańców i powołuje się na interes  społeczny. Rodzi się pytanie, czy na pewno blokowanie inwestycji jest w interesie społecznym? Czy stowarzyszenie ma umocowanie mieszkańców do występowania w ich imieniu? Czy korzystanie z protekcji politycznej, układu aktualnie rządzącego, jest drogą, którą popieramy?

Każda kadencja władz samorządowych Podkowy Leśnej, w której próbowano zrobić cokolwiek z parkiem i stawem spotykała się z protestami i skargami. Jednak w tej kadencji skala przerosła akceptowalny poziom przyzwoitości. Procedowanie decyzji administracyjnych naszego stawu dzisiaj odbywa się pod naciskami politycznym, często bez rozważenia argumentów merytorycznych. Jeden z przykładów został podany na dalszych stronach (niżej jest cały informator referendalny w pdf), a jest ich naprawdę wiele.

W związku z tym, że prace budowlane trwają już kilka lat, wszyscy mamy prawo być tym zmęczeni. Propozycja ugody złożona przez miasto, która była kolejną próbą zaproszenia do rozmowy spełzła na niczym. Dlatego w referendum pytamy Państwa, czy kontynuować działania mające na celu doprowadzenie parku zgodnego z jego założeniem, czyli stawu jako stałego zbiornika wody, czy zrezygnować ze starań i zwyczajnie odpuścić. Referendum to też odpowiedź, kto jest reprezentantem faktycznego interesu społecznego.

Członkowie Dendropolis należą do środowiska, które oprotestowało przygotowany projekt najpierw w 2006/2008 r., a następnie kolejny w 2010 r. (aktualizowany na potrzeby rozpoczęcia budowy w 2016 r. – co też było oprotestowane ). Dzisiaj próbują wpłynąć na głos mieszkańców tworząc przekłamaną wizualizację tamtego rozwiązania z 2010 r., mającą niewiele wspólnego z projektem.

Miasto przygotowując dla Państwa konkretne propozycje rozwiązań, opiera się na eksperckich opracowaniach oraz stara się, by projektanci byli niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie. I na tej zasadzie powstał projekt w 2021 r., który posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne i pozytywną opinię konserwatora zabytków – nieprawomocną, bo zablokowaną przez odwołania Dendropolis. Aby pokazać skalę zjawiska, to na ostatnich stronach Informatora przedstawiamy kalendarium (też okrojone, ze względu na obszerność materiału).

Zachęcam Państwa, aby 1 października wziąć udział w referendum. Wasz głos i stanowisko w tej sprawie jest najważniejsze! Wynik referendum rozumiany jako wyrażenie woli mieszkańców, to przede wszystkim wskazanie kierunku, ale także  określenie interesu społecznego, co ma znaczenia dla procesów administracyjnych i sądowych. Widzimy się przy urnach!

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Zachęcam do przeczytania  – Informator referendalny pdf

Lokale wyborcze: Szkoła Samorządowa i MOK, czynne godz. 7.00 -21.00. Głosowanie 1.10.23 niedziela

 

Pytanie w referendum

1 października br. odbędzie się referendum lokalne w sprawie stawu.
Pytanie referendalne brzmi:
„Czy jest Pan/Pani za dokończeniem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej według propozycji Miasta, opracowanej na podstawie wytycznych konserwatorskich z 2021 roku, zakładającej stałe lustro czystej wody przez cały rok i opartej na historycznym założeniu parkowym autorstwa Leona Danielewicza?”.
Odpowiedź na to pytanie będzie wiążąca dla władz miasta Podkowa Leśna. W debacie na sesji o referendum padły deklaracje ze strony burmistrza i radnych, że każdy wynik – głos mieszkańców będzie uszanowany. Podobnej, odpowiedzialnej deklaracji oczekiwałbym od kontestujących, czyli wycofania skarg i pozostawienia rozstrzygnięć administracyjnych tylko merytorycznej ocenie powołanych do tego urzędów.
Jedno proste pytanie. Dwie możliwe odpowiedzi.
TAK – zaznaczając tą odpowiedź opowiecie się Państwo za dokończeniem budowy. Stawem z wodą przez cały rok. Miejscem takim jakie zaprojektował Danielewicz, dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach. Rozwiązaniem prośrodowiskowym, które ma pozwolenia wodnoprawne i zgodę konserwatora – nieprawomocną, bo blokowaną odwołaniami. Stawem, wokół którego skupi się życie, aktywność, gdzie chętnie będziemy wracać, aby móc być blisko stałej tafli wody, jej niebieskiej toni i roślin.
NIE – to wyjście naprzeciwko żądaniom Dendropolis w ich odpowiedzi na moją propozycję ugody. Wyrzucamy wszystko do kosza – rozwiązania wypracowane w Strategiach Rozwoju naszej gminy, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i w czasie prac studyjnych i projektowych nad rewitalizacją stawu. Wracamy do stanu sprzed 2005 roku, kiedy rozpoczęły się prace przy pierwszej poważnej próbie władz miasta dotyczącej rewitalizacji. Niweczymy pracę projektantów, ekspertów, hydrologów, konserwatorów czy urzędników. Wyrzucimy wydany już na rozbiórki i wszystkie inne prace 1 mln zł.
Referendum zgodnie z prawem musi zostać poprzedzone kampanią referendalną – informacyjną i taką planujemy. W połowie września odbędzie się spotkanie z mieszkańcami oraz spotkania on-line. Zachęcam również Państwa do włączenia się w kampanię profrekwencyjną, wszystkie pomysły są mile widziane.
Czy rozpoczynamy proces od nowa, czy kontynuujemy budowę będzie zależało od wyniku referendum. Zachęcam do licznego udziału i wyrażenia swojego stanowiska poprzez wrzucenie głosu do urny – w niedzielę 1 października.