Pomniki przyrody do pielęgnacji

W lipcu 2015r. pisałem o potrzebie podjęcia decyzji co do kierunku polityki gospodarki drzewostanem, w tym pomnikami przyrody na terenie Podkowy Leśnej czytaj tutaj/pomniki-przyrody-w-podkowie-lesnej/ . Na terenie Podkowy Leśnej po inwentaryzacji w skład chronionych alei i pomników przyrody wchodzą  425 drzewa: brzoza brodawkowa, buk pospolity, lipa drobnolistna, sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz 3 głazy narzutowe (znajdują się w ogrodzie przy Kościele).

W ramach współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów opracowywano strategię zieleni na terenie obszaru Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji było zebranie podstawowych danych oraz rozpoznanie stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, w tym cech morfologicznych mogących mieć wpływ na kondycję drzewa. Istotnym elementem, na który zwrócono uwagę było także otoczenie każdego z pomników. Kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń pielęgnacyjnych, mających na celu zabezpieczenie zarówno samego drzewa, jak i jego otoczenia przed ewentualnymi skutkami przeszłych zaniedbań. Osobno opisano pojedyncze pomniki, osobno zaś całe grupy drzew alejowych.

DSC_6267zmNa terenie Podkowy Leśnej wytypowano 196 pomników przyrody do pielęgnacji. Pielęgnacja będzie polegała na usunięciu posuszu i założeniu ewentualnych wiązań elastycznych, w zależności od potrzeb. Wśród tych wytypowanych 196 drzew, 24 znajdują się na działkach prywatnych. W związku z tym, że Urząd Miasta podjął starania o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych pomników przyrody, do wszystkich właścicieli drzew na terenach prywatnych zostały wysłane zapytania – czy wyrażają zgodę na przeprowadzenie prac w obrębie ich posesji. Praktycznie wszyscy wyrazili zainteresowanie i zgodę, na pozostałe decyzje czekamy. Wniosek o dofinansowanie 196 drzew zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wfośig logoKilka dni temu został złożony do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie pielęgnacji 873 drzew na terenie Parku Miejskiego. Planujemy również wystąpić na kolejne ok. 1000 drzew również w Parku Miejskim od ul. Parkowej. Pod koniec 2015r. za otrzymane pieniądze zewnętrzne zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne 260 drzew w Parku Miejskim.

Po spotkaniu z mieszkańcami

25 lutego 2016r. odbyło się moje spotkanie z mieszkańcami. W trzech blokach tematycznych przedstawiłem plany inwestycyjne na 2016r. co do Parku Miejskiego, dróg i ścieżek rowerowych oraz zamierzenia pozyskiwania środków zewnętrznych. Zaproszona na spotkanie członkini zespołu Katarzyna Kwiatkowska – Dankiewicz przygotowującego Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej  pod kier. proj. dr inż. arch. kraj. Beaty J. Gawryszewskiej (SGGW) w październiku 2006r. przypomniała nam pomysł podziału parku na trzy strefy. Ówczesny  projekt nie uzyskał akceptacji instytucji uzgadniających. W roku 2009 Urząd Miasta Podkowa Leśna zlecił wykonanie projektów wykonawczych i budowlanych na podstawie projektu Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej wykonanego przez Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykonano i uzgodniono:

 • projekt budowlany i wykonawczy rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich II etap Rewitalizacja Parku Miejskiego zagospodarowanie terenu – uzyskano pozwolenie na budowę
 • projekt skablowania linii napowietrznej na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej
 • projekt przebudowy oświetlenia na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej
 • projekt budowlano wykonawczy przebudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej na doziemną
 • projekt budowlano wykonawczy przebudowy zbiornika wodnego na rzece Niwce   rzece Niwce (rów RS-11) w miejscowości Podkowa Leśna pow. Grodzisk MazowieckiNa potrzeby projektu przebudowy zbiornika (stawu) wykonano:
 • operat wodnoprawny
 • badania geotechniczne dla rejonu zbiornika wodnego na rzece Niwce w Rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej 
  W stosunku do koncepcji projektu z 2006r. SGGW nastąpiły zmiany:
 • Ograniczenie ingerencji w tkankę przyrodniczą do minimum
 • Rezygnacja z prowadzenia nowych ścieżek i wprowadzania pokrytych nawierzchnią polan na terenie leśnym
 • Zamiana placu wokół stawu na ścieżkę celem ograniczenia ilości projektowanych nawierzchni
 • Uproszczenie elementów małej architektury, które wykonane zostaną z drewna dla lepszego zharmonizowania ze środowiskiem leśnym
 • Wprowadzenie oświetlenia wyłącznie w alei głównej
 • W związku z upływem czasu, zaktualizowano również projekt gospodarki drzewostanem, co ma na celu ułatwienie prowadzenia prac pielęgnacyjnych. park proj

