Koronawirus – trochę refleksji na przykładzie Wietnamu

Dużą część lutego spędziłem w Wietnamie, który przez wielu z nas postrzegany jest jak kraj trzeciego świata. 12 lutego, gdy ilość potwierdzonych przypadków zachorowań wzrosła z 5 (na początku lutego) do 16, momentalnie Wietnamczycy zamknęli granice (13 lutego) dla osób przybywających z Chin. Wydzielili na lotniskach i portach strefy buforowe, aby zawrócić podróżujących przez kraj środka. Strefy zagrożenia zostały objęte kwarantanną, prowincje, w których wykryto przypadki zostały zamknięte i objęte ochroną, a także odkażone (łącznie z samochodami). Od samego początku uruchomiono infolinię i wskazano ośrodki medyczne, do których należy się zgłaszać w przypadku objawów. Wydano jasne komunikaty o 6 zasadach, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia. W każdym z miejsc publicznych na terenie całego kraju pojawiły się tablice z ikonografiką przedstawiającą zasady postępowania i podnoszenia odporności. Były tak czytelne w przekazie, że znajomość żadnego języka nie była potrzebna.

W hotelach, restauracjach, kawiarniach, sklepach, szkołach, zakładach i miejscach publicznych środki do dezynfekcji i umycia rąk był standardem. Zdecydowana większość Wietnamczyków nosiła maski (obowiązkowo w instytucjach publicznych i środkach transportu), my je dostawaliśmy także przy rejestracji w hotelach (choć nie wszystkich) z informacją, że nie chronią przed koronawirusem, ale chronią przed dotykaniem brudnymi rękoma twarzy. W każdym hotelu i na każdym lotnisku (lataliśmy również wielokrotnie liniami krajowymi) pytano nas, czy byliśmy ostatnio w Chinach, sprawdzano wizy w paszportach. Na każdym lotnisku obsługa nosiła maski i rękawiczki, także w samolotach. Na lotniskach mierzono każdemu na wejściu temperaturę, w czasie przechodzenia przez bramki (automat). W żadnej toalecie, nawet w zabitej deskami przypadkowej wsi nie było sytuacji, by nie było mydła w dozowniku. Pomimo tego nie czuło się niepokoju, żadnej paniki, żadnych kolejek w sklepach, aptekach itp.

Od 13 lutego w Wietnamie nie zanotowano ani jednego nowego przypadku – mimo sporej długości granicy z Chinami. Cztery dni temu ogłoszono, że wszyscy  (16) zostali wyleczeni, żadna z osób nie zmarła, kraj poradził sobie z koronawirusem, przynajmniej na tę chwilę.

A u nas?

Przylecieliśmy na Okęcie 24 lutego w poniedziałek, kiedy we Włoszech koronawirus już szalał. Przy wyjściu z samolotu rozdano nam kartki do napisania do siebie kontaktu, które w rękawie odbierało w milczeniu trzech ratowników medycznych, bez maseczek i bez rękawiczek. Nikt nie mierzył temperatury, nikt nie chodził w maskach, obsługa jak gdyby nigdy nic, pracowała jak zwykle, żadnych informacji, samoloty przylatujące z Włoch na tablicach informacyjnych lekko niepokoiły, ale być może tylko nas, w toalecie brak mydła, co na Okęciu nie dziwi, choć szczególnie w takiej sytuacji dziwić powinno.

U nas trwa zabawa rządu w „nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie mówiłem”. Dodatnie wyniki testów potwierdzające obecność koronawirusa u osób w Polsce (Łódź), nie są traktowane jako przypadki potwierdzone, co dziwi ekspertów. Panuje totalny chaos informacyjny, co doprowadza już do niepokoju, a za chwilę doprowadzi do paniki. Nie ma jasnych, a właściwie żadnych wskazówek dla szkół, przedszkoli i instytucji publicznych. Jako burmistrz nie dostałem żadnych informacji, żadnych wytycznych co mam robić w przypadku pojawienia się w mieście przypadków koronawirusa, np. w urzędzie, szkole, przedszkolu – zamknąć? Poddać kwarantannie? Odkażać? Masek, rękawiczek i leków już brakuje w aptekach, ludzie robią większe zakupy, co w sumie jest jakimś szaleństwem, Bywałem w różnych miejscach na ziemi, mniej lub bardziej czystych, mniej lub bardziej bezpiecznych – najistotniejsza jest prewencja i zdrowy rozsądek. Tak, aby nie dyskutować później tylko o skutkach nieodwracalnych. Ministrowi Zdrowia i członkom rządu poddaję pod rozwagę skorzystanie z dobrych azjatyckich praktyk, bo te w Europie pozostawiają wiele do życzenia, co widać szczególnie na przykładzie tak chętnie odwiedzanych przez naszych rodaków Włoch. Na dzień dzisiejszy stwierdzono tam 889 chorych, 21 osób zmarło i 64 jest w stanie krytycznym. W Niemczech liczba chorych rośnie, jest już 75 osób, w ciągu trzech ostatnich dni prawie podwoiła się liczba, prędzej czy później i u nas trzeba będzie potwierdzić dane.

Link do informacji on line

Coronavirus Cases: Statistics and Charts – Worldometer
Updated Statistics, graphs, and data tables showing the total number of cases, cases per day, cases by country, cases outside of Hubei in China, recoveries and discharges, newly infected, active cases, outcome of closed cases: death rate vs. recovery rate for patients infected with the COVID-19 Coro…
worldometers.info

Odpowiedź na wniosek w/s Alei Lipowej

Od kilkunastu dni na portalu społecznościowym Facebook, w kilku grupach udostępniany jest przez samego autora Cezarego Wrzoska  wniosek złożony do urzędu miasta  o „zawieszenie realizacji przebudowy zabytkowej Alei Lipowej w Podkowie Leśnej i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei”, toczą się wokół tego tematu dyskusje, a sympatycy skupieni wokół stowarzyszenia Dendropolis zbierali pod tym wnioskiem podpisy. Do skrzynek mieszkańców zostały wrzucone także anonimowe ulotki.  Stowarzyszenie Dendropolis jako jedyna organizacja pozarządowa wydało oświadczenie na swojej stronie FB w kwestii poparcia  dla inicjatywy wstrzymania budowy.  W związku z tym, że temat jest omawiany w przestrzeni publicznej, także i ja zamieszczam w tej formie odpowiedź (poza wysłaną do wnioskodawcy). Należy mocno podkreślić, że pomimo bardzo aktywnych działań reklamowych, zgodnie z Regulaminem (znanym wnioskodawcy, bo się na niego powołał w piśmie) pod wnioskiem podpisało się 108 osób ( są to osoby zameldowane lub widniejące w spisie wyborców PL, które podały imię i nazwisko, adres oraz złożyły swój podpis). Pozostałe podpisy nie spełniały podstawowego wymogu, osoby podały adresy spoza Podkowy lub nie były do zidentyfikowania jako mieszkańcy Podkowy. Do urzędu także przyszło kilka osób, które chciały wycofać swój podpis, mówiąc, że zostały wprowadzone w błąd – ta prośba nie została uwzględniona, choć wskazuje na budzący wątpliwości co do intencji sposób zbierania podpisów. Całą tę historię odbieram jako próbę zablokowania kolejnej inwestycji ( po stawie) przez tożsamą grupę osób, wprowadzenie szerokiej opinii publicznej w błąd i narażenia miasta na bardzo duże straty finansowe, nie wspomnę o stratach społecznych. Na żadnym etapie projektowania nie wystąpiono o informację publiczną.

