5 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27.03.2015 – 28.04.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń m.in.:
 • W sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury;
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 r. (dot.: wybory Prezydenta RP, oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna);
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025;
 • Powołanie Komisji Przetargowej do postępowania dot. przebudowy ul. Bukowej na odcinku 500m (40m za ul. Grabową do ul. Podleśnej);
 • Powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w Podkowie Leśnej oraz inne organizacyjne dot. wyborów;
 • Zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołanie nowych członków).
 1. Działania organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • 22 kwietnia audytor Ernst § Young zaprezentował na spotkaniu z pracownikami UM wyniki audytu.

Spotkania Burmistrza w okresie: 12.02.15 r. – 27.03.15 r.

 • W okresie pomiędzy sesjami odbyłem 38 spotkań ( 14 wyjazdowych, 2 konferencje), dotyczących zarządzania i współpracy, w tym:
 • Posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT WOF
 • Spotkanie z P. Michałem Domaradzkim – Komendantem Stołecznym Policji – posterunek w Podkowie zostaje
 • Spotkanie z Dyr. PGE i Konserwatorem Zabytków – stacje trafo
 • Spotkanie z nową Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej
 • Spotkanie z P. Michałem Janczarskim – Naczelnikiem Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatu Grodziskiego
 • Spotkanie w Państwowej Komisji Wyborczej ws. wyborów na Prezydenta RP –jako członek Unii Miasteczek Polskich
 • Konferencja i warsztaty PTO
 • Spotkanie z P. Janiną Kmita – Juczkowicz koordynatorką świetlicy PAH w Dębaku ws. pomocy uchodźcom
 • Przegląd konkursowy prac studentów – Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej

Inwestycje:

– został uregulowany stan prawny kolejnych 4 działek zajętych pod pasy drogowe o łącznej powierzchni ponad 1400 m²

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – trwają prace – wykonano stan surowy zamknięty, trwają prace przy układaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej..
 2. Bukowa – odcinek ul. Topolowa-Grabowa, zakończono i odebrano prace przy przebudowie ulicy.
 3. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy tego odcinka – wykonano dokumentację i uzyskano zatwierdzenie w Starostwie Grodziskim projektu zmian w organizacji ruchu przewidującego wykonanie w ulicy Bukowej progów zwalniających celem wymuszenia spowolnienia ruchu.
 4. Organizacje ruchu – wyłoniono wykonawcę projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej – przewidującej wprowadzenie progów zwalniających i poszerzenia „strefy zamieszkania”
 5. Przedszkole – wymieniono orynnowanie na budynku.
 6. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – urządzenia pasów zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej
 7. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – remont odcinka rowu RS 11/19 przy ul. Myśliwskiej.
 8. Zebrano oferty dotyczące kompleksowego wyposażenia studni kanalizacyjnej w ulicy Jana Pawła II.
 9. Zebrano oferty oraz rozpoczęto prace remontowe dróg tłuczniowych, gruntowych, asfaltowych oraz destruktowych.

 Sprawy bieżące

 1. Trwają prace polegające na modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Urzędzie Miasta. Przewidziany termin zakończenia prac 29 maja tego roku.
 2. Trwa akacja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej. (Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lecznicy VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 46.)
 3. Starosta grodziski przeprowadził oględziny rowu Rs 11 na terenie Galerii Podkowa Leśna w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego właściwej konserwacji rowu oraz udrożnił studzienki chłonne w asie Jana Pawła na wniosek UM.
 4. Zebrano oferty na realizację zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 5. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 6. Toczy się postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w sprawie wielkogabarytowej wolnostojącej reklamy, umieszczonej przy ul. Gołębiej u zbiegu drogi wojewódzkiej 719.

Sprawy różne

 1. Badania przesiewowe – wykorzystanie pakietów:

W pierwszym miesiącu akcji tj. w okresie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. badania wykonało 156 osób, (z tego 90 kobiet i 66 mężczyzn) tj. ponad 48% osób, które pobrały pakiety. Akcja zaplanowana jest jeszcze na dwa miesiące tj. do 15 czerwca 2015 r. Do tej pory zaangażowanie środków z budżetu miasta na ten cel wyniosło 19.278 zł.

 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru      Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” przeprowadzono trzy warsztaty mające na celu wypracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla obszaru funkcjonalnego PTO. Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się w Podkowie Leśnej i poprzedzone było konferencją prasową (w CKiIO Pałacyk), podczas której burmistrzowie trzech partnerskich gmin zaprezentowali założenia tego projektu.

