Przetarg „na staw” rozpisany

Pogoda nie rozpieszcza, od kilku tygodni pada deszcz i dzięki temu nasz staw w Parku Miejskim napełnił się wodą. Normalnie byłby to powód do radości, gdyby nie to, że został już po raz drugi ogłoszony przetarg na jego częściową rewitalizację. No i jakby na sprawę nie spojrzeć, to w czasie prac najlepiej jakby wody nie było. No i się martwię. Już nie tylko tym, żeby w ogóle znalazł się wykonawca, ale też tym, że będzie musiał pompować wodę, a to podraża koszty nawet o 400.000zł, a może i więcej. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku oferenta. Nikt się nie zgłosił. Sytuacja na rynku wykonawców jest dramatyczna, brak rąk do pracy. I jak tu nie płakać – są pieniądze w budżecie, a nie ma kto robić. No ale poczekajmy jeszcze na finał drugiego przetargu.

Co będzie zrobione w pierwszym etapie?

Przewidziane są ciężkie prace budowlane związane z rozbiórką przepustów oraz konstrukcji betonowych, budowa przepustów oraz remont betonowych schodków i tarasu. Perypetie ze stawem bywały różne – dla przypomnienia  http://arturtusinski-podkowa.pl/historia-kolem-sie-toczy-rewitalizacji-parku-miejskiego-nie-bedzie/ , http://arturtusinski-podkowa.pl/oswiadczenie-radnych/ .  W tym roku na wiosnę złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW, przeszliśmy ku naszej radości ocenę formalną i merytoryczną, ale ze względu na liczbę chętnych znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Awaryjnie przygotowaliśmy drugi wniosek na konkurs, do którego nabór zacznie się w październiku tego roku. W obu przypadkach jestem dobrej myśli.

II etap

Otrzymanie dofinansowania pozwoliłoby nam na spokojne kontynuowanie II etapu rewitalizacji stawu, ale też i całego parku. Także w tym roku wykonaliśmy kompleksowy projekt oświetlenia wraz z kablowaniem napowietrznych linii energetycznych i projektem monitoringu wizyjnego na terenie parku. Nie bez znaczenia było skupienie się na znalezieniu możliwości technicznych pogodzenia oczekiwań mieszkańców, czyli żeby w stawie była stale czysta woda, a samo otoczenie i staw był miejscem rekreacji i odpoczynku mając na uwadze charakter tego miejsca. Warunkami progowymi są ograniczenia narzucone w pozwoleniach wodnoprawnych i budowlanych, które posiadamy. Na najbliższym spotkaniu z mieszkańcami, we wtorek 26 września przedstawię Państwu wypracowaną koncepcję, która wydaje się, w dużej mierze spełnia większość  oczekiwań i uwarunkowań. Rozwiązanie oprócz uszczelnienia dna stawu zakłada zamknięty układ obiegu wody z biologicznym filtrem czyszczącym poprzez roślinność. Przepływająca dziś sporadycznie podczas dużych opadów woda zostanie skanalizowane specjalnym w tym celu wymyślonym bajpasem, tak aby z jednej strony nie dopuszczać do każdorazowego zamulania i zaśmiecania wody z rowów, a z drugiej, aby nie było strat dla naszego środowiska w dolnej części zlewni.  Wiąże się to z zamontowaniem odpowiednich urządzeń technicznych co wymaga pewnych zabiegów estetycznych. Staw będzie podzielony na strefy czystego zwierciadła wody i strefy hydrobotaniczne, wyposażone w filtry mineralne oraz obsadzone wyselekcjonowaną roslinnością.

Mam nadzieję, że koncepcja spotka się z przychylnością, a całość będziemy w stanie zrealizować w przyszłym roku. To teraz trzymajcie Państwo kciuki, by znalazł się ktoś, kto rozpocznie prace.