Poniżej  obszerna odpowiedź na wniosek

Na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna, przyjętego uchwałą Nr 221/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r., po formalnym i merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o „zawieszenie realizacji przebudowy zabytkowej Alei Lipowej w Podkowie Leśnej i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei” z dnia 20 stycznia 2020 r., podpisanego przez grupę 108 mieszkańców Miasta Podkowa Leśna (pozostałe podpisy nie spełniały wymogów ww. Regulaminu), który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 10 lutego br., informuję, że odmawiam zawieszenia prac i  przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei Lipowej.

Na wstępie należy podnieść, że wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej ulicy Lipowej zawiera braki formalne, tj. nie wskazano propozycji trybu przeprowadzenia konsultacji, ani propozycji czasu ich trwania. Jednakże z uwagi na istotę sprawy postanowiłem bez zbędnej zwłoki odnieść się do jego warstwy merytorycznej. Zawiera też brak odpowiednich zapisów dotyczących RODO w tym integralności, czasu i sposobu przechowywania, brak klauzul informacyjnych, podstaw przetwarzania danych jak i jasnego wskazania administratora danych i celu ich wykorzystywania, tym samym zachodzi uzasadniona obawa, że dane nie są odpowiednio chronione.

Proces konsultacji

Odnosząc się wprost do zarzutu o przeprowadzeniu inwestycji w Alei Lipowej z pominięciem głosu opinii publicznej stanowczo podkreślam, że jest on całkowicie chybiony. Proces projektowy od samego początku miał formę uspołecznioną.

W dniu 25 lutego 2016 r odbyło się otwarte spotkanie burmistrza z mieszkańcami na którym byli przedstawiciele podkowiańskich organizacji pozarządowych, gdzie przedstawiono szeroko plany inwestycyjne miasta m.in. dotyczące zlecenia projektu i przebudowy całego ciągu ulicy Lipowej (obu jej części). Informacja o spotkaniu została ogłoszona w sposób zwyczajowy, tj.:

 • została zamieszczona na stronie internetowej Miasta – http://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/spotkanie-z-mieszkancami-dotyczace-planowanych-inwestycji-w-miescie/,
 • została zamieszczona na profilu Urzędu Miasta Podkowa Leśna na portalu społecznościowym FB,
 • została wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Podkowa Leśna,
 • została zamieszczona na blogu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – http://arturtusinski-podkowa.pl/spotkanie-mieszkancami/,

W dniu 8 września 2016 r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, na którym dyskutowano na temat rozwiązań drogowych w ulicy Lipowej, jak i na ulicach Głównej i Kwiatowej. Informacja o spotkaniu została ogłoszona w sposób zwyczajowy, tj. w dniu 2 września 2016 r.:

 1. została zamieszczona na stronie internetowej Miasta – http://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/zaproszenie-spotkanie-mieszkancami/,
 2. została zamieszczona na profilu Urzędu Miasta Podkowa Leśna na portalu społecznościowym FB,
 3. została wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Podkowa Leśna,
 4. została wrzucona do skrzynek mieszkańców ulic Lipowej, Głównej i Kwiatowej,
 5. została zamieszczona na blogu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – http://arturtusinski-podkowa.pl/spotkanie-z-mieszkancami-5/ oraz jego profilu oraz profilu społecznościowym FB Burmistrza Miasta ,

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 r. Informacja o spotkaniu wraz z poinformowaniem o udziale ekspertów została ogłoszona w sposób zwyczajowy, tj. w dniu 15 grudnia 2016 r.:

 1. została zamieszczona na stronie internetowej Miasta – http://podkowalesna.pl/miasto-ogrod/miasto-ogrod-aktualnosci/spotkanie-burmistrzem-miasta-podkowa-lesna-2/,
 2. została zamieszczona na profilu Urzędu Miasta Podkowa Leśna na portalu społecznościowym FB,
 3. została wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Podkowa Leśna,
 4. została wrzucona do skrzynek mieszkańców ul. Lipowej,
 5. została zamieszczona na blogu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – http://arturtusinski-podkowa.pl/spotkanie-z-mieszkancami-6/ oraz profilu społecznościowym FB Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,

Na wszystkich spotkaniach kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z możliwości podjęcia dyskusji nad wariantami koncepcyjnymi, zadawania pytań oraz zgłaszania swoich zastrzeżeń w obecności projektanta, Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni (wykonującego zadania z zakresu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i eksperta ds. zabytkowej zieleni.

Kolejnym otwartym spotkaniem na którym przedstawiono plany inwestycyjne min dotyczące ulicy Lipowej i budowy tam ścieżki rowerowej było spotkanie organizowane przez CKiIO w ramach cyklu „Rozmowy o dobrym Mieście: Jak się poruszamy? Ludzie i pojazdy, drogi i ścieżki” 25 marca 2017 r. W całodziennym spotkaniu w formie otwartych warsztatów podzielonym na bloki tematyczne udział między innymi wzięli: prof. Sławomir Gzell, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Domaradzki, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. Krystyna Guranowska-Gruszecka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; dr Maciej Sulmicki, prezes Stowarzyszenia  Zielone Mazowsze, dr  inż. Marzena Suchocka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Informacja o spotkaniu wraz z poinformowaniem o udziale ekspertów została zamieszczona na stronie internetowej https://www.ckiopodkowa.pl/rozmowy-o-dobrym-mie%C5%9Bcie-jak-si%C4%99-poruszamy, profilu społecznościowym FB CKiIO, w formie papierowej została wywieszona na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz zamieszczona na stronie www miasta http://podkowalesna.pl/kultura/kultura-aktualnosci/seminarium-cyklu-rozmowy-o-dobrym-miescie/.

Proces projektowania Alei Lipowej zbiegł się również w czasie z pogłębionymi konsultacjami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna, prowadzonymi od września do listopada 2017 r. We wskazanym okresie zorganizowano m.in. badanie ankietowe, punkt konsultacyjny, panel ekspercki oraz spotkania konsultacyjne. Zarówno w bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami, jak i w kwestionariuszach ankiety, podejmowano temat istniejącego i docelowego zagospodarowania części północnej Alei Lipowej.

Niezależnie od opisanych powyżej form konsultacji wielu mieszkańców skorzystało z możliwości zapoznania się z założeniami projektowymi oraz indywidualnej rozmowy w siedzibie Urzędu Miasta.

Całokształt przytoczonych wyżej działań konsultacyjnych jednoznacznie obala zarzut pomijania opinii społeczności lokalnej postawiony we wniosku z dnia 20 stycznia br. który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 10 lutego br., czyniąc go bezpodstawnym.

UZASADNIENIE

20 lat trwają dyskusje o ścieżkach rowerowych, w tym w Alei Lipowej

Proces projektowania ulicy Lipowej był procesem długotrwałym, zapoczątkowanym ok. 2000 r. Miasto Podkowa Leśna wielokrotnie aplikowało o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę zarówno asfaltowej części jezdnej, jak i części północnej – poprzez urządzenie ciągu pieszo-jezdnego. W latach 2006-2010 Rada Miasta Podkowa Leśna V kadencji wielokrotnie na swoich posiedzeniach podejmowała tematykę przebudowy ulic. Rada Miasta V Kadencji powołała Komisję Doraźną ds. dróg i ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin. Pracom Komisji Doraźnej towarzyszyła ożywiona dyskusja w przestrzeni publicznej. Poruszany wielokrotnie był temat przebudowy ulicy Lipowej, w tym jej części nieutwardzonej, jak i budowy tam ścieżki rowerowej, np. na posiedzeniu 30 sierpnia 2007 r.