 1. 90 lecie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna:
 • 28 marca 2015 r. uroczysty koncert w Kościele św. Krzysztofa w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE’ inaugurował obchody 90-lecia naszego miasta. Zespół Mazowsze wykonał „Requiem” W. A. Mozarta.
 • 9 kwietnia 2015 r. nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez władze samorządowe pod pomnikiem Matki Boskiej przy kamieniu węgielnym Miasta na skwerze ks. Kolasińskiego.
 • 11 – 12 kwietnia 2015 r. odbyły się obchody Dnia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zorganizowane przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. W programie m.in.: Filmowa Gra Miejska, koncert Kapeli ze wsi Warszawa, pokaz filmów w reż. Michała Bogusławskiego o wybitnych Podkowiakach, wystawy.
 • 12 – 26 kwietnia 2015 r. w ramach obchodów 90-lecia Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zorganizowało XVI Festiwal Literacko – Muzyczne Konfrontacje „Podkowa Leśna i Stawisko w kulturze polskiej”.
 1. 11 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej odbył się Turniej piłki ręcznej chłopców szkół podstawowych w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
 2. Drużyna szczypiornistów z Gimnazjum nr. 2 po zdobyciu mistrzostw powiatu grodziskiego w Jaktorowie wywalczyła tytuł Wicemistrzów Międzypowiatowych Igrzysk w Piłkę Ręczna Chłopców w Sochaczewie.
 1. W sobotę 18 kwietnia 2015 roku. podobnie jak w latach ubiegłych, odbyła się akcja    sprzątania w Podkowie Leśnej. Tym razem mieszkańcy Podkowy Leśnej sprzątali Leśny Park Miejski w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 

 

Delegacja z Kazachstanu

28 kwietnia w Podkowie Leśnej gościła 15 osobowa delegacja samorządowców z Kazachstanu. Inicjatorem oraz instytucją finansującą przedsięwzięcie było biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Astanie. Delegaci w swoim programie mieli głownie zaplanowane spotkania z przedstawicielami ministerstw i parlamentu oraz ekspertami rozwoju demokracji lokalnej w Polsce. Z przyjemnością przyjęliśmy prośbę od organizatorów, by wizytę studyjną mogli odbyć w Podkowie Leśnej. Goście (przedstawiciele administracji lokalnej i regionalnej) zainteresowani byli przede wszystkim funkcjonowaniem instytucji samorządowych, zadaniami jakie realizujecie Urząd Miasta, informacjami dotyczącymi kwestii zarządczych, budżetowych, lokalnej polityki społecznej, komunikacji z mieszkańcami, historii budowania samorządności w Podkowie Leśnej oraz innymi aspektami pracy samorządowej.

W przygotowanie wizyty włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu. Podczas dwugodzinnego spotkania w Pałacyku p. Jacek Wojnarowski przedstawił kilka slajdów charakteryzujących Podkowę i jej historię, p. Tomasz Potkański opowiedział o procesie planowania strategicznego w Podkowie i głównych elementach tej strategii.

DSC_4583Następnie nasi goście uczestniczyli w I części VII Sesji Rady Miasta (sesja odbyła się w dwóch językach polskim i rosyjskim). Niestety z powodu deszczu nie doszło do zaplanowanego spaceru po mieście. W spotkaniu i sesji  poza mną udział wzięli radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy.

Ta wizyta była o tyle interesująca, że dwa dni temu odbyły się wybory prezydenckie w Kazachstanie. Z poparciem 97,7% wygrał urzędujący prezydent, przy ponad 95% frekwencji (sic!). Nazarbajew rządzi 17 milionowym Kazachstanem jako prezydent od uzyskania przez ten kraj niepodległości po rozpadzie ZSRR w 1991 roku. Wcześniej w latach 80. XX wieku stał na czele komunistycznych władz republiki, która wchodziła wówczas w skład Związku Radzieckiego.

 

Biegam, Bo Lubię. Pomagam.

Tym razem wystartowałem razem z żoną w charytatywnym biegu, gdzie poprzez uczestnictwo w wydarzeniu można było pomóc innym. Obok siebie stali maratończycy, pełnosprawni i niepełnosprawni biegacze, całe rodziny.  Marszobieg na dystansie niespełna 5 km odbył się  w ramach ORLEN Warsaw Marathon.  Charytatywny Marszobieg „Biegam, Bo Lubię POMAGAM”  wystartował z Placu Zamkowego, a meta zorganizowana była w tym samym miejscu, w którym następnego dnia bieg kończyli maratończycy i zawodnicy startujący na 10 km – na błoniach Stadionu Narodowego. W biegu mógł wziąć udział każdy, bez względu na poziom zaawansowania czy wiek. Pobiegła rekordowa liczba zawodników -11 tysięcy osób. Uzbieraną kwotę 110 tys. zł Orlen przekazał na rodzinne domy dziecka.

Saperzy w lesie

W grudniu na zlecenie Nadleśnictwa Chojnów rozpoczęto oczyszczenie saperskie 264 ha Lasu Młochowskiego. Czyszczenie jest częścią projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”, na który Lasy Państwowe pozyskały pieniądze. Przystąpiło do niego pięćdziesiąt osiem nadleśnictw, w tym Nadleśnictwo Chojnów. Pozostałości po niemieckich, radzieckich i polskich jednostkach wojskowych oraz poligonach, stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy chcieliby aktywnie korzystać z bogactwa, jakie daje nam las. Jedyną możliwością przywrócenia tych terenów naturze i człowiekowi jest ich saperskie oczyszczenie. Do 2013r. mogliśmy jeszcze oglądać fragmenty budowli po 3 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej Nadarzyna-Otrębus (Dębak), części pierścienia obronnego Warszawy z czasów Układu Warszawskiego. Mury rozebrano i teren zalesiono.