Zapraszam na spotkanie we wtorek 26.09.17 o godz. 18.30 w szkole samorządowej. W programie: drogi – stan projektów, najbliższe  plany  inwestycyjne, parkowanie. A także o zmianach wynikających z nowej ustawy śmieciowej i  przedstawienie koncepcji rewitalizacji stawu.

Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”

21 czerwca 2017 odebrałem statuetkę i certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys.

W ramach promocji turystyki rowerowej, organizatorem tego wydarzenia od 2012r. jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W konkursie wyróżnione są te gminy, które w swoich planach i działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i stawiają na promocję aktywnego wypoczynku na rowerach. Tworzą rowerową infrastrukturę, pokazują się poprzez organizacje rowerowych imprez i akcji oraz stają się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych.

Podkowa Leśna została wyróżniona przede wszystkim za skuteczne działania w zakresie pozyskiwania środków na budowę infrastruktury, czyli ścieżek rowerowych. Wystarczy przypomnieć, że jest to 2,7 mln złotych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co daje blisko 10% całości budżetu! Obecnie jesteśmy po przetargu, wykonawca został wyłoniony, pogoda co prawda nie sprzyja, ale niedługo powinien wejść na budowę. W przyszłym roku budowa będzie szła pełną parą. Część elementów infrastruktury już została przygotowana, to są stojaki na rowery, wiata rowerowa – kolejne będą wybudowane w najbliższych miesiącach – też są na to już przeznaczone środki. W naszych staraniach doceniła nas Fundacja Allegro All For Planet w ramach kampanii społecznej „Kręć Kilometry” fundując miastu stojaki. Podejmowaliśmy mnóstwo działań miękkich, jak organizowanie wycieczek rowerowych, wyścigi rowerowe, miasteczka ruchu rowerowego dla dzieci i młodzieży – które mają pomóc dzieciom i młodzieży oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Zorganizowaliśmy Konferencję „Przesiądź się na rower”, w której brali udział eksperci. Promujemy akcje edukacyjne i promocyjne środka transportu jakim jest rower – organizując darmowe przeglądy dla mieszkańców oraz znakowanie rowerów przez policję. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów na drogach, popularyzując bezpieczne zachowania komunikacyjne wśród kierowców, chociażby malując znaki rowerowe na drogach.

Wszystkie te działania będą kontynuowane, sam jak mogę, korzystam z roweru na co dzień i wszystkich gorąco do tego zachęcam.

Spotkanie z mieszkańcami

W najbliższy wtorek 26.09 o godz. 18.30 zapraszam mieszkańców na spotkanie, gdzie porozmawiamy o drogach: stanie projektów, najbliższych planach inwestycyjnych, parkowaniu. A także o nowej ustawie śmieciowej i związanych z tym zmianach. Przygotowałem dla Państwa też wizualizację planowanej docelowej rewitalizacji stawu w Parku Miejskim.  Spotkanie odbędzie się w szkole samorządowej.

Szybki internet – budowa światłowodów

Wraz z postępem nauki i techniki gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na jak najbardziej optymalny nośnik informacji. Nowoczesny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz coraz bardziej zaawansowane sieci internetowe wymagają ogromnych prędkości transmisji (przesyłu) danych.

Z radością informuję, że po ponad 1.5 rocznych negocjacjach 6 września br. podpisałem Deklarację o współpracy Miasta Podkowa Leśna z Orange Polska Spółka Akcyjna, gdzie partnerzy wyrażają wolę rozpoczęcia działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do szybkiego internetu.

Oznacza to budowę światłowodów i podłączenie każdego chętnego (bezpośrednio do budynku). Jest to rodzaj kabla – łącza, służący do przesyłania cyfrowej informacji w postaci światła widzialnego (czyli fali elektromagnetycznej o wysokiej częstotliwości). Na dzień dzisiejszy internet mamy wolny i słaby, w dodatku, przez to, że biegnie po kablach miedzianych jest nieodporny na warunki atmosferyczne, czego pewnie każdy z Państwa doświadczył po większym deszczu.