Część mieszkańców składało swoje wnioski i przemyślenia dotyczące przyszłej roli ciągów pieszo-rowerowych, tak jak np. Pan Andrzej Tyszka w sierpniu 2007 r. „Pieszo i rowerem po Mieście-Ogrodzie. Projekt rekonstrukcji systemu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, traktów spacerowych, … etc. w Podkowie Leśnej 2005-2014”.

2008 – projekt utwardzenia ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego kostką Bauma

Wynikiem prac Doraźnej Komisji i dyskusji publicznej było opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w 2008 r. „Projektu przebudowy ul. Lipowej na odcinku ul. Jana Pawła – rondo w Podkowie Leśnej”. Przedmiotem inwestycji miała być modernizacja istniejącej nawierzchni jezdni oraz utwardzenie części gruntowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z funkcją jezdną m.in. z kostki typu Bauma, o funkcji i parametrach:

 • szerokość – 4,50 m,
 • poza funkcjami spacerowymi miał być wykorzystywany jako dojazd do posesji graniczących z Aleją, w związku z czym jego konstrukcja była zbliżona do parametrów normalnej drogi (płyty kamienne 30x30x10 cm lub kostka kamienna 9/11, podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm, górna warstwa podbudowy z tłucznia 4/31,5 – 15 cm, podsypka piaskowa – 10 cm, zagęszczone podłoże gruntowe).
 • obrzeża kamienne 8×30 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm,
 • wjazdy na posesje miały mieć szerokość 3 m, a dojścia do furtek po 1,5 m,
 • po obu stronach ciągu, na jego brzegach, zaprojektowano wykusze, o wymiarach 1×2 m, w którym miały być ustawione parkowe ławki,
 • podbudowa drogi, wraz z dojazdami do posesji, miała być posadowiona na głębokości ok. 40 cm poniżej poziomu gruntu,
 • odprowadzanie wody opadowej poprzez spadek podłużny 2% w stronę jezdni.

Realizacja inwestycji według opisanego projektu powodowała konieczność wejścia z robotami ziemnymi w grunt rodzimy, co najprawdopodobniej spowodowałaby zniszczenie części znajdujących się tuż pod powierzchnią gruntu najcenniejszych korzeni szkieletowych. Niemniej jednak w dniu 30 września 2009 r. projekt uzyskał zezwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie pozytywną opinię Starostwa Powiatu Grodziskiego w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W ówczesnym czasie wszystkie projekty były opiniowane przez Miejską  Komisję Urbanistyczną przy Burmistrzu Miasta Podkowa Leśna w składzie, której był arch. inż. Krzysztof Domaradzki. Projekt, mimo założeń mocno ingerujących w strefę korzeniową drzew w ówczesnym czasie nie wzbudzał protestów społecznych ani zastrzeżeń Komisji Urbanistycznej.

W tym samym roku podjęto próbę realizacji przebudowy całej ulicy Lipowej (zarówno remont części południowej jak i budowa części północnej) i Bukowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Poniżej linki do elektronicznej wersji archiwalnych Biuletynów Miasta:

http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/pliki_miasto-ogrod_biuletyny_biuletyn_002_2009.pdf

http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/pliki_miasto-ogrod_biuletyny_biuletyn_2_34_2009.pdf

http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/pliki_miasto-ogrod_biuletyny_biuletyn_4_39_2010.pdf

  2009 – Wniosek o dofinansowanie utwardzenia Lipowej

W 2009 r. osiem gmin zachodniego Mazowsza, zrzeszonych w stowarzyszeniu „Mazovia”, wystąpiło o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w konkursie w ramach działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. W ramach tego konkursu Miasto Podkowa Leśna między innymi zgłosiło do realizacji budowę ścieżki rowerowej po północnej (nieutwardzonej) części ulicy Lipowej.

Wobec braku otrzymania zewnętrznego dofinansowania projekt nie doczekał się realizacji.

W dniu 25 marca 2010 roku Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę nr 168/XXXVII/2010 inicjującą współdziałanie pomiędzy Gminą Milanówek oraz Gminą Brwinów i Gminą Podkowa Leśna, przyjmując dla jego identyfikacji nazwę „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.

Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek oraz Gmina Brwinów podpisały umowę o partnerstwie dla realizacji projektu’ pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 142/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013r., przyjęta jednogłośnie.

Ekspertyza dendrologiczna wszystkich pomników przyrody w Alei Lipowej

W dokumentacjach będących w posiadaniu Miasta znajdują się dwie ekspertyzy dendrologiczno-statyczne obejmujące swoim zakresem 288 drzew pomnikowych na terenie Miasta rosnących wzdłuż ulic Jana Pawła II, Lipowej i Kościelnej. Ekspertyzy wykonano na podstawie badań przeprowadzonych zintegrowaną, bezinwazyjną metodą tensometryczną Elasto-Inclino.  Ponadto w 2015 r. opracowano strategię rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO, obejmującą inwentaryzację i diagnozę zasobów przyrodniczych, w tym pomników przyrody. Celem inwentaryzacji było zebranie podstawowych danych oraz rozpoznanie stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, w tym cech morfologicznych mogących mieć wpływ na kondycje drzewa. Sformułowano również zalecenia pielęgnacyjne, mające na celu zabezpieczenie zarówno samych drzew, jak i ich otoczenia, przed ewentualnymi skutkami przyszłych zaniedbań. Strategia została przyjęta przez Radę Miasta Podkowa Leśna Uchwałą Nr 126/XXIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Na tej podstawie w 2016 r Miasto pozyskało z WFOŚiGW w Warszawie dotację i w konsekwencji przeprowadziło prace pielęgnacyjne 194 drzew pomnikowych, polegających na poprawie ich stanu fitosanitarnego. Przeprowadzono prace z zakresu usunięcia posuszu, redukcji koron, cięć formujących, cięć prześwietlających, założeniu 136 wiązań elastycznych.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła Uchwałę Nr 124/XXIII/2016 (przyjęta jednogłośnie) w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu poprawy spójności obszaru gmin: Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji; jego finansowanie pochodziło z funduszy EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz środków krajowych. Jednym z zadań, do którego realizacji przystąpiono wspólnie, było zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

W dniu 25 maja 2016 r. zawarto aneks do umowy partnerskiej z marca 2013 r., na podstawie którego do harmonogramu prac włączono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Głównej, ul. Kwiatowej (część nieutwardzoną) oraz ul. Lipowej – części drogowej jak i nowego ciągu pieszo-rowerowego. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 7 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji i tym samym przystąpiono do prac projektowych.

Proces konsultacji – zatrudnienie eksperta z zakresu zieleni zabytkowej

W dniu 8 września 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat rozwiązań drogowych na ul. Głównej i Kwiatowej, na odcinku od ul. Paproci do połączenia z ulicą Parkową, oraz w Alei Lipowej. Informacja o spotkaniu została ogłoszona w sposób zwyczajowy – pojawiła się na stronie internetowej Miasta, profilu FB Miasta jak i na blogu Burmistrza Miasta oraz jego profilu FB. Ogłoszenia w tradycyjnej papierowej formie znalazły się na wszystkich 15 tablicach na terenie Miasta. Dodatkowo, pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta wrzucali zaproszenia do udziału w spotkaniu bezpośrednio do skrzynek mieszkańców ul. Lipowej, jak również ulic Głównej i Kwiatowej. Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców, było podzielone na dwie części – w drugiej dyskutowano na temat form ochrony, którymi objęta jest Aleja Lipowa oraz – na bazie dwu wstępnych koncepcji zagospodarowania – na temat rozwiązań projektowych oraz funkcji, jaką Aleja powinna pełnić. Mieszkańcy mieli szansę wypowiedzenia się na temat zaprezentowanych wariantów, jak również zgłaszania własnych uwag i postulatów. Podsumowanie spotkania zostało zamieszczone w Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (nr 5/73/październik 2016 r.).