We wrześniu 2015r. wykonano prace związane z czyszczeniem stawu oraz na obszarze Leśnego Parku Miejskiego wypielęgnowano  260 drzew okazałych. 

Miasto Podkowa Leśna jest w trakcie przegotowania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • na pielęgnację 873 drzew (slajd 16)-złożony
 • na pielęgnację ok. 1000 drzew (slajd 17)
 • na rewitalizację stawu (po aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika wodnego na rzece Niwce)
 • kablowanie linii
 • dostawienie lamp (warunkowo)

Druga część spotkania dotyczyła planowanych projektów drogowych i ścieżek rowerowych. Dokładne mapy i legenda do nich znajduje się w załączonej przygotowanej przeze mnie prezentacji.

Również w prezentowanych materiałach przedstawiłem zamierzenia pozyskiwania środków zewnętrznych.

Prezentacja Artur Tusiński spotkanie z mieszkańcami 25.02.16 Plany inwestycyjne w 2016r. w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna

Złoto w piłce ręcznej.

Mamy złoto!!! Podkowiańska drużyna chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych, wygrała międzygminny Turniej Piłki Ręcznej Mazovia 2016 (14:2 w mistrzowskim stylu ). Gratuluję zawodnikom i trenerowi Arturowi Błażejakowi.  Drugie miejsce przypadło Michałowicom, trzecie Brwinowowi.

Organizatorem odbywającego się co rok Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych Mazovia CUP jest Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia. Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza  powstało w lipcu 2004 r.

 

Budki lęgowe dla ptaków

27 lutego 2016r. w sobotę o godzinie 11.00 odbyło się X jubileuszowe spotkanie poświęcone ptakom.  P. Adam Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” opowiedział, jak ciekawe życie toczy się w wierzbach głowiastych. Po wykładzie w Pałacyku zostało  rozdawanych mieszkańcom Podkowy Leśnej ponad 100 budek lęgowych  dla ptaków.

DSC_0602Akcję zainicjowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu.

DSC_4012w zmSikorki w moim ogrodzie.

Mała architektura

Pojawiły się pierwsze elementy małej architektury w Parku Przyjaźni Polsko -Węgierskiej. Zamontowanych zostało kilka ławek, w przygotowaniu na montaż czekają kosze na śmieci. Ławki i kosze zostały tez zamówione do innych części miasta. Będą ustawiane na nowo zrobionych ulicach. Stare zdemontowane z parku kosze na śmieci sukcesywnie zostają osadzone na drogach w dalszej części miasta. Meble miejskie najczęściej są tylko niewielkim składnikiem ogółu architektury. Mimo niezbyt imponujących gabarytów stanowią bardzo ważny element: poprawiają bezpieczeństwo oraz wygląd okolicy, umożliwiają odpoczynek i sprawną komunikację. Małymi krokami będziemy ujednolicali podkowiańską przestrzeń, tak aby stała się jednorodna i spójna.

DSC_0551Na kształt przestrzeni wpływają też inne elementy, jak np. słupki drogowe. Takowe pojawiły się zamontowane przez Powiat Grodziski na odcinku ul. Jana Pawła.

DSC_0483Moim zdaniem ich estetyka nie jest najtrafniejsza dla Podkowy, choć swoja rolę – poprawy bezpieczeństwa spełniają. Ciąg ulic Brwinowska- Jana Pawła są ulicami powiatowymi i  Miasto ma niewielki wpływ, na to co się na tych ulicach dzieje. Poważnie rozważam przejęcie przez miasto tej ulicy w zarząd, bo to jedyna szansa, że będziemy mieli wpływ na jej kształtowanie pod kątem estetyki, zieleni, porządku i bezpieczeństwa.