Plan zakłada, że za 2-2,5 miesiąca zostanie wyłoniony wykonawca projektu i późniejszej budowy. Zakładamy, że uda się wykorzystać większość istniejącejkanalizacji teletechnicznej. W pierwszej kolejności zostaną podłączone jednostki oświatowe – do końca sierpnia 2018, następnie kulturalne,  instytucje i mieszkańcy. W tym celu będą zbierane deklaracje. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100Mb/s. Inwestycja powinna się zakończyć  do roku 2020. Deklaracja o wyrażeniu zgody nie zobowiązuje do podpisania umowy z Orange na usługę dostępu do internetu.

Światłowody pozwolą  na podłączenie wszystkich budynków użyteczności publicznej, ale również przepompowni i monitoringu wizyjnego, którego budowa w końcu ruszy pełną parą. Koszt przeprowadzenia inwestycji poniesie właściciel światłowodów (czyli Orange) ze środków własnych oraz pozyskanych z UE, które już na ten cel posiada. Z uwagi na specyfikę miejscowości, w której znajdują się  tylko domy jednorodzinne – rzadką zabudowę, przelicznik ilości odbiorców na km sieci światłowodowej wypada bardzo słabo. Dlatego cieszy mnie, że trudne i długie negocjacje zakończyły się sukcesem.

Budżet partycypacyjny 2018

Po raz drugi przystąpiliśmy do budżetu partycypacyjnego. Od mieszkańców wpłynęły dwa projekty: „Dechy do tańca przed Pałacykiem Kasyno” oraz „Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to nie problem!”.

W uzasadnieniu złożonych wniosków możemy przeczytać:

Pomysł pierwszego projektu wykonania na stałe zamontowanego podestu przed Pałacykiem Kasyno zrodził się z potrzeby zwiększenia częstotliwości organizowania potańcówek oraz wszelkich innych wydarzeń, które zintegrują lokalną społeczność oraz wzbogacą ofertę kulturalną Podkowy Leśnej. Podest, który powstanie przed Pałacykiem, będzie służył CKiIO do organizacji potańcówek w okresie letnim oraz na zakończenie Festiwalu Otwarte Ogrody; spektakli teatralnych w plenerze oraz seansów Kina Letniego. Będą z niego również korzystały lokalne stowarzyszenia, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Restauracja Gruzińska Suliko. Poza godzinami pracy CKiIO oraz restauracji, „dechy” będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców jako scena, na której mogą odbywać się bezpłatne próby, spektakle, happeningi, mecze poetyckie i wszystkie inne otwarte działania o charakterze kulturalnym.

Drugim projektem zgłoszonym do Budżetu Partycypacyjnego jest pomysł ustawienia dodatkowych koszy do wrzucania psich odchodów. Wszyscy wiemy jaki kłopot sprawiają psie odchody nie sprzątnięte przez właścicieli czworonogów. Ustawienie dodatkowych pojemników zwiększy świadomość mieszkańców o dbanie środowiska w tym zakresie, a specjalnie dedykowane kosze skłonią właścicieli psów do sprzątania po swoim pupilu. Ustawienie 50 koszy stanowić będzie uzupełnienie koszy już istniejących. Dodatkowym elementem będą stanowiły estetyczne tabliczki informacyjne, które zostaną usytuowane na terenach miejskich. 200 szt. tabliczek będzie również dostępnych dla chętnych mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy będą mieli okazję powiesić je na płotach swoich domów.

 

Do końca sierpnia trwała weryfikacja merytoryczna wniosków, oba przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną. W związku z tym, że oba wnioski mieszczą się z założonym budżecie 100.000zł., to zostaną zrealizowane w przyszłym roku budżetowym, bez konieczności plebiscytu. Dlatego też w edycji budżetu partycypacyjnego rezygnujemy z głosowania mieszkańców Podkowy Leśnej na zgłoszone pomysły.