Efektem dyskusji, która wywiązała się na spotkaniu było podjęcie przeze mnie decyzji o wyłączeniu projektowania ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Alei Lipowej z projektu realizowanego w ramach partnerstwa gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Powyższe działanie wynikało ze świadomości szczególnego charakteru i statusu przestrzeni objętej pracami projektowymi oraz chęci wypracowania rozwiązań, które zmniejszą konflikt pomiędzy infrastrukturą, a zabytkową substancją przyrodniczą – pomnikami przyrody. Było również podyktowane trudnościami, które projektant napotkał w zakresie przebudowy istniejącej linii energetycznej – w przypadku tego zagadnienia również zdecydowałem o wykonaniu odrębnego opracowania projektowego obejmującego zmianę lokalizacji słupów i linii napowietrznej na kablową.  Realizacja tych działań, wcześniej nieprzewidzianych, nie pozwoliłaby sfinalizować dokumentacji projektowej opracowywanej w ramach partnerstwa gmin w określonym w umowie terminie.

Należy podkreślić, że zaangażowanie eksperta z dziedziny zieleni zabytkowej w celu opracowania wytycznych i pełnienia nadzoru nad procesem projektowym jest działaniem praktycznie niespotykanym w branży drogowej. Tego rodzaju zabieg nie jest obligatoryjnym elementem procesu projektowego, a wyłącznie jego wartością dodaną i przykładem dobrej praktyki stanowiącej wyraz woli ograniczenia negatywnego wpływu rozwiązań projektowych na kondycję i statykę drzew w Alei Lipowej.

Temat zagospodarowania Alei Lipowej ponownie podjęto na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 21 grudnia 2016 r. Do dyskusji zaproszono dr Marzenę Suchocką, architekta krajobrazu i wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, pracownika Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, kierownika Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych, przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, specjalistkę w zakresie wpływu prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń oraz gospodarki drzewostanem w miastach (doktorat: „Wpływ warunków siedliskowych na żywotność drzew na terenach budowy’). Dr M. Suchocka jest autorką wielu publikacji dotyczących wpływu inwestycji na drzewostan oraz ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, w tym książek: „Projekt Ochrony Drzew na terenie inwestycji”, „Organizacja robót budowlanych na terenach zadrzewionych” oraz „Inżynieryjne metody ochrony i poprawy warunków rozwoju drzew miejskich”.

W trakcie spotkania debatowano na temat koncepcji zagospodarowania części północnej Alei Lipowej – umieszczenia ścieżek dla pieszych oraz dla rowerzystów, urządzenia miejsc wypoczynkowych czy dosadzania roślin pod koronami zabytkowych drzew. Dr M. Suchocka odpowiadała na szereg pytań i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników spotkania. Podsumowanie spotkania zostało zamieszczone w Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (nr 1/75/luty 2017 r.). W spotkaniu uczestniczył także Miejski Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni wykonujący zadania z zakresu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Praktycznym wyrazem złożonych przeze mnie deklaracji w kwestii zwrócenia szczególnej uwagi na drzewa w procesie inwestycyjnym było podpisanie umowy z dr M. Suchocką, w ramach której zobowiązała się ona do uczestnictwa w pracach projektowych. Pierwszym efektem jej działań było opracowanie wytycznych w zakresie rodzaju nawierzchni dla ruchu pieszego oraz rowerowego i innych rozwiązań inżynieryjnych, zmniejszających konflikt pomiędzy infrastrukturą, a drzewami w Alei.

Porozumienie partnerskie (kolejne) międzygminne

Od momentu objęcia urzędu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna kładę duży nacisk na prowadzenie dobrej gospodarki finansowej, czego przejawem jest m.in. aktywne ubieganie się o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dlatego w czerwcu 2017 r., rekomendowałem Radzie Miasta Podkowa Leśna podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych (na każdej z sesji i posiedzeniu komisji stałych  Rady Miasta, na której czy to w sprawozdaniach z prac burmistrza pomiędzy sesjami, czy w czasie dyskusji w temacie ścieżek rowerowych, dofinansowań czy planów inwestycyjnych dotyczących ulicy Lipowej były omawiane zamierzenia miasta w tym zakresie i udzielane odpowiedzi) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Miasta podjęła przedmiotową uchwałę (uchwała przyjęta jednogłośnie), która miesiąc później pozwoliła na zawarcie porozumienia pomiędzy sześcioma partnerami – Miastem Żyrardów, Gminą Michałowice, Gminą Milanówek, Miastem Podkowa Leśna, Gminą Miasto Pruszków oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki – oraz wspólne wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie budowy dróg rowerowych.

Równolegle, a więc w dniu 20 lipca 2017 r. Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej inwestycji pn. ciąg pieszy i trasa rowerowa w Alei Lipowej w Mieście Podkowa Leśna. Projektant bazował na wytycznych przygotowanych przez dr M. Suchocką, pozostając z nią w stałym kontakcie.

Prace projektowe dotyczące Alei Lipowej zbiegły się w czasie z pogłębionymi konsultacjami społecznymi w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Proces konsultacji społecznych przybrał wiele form:

 • w dniach od 21 do 27 września 2017 r. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej działał terenowy punkt konsultacyjny,
 • w dniu 29 września 2017 r. zorganizowano spacer badawczy, który przybrał formę historycznego objazdu ulicami Miasta,
 • w dniu 18 października 2017 r. odbył się panel ekspercki,
 • w dniach 9 i 23 listopada 2017 r. przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne, podczas których dyskutowano na temat wskaźników i warunków zagospodarowania terenów oraz przestrzeni publicznej,
 • w dniu 27 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy zorganizowano warsztaty rysunkowo-urbanistyczne dla uczniów.

Wymienionym wyżej aktywnościom towarzyszyło badanie ankietowe, w którym swoimi opiniami podzieliło się 264 mieszkańców miasta.

Studium jest dokumentem, który określa politykę przestrzenną danej jednostki; m.in. wskazuje kierunki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów. Dyskusja nad wizją rozwoju Podkowy Leśnej nie mogła się obyć bez zdiagnozowania stanu istniejącego i rozmowy na temat kluczowych przestrzeni publicznych, takich jak Park Miejski czy Aleja Lipowa. W celu zebrania opinii lokalnej społeczności Urząd Miasta przygotował mapę, na której wszyscy odwiedzający punkt konsultacyjny mogli, za pomocą kolorowych pinezek, wskazań miejsca, które ich zdaniem są najbardziej wartościowe i warte zachowania oraz te obszary, które nie wykorzystują swojego potencjału, są problemowe bądź wymagają interwencji. Mapa okazała się pretekstem do wielu dyskusji, m.in. na temat sposobu zagospodarowania Alei Lipowej – mieszkańcy prezentowali różne, często skrajne opinie. Również w badaniu ankietowym pytano o Aleję Lipową, m.in. w kontekście przestrzeni publicznej, które w Podkowie Leśnej funkcjonują najlepiej i najgorzej. W przypadku Alei Lipowej przeważała liczba wskazań negatywnych. Podsumowanie każdej z form konsultacji było publikowane na stronie internetowej Miasta; w wersji skróconej znalazło się również w Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Pod koniec 2017 r., tj. wraz końcem prac projektanta i eksperta ds. drzew miasto uzyskało gotowy projekt techniczny, który uzyskał pozytywną pisemną opinię dr M. Suchockiej w kontekście zastosowania rozwiązań zmniejszających konflikt pomiędzy infrastrukturą a drzewami.