Las Młochowski, który jest elementarną częścią Podkowy, służy okolicznym mieszkańcom, ale też licznie przyjeżdżającym warszawiakom którzy szukają ciszy, spokoju i wytchnienia. Na szlakach pieszych, konnych i rowerowych codziennie spotykam bardzo wielu mieszkańców, a w weekendy licznych turystów. Zbierają grzyby, jagody, poziomki. Mieszkam przy lesie i z wielkim żalem obserwuję, jak saperzy, chcąc nie chcąc niszczą ściółkę i podszyt, przekopując jego liczne fragmenty. Ale jeszcze z większym przerażeniem patrzę na tony wykopanych śmieci. Jaka jest odpowiedzialność ludzi za środowisko naturalne? Widzę ogromną potrzebę edukowania dzieci i młodzieży w tym zakresie. Wszystkie te organizowane Dni Ziemi, czy Sprzątania Świata są bardzo potrzebne, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy następne pokolenia będą miały czym oddychać.

IMG_0010 (2)A wracając do prac saperskich, to dotychczas w naszym lesie wykopano ponad 20 tysięcy przedmiotów niebezpiecznych, począwszy od amunicji, granatów moździerzowych, pistoletów do pocisków większego kalibru. 15 kwietnia 2015r. przetransportowano w konwoju saperskim eskortowanym przez policję, straż pożarną i pogotowie, na poligon wojskowy w Kazuniu 73 pociski kaliber 150 milimetrów z czynnikiem zapalającym. Dotychczas oczyszczono  prawie ¾ zaplanowanego terenu. Zostało jeszcze ok. 86 ha, prace powinny potrwać do końca czerwca, choć w zależności od wielkości znalezisk mogą się przedłużyć.

Pobiegnijmy razem!

Trudno o lepsze towarzystwo do biegania, niż  pies, który narzuca tempo i bosko brzmiący(a) Gershwin, Archive lub  Nina Simone. W odróżnieniu od poprzednich edycji podkowiańskiego biegu, teraz zamierzam wystartować. Choć bardzo cenię samotne bieganie, to sporadyczne uczestniczenie  w zawodach mobilizuje i dyscyplinuje, nawet wtedy, kiedy pogoda zniechęca do aktywności.

W niedzielę 31maja 2015r. odbędzie się trzecia edycja imprezy biegowej Podkowiańska Dycha. W III Podkowiańskiej Dysze już po raz drugi pobiegną zawodnicy niepełnosprawni. Miłośnicy biegów ulicznych staną do rywalizacji w biegu głównym na 10 km i biegu towarzyszącym na 2,5 km. Dzieci do lat 13 będą mogły przebiec dystans 400 i 800 m w swoich kategoriach wiekowych.

Jeszcze można się zapisać tutaj ptb-podkowa.pl do czego bardzo zachęcam.

To co wyróżnia Podkowiańską imprezę spośród podobnych lokalnych biegów to bogaty program wydarzeń w Miasteczku Biegowym. Ubiegłoroczny partner PTB – Gravitan Health and Sport Clubs, największa w Warszawie i okolicach sieć sportowych klubów rodzinnych przeprowadzi w czasie imprezy m.in. pokazy brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci, zajęcia MultiCross i CrossFIt oraz rozgrzewkę dla biegaczy prowadzoną przez profesjonalnego trenera.

Po raz pierwszy odbędą się zajęcia Akademii Disc Golf. W trakcie otwartych spotkań Akademii Disc Golfa uczestnicy poznają podstawy gry, dowiedzą się co to jest putt, approach oraz drive . Z kolei Karate   Klub   Pruszków, jeden   z najprężniej rozwijających się klubów karate tradycyjnego w Polsce, zaprosi na pokazy karate tradycyjnego, w wykonaniu jego zawodników.

PTB nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Odnowy Biologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkowie Koła zadbają o zmęczone nogi naszych biegaczy oraz podzielą się wiedzą na temat zdrowego uprawiania sportu. Do dyspozycji będą fizjoterapeuci, którzy udzielą porad i podpowiedzą m.in. jak zmniejszyć pojawiające się dolegliwości bólowe. Dietetycy będą dokonywać pomiaru składu masy ciała i na podstawie wyników udzielać wskazówek żywieniowych wszystkim zainteresowanym. Będzie można sprawdzić się w 7 krótkich testach (wg. metody FMS- Functional Movement Screen), na podstawie których biegacze (bądź osoby uprawiające inny sport) będą mogli otrzymać indywidualne plany treningowe.

Nad stawem rozłoży się klub Szarża z końmi, na których dzieci będą mogły pojeździć pod opieką instruktora. Przewidziane są gry rodzinne, zespołowe (siatkówka) i wiele innych atrakcji.