Dofinasowanie samochodu dla policji

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przystali na propozycję dofinansowania zakupu samochodu dla policji i podjęli uchwałę budżetową przesuwająca środki na ten cel w wysokości 22.500zł. Koszt zakupu nowego radiowozu to kwota 50 tys. złotych netto. Pozostałe koszty pokryje Komenda Główna Policji. Najprawdopodobniej będzie to małolitrażowy Opel Corsa. Dofinansowanie do zakupu pojazdu to jedna z możliwości udzielenia wsparcia dla policji na poprawę bezpieczeństwa na terenie Podkowy Leśnej. W podpisanej umowie Komenda Powiatowa zobowiązuje się do wykorzystywania samochodu przede wszystkim na terenie naszego miasta. Należy podkreślić, że ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego to zgodnie z ustawą podstawowe zadanie policji. Miasto dofinansowuje również dodatkowe ponadnormatywne służby prewencyjne. W ciągu ostatnich miesięcy możemy na naszych ulicach zobaczyć liczne piesze patrole, które zdecydowanie przekładają się na poprawę bezpieczeństwa. W ostatnich dniach złapano na gorącym uczynku młodzież demolującą m.in. kosze na śmieci – niestety z ubolewaniem stwierdzam fakt, że owi wandale to m.in podkowianie.

Najbliższe dni to czas, w którym wiele osób będzie korzystać z dłuższego wypoczynku. Policjanci zapraszają wszystkich mieszkańców do zainteresowania się bezpieczeństwem w najbliższej okolicy, czujności sąsiedzkiej i zgłaszania funkcjonariuszom zauważonych zagrożeń.

Dla przypomnienia kontakt: Posterunek Policji w Podkowie Leśnej
ul. Brwinowska 17a tel. (22) 758-91-10

Komisariat czynny w godzinach 8.00- 16.00. W pozostałych godzinach kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. pod numerami tel. (22) 755-60-10 (-11,-12,-13) lub 997.

Wnioski do budżetu partycypacyjnego

Wzorem roku ubiegłego zbieramy projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018.  Urząd Miasta przyjmuje wnioski do 30 czerwca (rozpoczęliśmy 22 maja).

Mieszkańcy Podkowy Leśnej, bez limitu wiekowego (nieletni za zgoda opiekuna) mogą zgłaszać wnioski – pomysły do realizacji o wartości nie wyższej niż przewidziana kwota 100.000zł. Zadania mogą być różnorodne, ważne aby dotyczyły zadań własnych gminy, np. remontu chodników, inwestycji typu place zabaw, parki linowe, poprzez pielęgnację zieleni, małą architekturę, edukację, kulturę i sport oraz były możliwe do zrealizowania w ciągu roku.

Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony miasta) i mieć złożone podpisy poparcia pod zadaniem przez 30 podkowian. Propozycja zadań inwestycyjnych musi znajdować się na terenach należących do Miasta Podkowa Leśna. Wszystkie informacje znajdują się na stronie miasta bip.podkowalesna.pl/zarzadzenia-organizacyjne-burmistrza-w-2017-r

We wniosku należy podać skrócony opis zadania, zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców – ogólnodostępność jest warunkiem oraz określić łączne szacunkowe koszty brutto zadania.

Warto też wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców, którzy skorzystają na tym, że projekt zostanie zrealizowany, opisać szczegółowo proponowane zadanie oraz uzasadnić potrzebę realizacji zadania – wyjaśnić, na jakie potrzeby odpowiada oraz dlaczego warto je sfinansować ze środków publicznych, dołączyć np. zdjęcia, rysunki czy wizualizacje.

Po złożeniu i weryfikacji wniosku zostanie już tylko przekonanie mieszkańców, że warto na niego zagłosować.

W pierwszej edycji wygrały cztery projekty, z czego część jest w trakcie realizacji:

  1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
  2. Młodzieżowa strefa aktywności.
  3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno.
  4. Nasadzenia drzew iglastych oraz krzewów kwitnących po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Lipowej, Bukowej i Sosnowej oraz w okolicach Skweru Ks. Kolasińskiego.

Zachęcam do aktywności – to szansa na zrealizowanie Państwa pomysłów.

Przebudowa Kwiatowej/Paproci zakończona

Przebudowa ulicy Kwiatowej/Paproci na wjeździe do miasta została zakończona. Dwa wyniesione skrzyżowania, próg spowalniający i chodnik mają znacznie poprawić bezpieczeństwo . Wróciła stara organizacja ruchu z podporządkowaną ulicą Wrzosową, dlatego należy w tym miejscu zwiększyć czujność.

Szykujemy przetargi na następne ulice.

Niżej link do krótkiej historii perypetii z budową tej ulicy.

Budujemy drogi… i walczymy o kolejne…