Rozwiązania w wykonanym projekcie mają charakter szerokiego, estetycznego, podnoszącego wartość jakości przestrzeni publicznej deptaka, w którym dzięki różnicowaniu faktury nawierzchni zaspokoi się nie tylko potrzeby pieszych i rowerzystów ale zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu. Dodatkowym atutem tego kompromisowego rozwiązania są artykułowane w czasie prowadzonego dialogu społecznego potrzeby osób starszych i z ograniczoną motoryką oraz możliwie pełnego zabezpieczenia stanu rosnących wzdłuż ulicy Lipowej drzew. Tak zaprojektowany deptak nie zmieni charakteru społecznego ulicy Lipowej, a osiągając inną jakość przestrzeni publicznej otworzy przed jej użytkownikami nowe możliwości i perspektywy rozwoju funkcji miastotwórczej i kulturowej tej części Miasta.   Obecny projekt wyeliminował wadliwe rozwiązania projektowe z 2008 r. i zakłada:

 • realizację ciągu pieszo-rowerowego poprzez jego całkowite posadowienie na gruncie rodzimym, aby wykonanie konstrukcji projektowanych obiektów nie powodowało zagrożenia dla znajdujących się w sąsiedztwie drzew i korzeni,
 • zastosowanie nawierzchni mineralno-żywicznej TerraWay, wodnoprzepuszczalnej, dla ścieżki rowerowej oraz nawierzchni z płyt granitowych oraz nawierzchni mineralnej HanseGrand dla części pieszej tworząc harmonijną całość deptaka,
 • odejście od dopuszczenia dojazdu samochodów do posesji na całej długości ciągu pieszo-rowerowego na rzecz zaprojektowania zjazdów na wysokości poszczególnych bram wjazdowych,
 • rezygnację z wkopanych w grunt rodzimy obrzeży kamiennych na rzecz lekkich i trwałych obrzeży aluminiowych,
 • odwodnienie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przez przesiąkanie wody przez ich warstwy i odprowadzanie jej do chłonnego podłoża gruntowego, czyli zapobieżenie efektowi szybkiego spływu wody który ma miejsce także obecnie
 • całkowicie wyeliminowano z podbudowy udziału cementu.

Projekt posiada wszystkie pozwolenia

Projekt przebudowy ulicy Lipowej uzyskał wszystkie pozwolenia, decyzje, opinie i zatwierdzenia wymagane przepisami prawa, w tym:

 • pozytywną opinię projektu przebudowy z 24.11.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • opinię Starostwa Powiatu Grodziskiego z dnia 28 listopada 2017 r.,
 • uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 • decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydaną w dniu 5 marca 2018 r. i poprzedzoną kilkumiesięcznymi konsultacjami, wyrażającą zgodę na prowadzenie prac budowlanych. W uzasadnieniu Konserwator podniósł, iż projektowana inwestycja jest dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego, nie przewiduje wycinki drzew (pomników przyrody), jest dostosowana do istniejącej zabudowy historycznej i nie będzie negatywnie oddziaływała na zastany krajobraz architektoniczny,
 • uzgodnienia branżowe z gestorami poszczególnych sieci,
 • prawomocne zgłoszenie prowadzenia robót budowlanych przyjęte przez Starostwo Powiatu Grodziskiego w dniu 7 maja 2018 r. bez sprzeciwu.

Należy przy tym nadmienić, że termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich uzgodnień oraz prawomocnego pozwolenia na budowę – lub innego, równoważnego, wymaganego przepisami prawa dokumentu – był dłuższy niż w przypadku innych projektów w branży drogowej. Wynikało to z jednej strony z wypracowywania rozwiązań projektowych w kooperacji z ekspertem ds. drzew, a z drugiej z przeciągającym się procesem uzgadniania wewnętrznych linii zasilających (abonenckich) z mieszkańcami w ramach projektu przebudowy istniejącej linii energetycznej niskiego napięcia. Projektant wielokrotnie odwiedzał mieszkańców ul. Lipowej w celu podpisania porozumień w zakresie sposobu podłączenia linii do domów – warunki przedstawione przez zakład energetyczny przewidywały przesunięcie skrzynki rozdzielczej i układu pomiarowego na granice działki, na co mieszkańcy długo nie chcieli wyrazić zgody.

Miasto otrzymało dofinansowanie -1.416.457,48 zł

W międzyczasie otrzymaliśmy informację, że wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ramach partnerskiego projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz uzyskał alokację, o czym szeroko informowały media lokalne i regionalne, np.:

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 21 sierpnia 2018 r. Łączna całkowita wartość projektu wynosi 15.220.497,75 zł, natomiast wartości projektów poszczególnych partnerów prezentują się następująco:

 • Miasto Żyrardów – 7.139.799,36 zł,
 • Gmina Michałowice – 3.329.401,82 zł,
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki – 286.804,42 zł,
 • Miasto Milanówek – 1.048.589,28 zł,
 • Miasto Podkowa Leśna – 1.416.457,48 zł
 • Miasto Pruszków – 1.999.445,39 zł.

Poziom dofinansowania projektu to 80%.

Konsekwencje finansowe dla miasta

Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego przewidziano sankcje. Zgodnie z § 4 ust. 2 Porozumienia Partnerskiego każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie lub osobom trzecim przy realizacji niniejszego partnerstwa z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. Ponadto, w myśl § 13 ust. 2 ww. Porozumienia, jeżeli którakolwiek ze Stron poprzez swoje zawinione działanie lub zaniechanie spowoduje nieprawidłowości w realizacji Projektu skutkujące powstaniem szkody, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego, tj. do wysokości szkody wyrządzonej własnym zawinionym działaniem/zaniechaniem lub zawinionym działaniem/zaniechaniem podmiotu, któremu powierzyła określone działania do realizacji. Zaniechanie realizacji ścieżki rowerowej w Alei Lipowej spowoduje utratę dofinansowania nie tylko przez Miasto Podkowa Leśna, ale również przez pozostałych beneficjentów w partnerstwie.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę

6 listopada ubiegłego roku, Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę Alei Lipowej polegającą na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika, w podziale na etapy, tj.: ETAP I – zadanie 1 – Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów, zadanie 2 – Przebudowa sieci teletechnicznej, ETAP II – Budowa chodnika od strony ronda. Otwarcie ofert nastąpiło 21 listopada 2019 r., a 3 grudnia 2019 r. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 30 stycznia 2020 r., po przeprowadzeniu ponownej oceny złożonych w przetargu ofert, ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakończonym postępowaniu. W dniu 6 lutego 2020 r. Miasto podpisało umowę z wykonawcą robót – firmą „ROKOM” Sp. z o.o. W dniu 12 lutego 2020 r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy w teren. Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Łączny wysokość wynagrodzenia za realizację zadania wynosi 823.823,10 zł brutto. Jeżeli Miasto odstąpi od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, Miasto będzie zobowiązane do odszkodowania wykonawcy za zerwanie umowy.

Również w listopadzie ubiegłego roku ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przebudowy Alei Lipowej. W dniu 9 grudnia 2019 r. podpisano umowę z firmą BIKSBIT Sp. z o.o., która podjęła się wykonania ww. zadania. Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Reasumując wskazane powyżej okoliczności:

 • Prace projektowe w zakresie przebudowy ul. Lipowej rozpoczęły się w 2016 r. i zakończyły się zgłoszeniem prowadzenia robót budowlanych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, które nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2018 r.
 • Rozwiązania projektowe były w sposób zwyczajowy dyskutowane ze społecznością lokalną – zorganizowano otwarte spotkaniach, a mieszkańcy byli dodatkowo informowani, że mogą zapoznać się z dokumentacją w Urzędzie Miasta i składać uwagi w dowolnej formie.
 • Do współpracy przy opracowywaniu projektu zaangażowano eksperta ds. zabytkowej zieleni – dr M. Suchocką, która sprawowała pieczę nad zapewnieniem pomnikom przyrody ochrony w procesie inwestycyjnym.
 • Ostateczna wersja projektu jest wynikiem współpracy Miasta, projektanta oraz eksperta z dziedziny zieleni. W kształtowaniu jego finalnej wersji uwzględniono zgłoszone przez społeczność postulaty – głosy osób starszych, potrzebę separacji ruchu pieszego i rowerowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkownikom przestrzeni, nacisku na korzenie drzew czy kwestię wody opadowej, która będzie wsiąkała w miejscu opadu (a nie spływała jak to jest dotychczas).
 • Miasto poniosło nakłady finansowe z tytułu zlecenia kompleksowej dokumentacji projektowej oraz zaangażowania eksperta.
 • Miasto posiada prawomocne zgłoszenie prowadzenia robót budowlanych oraz popisaną umowę z wykonawcą na realizację prac w terminie do dnia 29 maja br.
 • W przypadku zaniechania realizacji inwestycji Miasto naraża się na poniesienie dotkliwych kosztów w związku z koniecznością odstąpienia od zawartych umów oraz niewywiązaniem się z Porozumienia Partnerskiego.
 • Miasto traci w oczach innych jednostek samorządu terytorialnego jako potencjalny partner w realizacji inwestycji celu publicznego.

Żałuję, że osoby, które poparły rozpatrywany wniosek o zawieszenie realizacji przebudowy i w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w mojej opinii zostały w dużej mierze wprowadzone przez inicjatorów zbierania podpisów w błąd, a sami inicjatorzy nigdy nie skorzystali z zaproszeń do dialogu w trakcie trwania prac projektowych.

W obecnym stanie faktycznym i prawnym przeprowadzenie wnioskowanych konsultacji społecznych i  zatrzymanie realizacji budowy jest bezzasadne, a na tym etapie jest działaniem na szkodę Miasta Podkowa Leśna, w związku z czym postanowiłem jak na wstępie. Inicjatorzy takiego postępowania muszą mieć świadomość, że w przypadku oczywistego poniesienia przez Miasto Podkowa Leśna nieuzasadnionych konsekwencji finansowych wynikających z niezrealizowania tej inwestycji będą winnymi takiego stanu rzeczy. 

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Śródtytuły ( na zielono) są dodane dla większej czytelności tekstu.

Akcja „Mój dom nie dymi”

Czyste powietrze jest naszym podstawowym dobrem. Kibicuję podkowiańskiej akcji społecznej „Mój dom nie dymi” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu. Zachęcam wszystkich, którym bliska jest troska o jakość powietrza, a ogrzewają się przy pomocy pompy ciepła, kotłem gazowym, elektrycznym i rezygnują z palenia w kominku, kiedy powietrze jest zanieczyszczone do zaakcentowania solidarnej postawy poprzez wywieszenie tabliczki na swoim ogrodzeniu. U mnie tabliczka już została powieszona . Przypomnijmy działania jakie podejmuje miasto w zakresie ochrony powietrza, a jest ich bardzo dużo: http://arturtusinski-podkowa.pl/dzialamy-w-zakresie-ochron…/

Po tabliczkę można się zgłosić do Stowarzyszenia Podkowa bez Smogu lub odebrać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

Regulamin Zasady-Mój-Dom-nie-dymi

Wody Polskie podtrzymały pozytywną decyzję dla miasta

Pamiętacie Państwo, kiedy protestujący z nieukrywaną radością ogłosili, że Wody Polskie na skutek skargi, która wpłynęła do nich wstrzymały wykonanie wydanych przez siebie Decyzji wodno-prawnych dotyczących stawu, do momentu wyjaśnienia sprawy? W piśmie żądano uchylenia wydanych Decyzji. Pismo wpłynęło w lipcu ubiegłego roku, a w styczniu (15.01)) 2020 otrzymaliśmy Decyzję, która odmawia uchylenia ostatecznej Decyzji udzielającej Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej. Wody Polskie w całości zgodziły się proponowanymi rozwiązaniami  w projekcie zamiennym uznając je za zgodnie z prawem, potrzebami środowiskowymi i dotychczasową dokumentacją gromadzoną od 2005 roku. Organ analizując materiały wniesione przez protestujących stwierdził brak podstaw do uchylenia Decyzji wydanej w maju 2019 roku (oraz wcześniejszej z 2018 roku) burmistrzowi miasta, a przesłanki wynikające ze złożonych pism nie potwierdziły się. Urząd Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podkreślił, że inwestycja swój zasięg oddziaływania ograniczy jedynie do gruntów bezpośrednio do niej przyległych, a także co ważniejsze nie wykroczy poza działkę stanowiącą własność gminy, a zarzut zmiany stosunków wodno-prawnych jest bezzasadny. To oznacza, że „stara” decyzja wraca do obiegu prawnego.

Fragment Decyzji: „W toku wznowionego postepowania przeanalizowano szczegółowo zgromadzoną dokumentację pod kątem likwidacji retencji oraz braku zgodności przedmiotowej inwestycji z uchwałą nr 84/XlX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna” (…) Dokumenty sporządzane od roku 2005 (…) wzmiankują o konieczności podjęcia czynności mających na celu uszczelnienie przedmiotowego zbiornika ze względu na występujące przedłużające się okresy suszy przyczyniające się do notorycznego występowania znacznych okresów w ciągu roku w czasie których przedmiotowy zbiornik pozostaje suchy oraz na złą jakość wód wprowadzanych do przedmiotowego zbiornika zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń wpływających na pogorszenie stanu ekologicznego samego zbiornika jak i warstwy wodonośnej. Wynika z nich również, iż stan techniczny istniejących obiektów piętrzących oraz samego zbiornika wymagał natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócenie zbiornikowi jego zgodnego z pierwotnymi założeniami przeznaczenia rekreacyjnego. Wskazują również na konieczność zastosowania rozwiązań wpływające na poprawę jakości wód w urządzeniu wodnym jakim jest omawiany zbiornik. Omawiane postulaty zostały w całości uwzględnione w zamiennym projekcie budowlano wykonawczym sporządzonym na potrzeby projektu zatytułowanego „PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO NA RZECZE NIWCE (Rów RS-11) W PODKOWIE LEŚNEJ” przewidującym wykonanie stałego zbiornika wodnego o uszczelnionym dnie za pomocą membrany EPDM z przestrzenią przelewowa oraz powierzchnią infiltracyjną w postaci złóż bagiennych obsadzonych roślinnością szuwarową co wpłynie znacząco na możliwość podtrzymywania wody środowisku, a także wpłynie w stopniu znacznym na jakość wód infiltrujących do warstwy wodonośnej. Uszczelnienie dna i brzegów zbiornika zapobierze jego wysychaniu oraz pozwoli zachować warunki dla rozwoju bioróżnorodności nowopowstałego biotopu zbiornika oraz parku miejskiego. Niezbędnym temu jest również odizolowanie omawianego urządzenia wodnego od rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „RS-11” za pomocą okularowego rurociągu o średnicy 2x 0 1000mm, zapewniającym tym zachowanie nienaruszalnego przepływu zapewniającego stały dopływ wód do położonego poniżej zbiornika wodnego Rezerwatu Przyrody Parów Sójek”.

Od lipca 2019 do stycznia 2020 minęło pół roku. Pół roku zaangażowania masy urzędników do potwierdzenia tego co wiedzieliśmy od początku – że działamy zgodnie z prawem i wymaganiami określonymi w dokumentach. Kolejna batalia będzie toczyła się w ministerstwie, gdzie złożono odwołanie od Decyzji Wojewódzkiego Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanej w sierpniu 2019 roku. 29.11.19 r. Minister przesłał akta sprawy do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu zasięgnięcia opinii, wyznaczając na to 3-miesięczny termin. Poczekamy na ostateczną Decyzję Ministra co najmniej kilka miesięcy. Ale to nie wszystko, równolegle w biegu są sprawy złożone do innych instytucji. Z ostatniego Biuletynu dowiedzieliście się Państwo, że dotychczas protestujący (czy to stowarzyszenie czy osoby niezrzeszone, a sympatyzujące) odwoływali się od praktycznie wszystkich wydanych dokumentów (dotyczących tej budowy) i zapewne to się nie zmieni. Dlatego na dokończenie inwestycji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Tymczasem czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej wytoczonej przeciwko Stowarzyszeniu Dendropolis, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących m.in. niegospodarności władz samorządowych oraz prowadzenie prac dotyczących przebudowy stawu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Co dalej z rewitalizacją stawu?

Ostatnie 15 lat destrukcyjnych działań LOP,  Stowarzyszenia Dendropolis oraz „ekoaktywistów” to lata zmarnowanych szans na zrewitalizowanie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. Ile lat musi jeszcze upłynąć, by nasza społeczność doczekała się przywrócenia funkcji i dawnego blasku zielonego serca Podkowy? 

W przedostatnim Biuletynie i w artykule /park-miejski-historia-zalozen-realizacji-oraz-skarg-z-tym-zwiazanych/ bardzo skrupulatnie została przedstawiona historia protestów rewitalizacji Parku Miejskiego, począwszy od roku 2005. Zakończyliśmy uzyskaniem pozytywnej Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego w Parku Miejskim według zamiennego projektu budowlanego. Budowa powinna była zakończyć się w czerwcu 2019 roku.

Przypomnijmy fragment Decyzji Park został założony wokół budynku Kasyna, w I poł. XXw. Planowane działania wpłyną pozytywnie na przestrzeń i użytkowanie parku wzbogacając, a także przywracając właściwy i charakterystyczny dla tego okresu bogaty kostium roślinności podkreślający krajobrazowy charakter założenia oraz jego kompozycję o dodatkowe elementy roślinności oraz małej architektury zachowując jednocześnie jego dotychczasowy charakter bez naruszania utrwalonej historycznej kompozycji przestrzennej.”  Decyzja Konserwatora akceptuje wszystkie zaproponowane przez projektanta rozwiązania zamienne w stosunku do tych, które były uzgodnione w 2010 r.

Dlaczego nie możemy dokończyć budowy stawu?

Dlatego, że nie możemy uzgodnić projektu zamiennego w stosunku do projektu budowlanego z 2010 roku,  aktualizowanego w 2016 roku (aktualizowanego – oznacza przybicie pieczątek pod starym projektem na nowych aktualnych mapach). Przypomnę, że założenia do tego projektu zostały wypracowane w 2006 roku, czyli 14 lat temu. Każdy racjonalnie myślący człowiek jest w stanie przyjąć do wiadomości, że w ciągu ostatnich 14 lat zmieniły się warunki środowiskowe,  klimat i technologie, a także Prawo Wodne, dlatego dokumentacja projektowa wymagała zmian i dostosowania jej do warunków współczesnych.

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” z siedzibą w Podkowie Leśnej (KRS 0000783201) i osoby sympatyzujące z przyjętą retoryką tej organizacji są innego zdania. Obecnie domagają się realizacji projektu z 2010 roku, nie dopuszczając do żadnych zmian – tym bardziej jest to zadziwiające, że wiceprezesem stowarzyszenia Dendropolis jest prezes podkowiańskiego LOP, która ówcześnie oprotestowywała ten projekt przez dwie kadencje poprzednich burmistrzów, łącznie ze skierowaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pozwolenie na budowę, właśnie tego projektu (sic!) W 2012 roku sąd oddalił skargę LOP.

Protesty tylko dla faktu protestowania i blokowania budowy?

17.09.19 r. Dendropolis odwołał się od Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.2019 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie 7.10.19 r. ponownie napisali do Ministra uzupełniając swoje wcześniejsze odwołanie.  W tym samym dniu (7.10.2019 r.) Dendropolis składa do MKZW wniosek w sprawie uchylenia Decyzji Konserwatora na prowadzenie robót budowlanych z 16.08.2018 r., od której wcześniej się odwołał. W dniu 29.11.19 r. Minister przesłał akta sprawy do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu zasięgnięcia opinii, wyznaczając na to 3-miesięczny termin. Poczekamy na ostateczną Decyzję Ministra co najmniej kilka miesięcy.

W międzyczasie Urząd Miasta dowiaduje się o kolejnych wielokrotnych skargach/pismach/wnioskach/żądaniach, które trafiły m.in do: CBA, Prokuratury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, premiera Morawieckiego, senatora Radziwiłła (zanim został wojewodą), Ministra Środowiska, Wojewody Mazowieckiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministra Infrastruktury, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Skargom towarzyszą liczne wycieczki do tych instytucji. O wszystkich skargach nie wiem, dowiaduję się o nich zazwyczaj wtedy, kiedy jestem wzywany do wyjaśnień. Na początku września trafia także do Państwa skrzynek pocztowych ulotka Dendropolis o rzekomych nieprawidłowościach przy budowie stawu.

Wszystkie instytucje mają obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające. I tak – w Urzędzie Miasta prowadzona jest kontrola CBA, także kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (też w wyniku skargi). Zostały przeprowadzone także kilkukrotne kontrole MWKZ i PINB. Wody Polskie zdecydowały, że do momentu wyjaśnienia wstrzymują wykonanie wydanych wcześniej uprawomocnionych Decyzji wodno-prawnych. Przy okazji w wyniku skarg swoje pytania do Wód Polskich kierują CBA i Prokuratura. RIO kieruje sprawę do mnie, a także  Rady Miasta, w pozostałych instytucjach sprawy są w toku. Prowadzone są także kontrole planowe, wynikające z przepisów. Każdy przeciętny obywatel ma świadomość, że tak intensywne kontrole paraliżują w znacznym stopniu normalną pracę urzędu, szczególnie tak małego. Nie mamy czasu na załatwianie bieżących spraw mieszkańców, są zatrudniani dodatkowi pracownicy, nie wspomnę o wykonywaniu obowiązków w atmosferze nieustającego stresu.

Fot. stan obecny

Ponieważ wszystkie działania wokół rewitalizacji parku są podejmowane przez Urząd Miasta zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na każdym etapie realizowanej inwestycji, a także w zgodzie z intencją większości mieszkańców co do ostatecznego efektu (woda w stawie cały rok), na poziomie instytucjonalnym, a także społecznym zastanawiamy się co zrobić, by zapobiec skutecznemu zablokowaniu budowy na kilka lat. Spotykamy się z ekspertami od ochrony środowiska, projektantami, wykonawcami, urzędnikami odpowiedzialnymi za proces uzgodnień, prawnikami,  radnymi,  przedstawicielami wszystkich aktywnych organizacji pozarządowych na terenie Podkowy i w końcu z mieszkańcami, którzy chcą się włączyć, by „pomóc sprawie”.

Do PINB kieruję pismo o z prośbą o możliwość zmiany kwalifikacji wpisów i rozpoczęcie procedowania przed organem nadzoru, daje mi taką możliwość zmiana przepisów Prawa Budowlanego w 2016 roku. PINB przeprowadza kontrolę, a także wszczyna postępowanie administracyjne z urzędu na wniosek miasta w sprawie zgodności realizacji zamierzenia inwestycyjnego z warunkami pozwolenia na budowę. PINB tego samego dnia wydaje Postanowienie o wstrzymaniu budowy z art. 50 ust 1 pkt 4 w związku z  wydaną Decyzją nakładającą na inwestora obowiązek sporządzenia i dostarczenia do PINB projektu budowlanego zamiennego zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 3. W tym przypadku postępowanie prowadzone jest z mocy ustawy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dendropolis kieruje wniosek do PINB  w sprawie rzekomej samowoli, PINB po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie rzekomej samowoli budowlanej. Także odmawia Dendropolis udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadzie strony, na co Dendropolis odwołuje się do WINB, gdzie uzyskuje uchylenie Decyzji PINB przez instancję wyższą. Od tego momentu Dendropolis jest na prawach strony także w postępowaniu przed PINB. Oznacza, to, że każdą wydaną Decyzję, Dendropolis może zaskarżać, wykorzystując wszystkie instancje (także sąd).

Niestety, mam świadomość, że ta grupa kilku osób (przedstawiciele Dendropolis i ich niezrzeszeni sympatycy) jest na tyle zdeterminowana by dowieść swoich racji (np. że woda płynie pod górę wbrew prawu fizyki), że wykorzysta każdą możliwą drogę, by tę budowę opóźnić – bo to, że ona w końcu kiedyś dojdzie do skutku zgodnie z projektem zamiennym, nikt nie ma wątpliwości. Tyle, że ogromnym kosztem nas wszystkich, mieszkańców Podkowy Leśnej.

Miasto Podkowa Leśna wytacza sprawę sądową Stowarzyszeniu Dendropolis

Ponieważ proceder rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczący tej inwestycji trwa od dłuższego czasu nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także w instytucjach publicznych, co ma wpływ na wizerunek miasta i jego władz, a także na procesy inwestycyjne, uznałem, że jedyną słuszną drogą odpowiedzi na treści zawarte w ulotce, a także przekaz społeczny utrwalany przez Dendropolis jest skorzystanie z drogi prawnej.

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” zostało wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących Miasta Podkowa Leśna i jej organów, m.in. o niegospodarności władz samorządowych, prowadzenie prac dotyczących przebudowy stawu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęcia do realizacji projektu zamiennego przebudowy stawu w Leśnym Parku Miejskim bezpowrotnie degradującego walory krajobrazu kulturalnego i naturalnego, w tym powodującego wysychanie drzew, braku wykorzystania zjawiska retencji.

Ponieważ Stowarzyszenie Dendropolis nie odpowiedziało na wezwanie oraz podtrzymało swoje dotychczasowa opinię, to Miasto Podkowa Leśna skierowało sprawę do sądu.

Nie mam żadnych wątpliwości, że podejmowane działania przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” są ze szkodą dla miasta, dla jego wizerunku i finansów. Przypomnę, że termin zakończenia budowy był przewidziany na koniec czerwca 2019 roku. Obecnie teren inwestycji przypomina pobojowisko, jest dewastowane ogrodzenie, pomimo ogrodzenia jest niszczona mata EPDM w stawie, zostało złożone kruszywo, które wykonawca kupił w maju tego roku, kilkanaście tysięcy roślin kupionych wiosną tego roku do obsadzenia stawu będzie musiało przezimować kilkadziesiąt kilometrów od Podkowy. Postępowanie przetargowe w roku 2018 zostało ogłoszone w formie „projektuj i buduj”. Od momentu rozstrzygnięcia przetargu oba te zadania (projekt wraz z uzgodnieniami i budowa) są w gestii wykonawcy. Ponieważ przyczyna nieukończenia budowy nie leży po stronie wykonawcy, to miasto będzie przedłużało termin dokończenia o opóźnienia związane ze skargami. Chyba, że wykonawca zrezygnuje z prowadzenia budowy i np. pójdzie do sądu….

Fot. Stan obecny

Co przewiduje dokumentacja zamienna w stosunku do projektu z 2010 roku?

Ma przede wszystkim na celu  nadanie funkcji stałego zbiornika wodnego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co pozwoli na jego funkcjonowanie  w ciągu całego roku.

 • Uszczelnienie dna i skarp zapobiegnie wysychaniu stawu i obumieraniu roślinności.
 • Przebudowa ma zapewnić czystości wody i utrzymanie życia biologicznego w zbiorniku.
 • Modernizacja obiektu umożliwi wykorzystanie go do celów poprawy warunków ekologicznych, mikroklimatu najbliższego otoczenia, rekreacji okolicznych mieszkańców oraz upiększenia parku, tak aby wypoczynek stał się przyjemnością i wizytówką dla miasta.
 • Planowany zbiornik będzie stanowił cenną enklawę przyrodniczą. Korzystny wpływ zbiornika na środowisko będzie polegał na:
 • zwiększeniu biologicznej różnorodności – roślinność wodna stworzy siedliska odpowiednie dla ryb, a także ptaków i innych dzikich zwierząt,
 • poprawieniu estetyki – zbiornik wodny będzie istotnym elementem prawidłowo i estetycznie ukształtowanego obszaru Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej,
 • stworzeniu warunków do rekreacji, widok lustra wody wpływa korzystnie na psychikę człowieka, uspokaja i wprowadza w dobry nastrój,
 • poprawie stanu biotycznego Rezerwatu Parów Sójek poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa występowania przepływu nienaruszalnego poniżej istniejącej lokalizacji zbiornika,
 • zabezpieczeniu przed przedostającymi się na skutek infiltracji zanieczyszczeniami istniejącego, pobliskiego ujęcia wody czwartorzędowej (likwidacja faktycznej funkcji sedymentacyjnej zbiornika dzisiaj pracującego jako osadnik),
 • znaczącym zwiększenie występowania dni w których system korzeniowy pobliskich drzew będzie zasilany retencjonowanymi i infiltrującymi wodami opadowymi

Projekt zamienny  został wykonany na podstawie koncepcji i jest pod opieką merytoryczną  międzynarodowego eksperta mgr inż. architekta krajobrazu i dyplomowanego ekologa Marcina Gąsiorowskiego.

Fot. Wizualizacja stawu w/g koncepcji wykonanej na zlecenie Miasta Podkowa Leśna z września 2017 r. konsultowana na spotkaniu z mieszkańcami

Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmiany w projekcie z 2010 roku?

Po pierwsze – nie uzyskalibyśmy pożądanego efektu „cały rok woda w stawie”, po drugie – realizacja projektu z 2010 roku byłaby bardzo droga, blisko dwukrotnie bardziej kosztowna niż prace, które do tej pory zostały wykonane wraz z tymi niezbędnymi do zakończenia inwestycji i w końcu po trzecie – realizacja byłaby szkodliwa dla środowiska z uwagi na niepotrzebną ingerencję, a także same zakazy wynikające wprost z Prawa Wodnego.

Niekorzystna dla środowiska chociażby ze względu na przewidzianą tam konstrukcję budowli z betonu zbrojonego wylewanego na mokro, budowli upustowych o łącznej wadze ponad 220 ton, czy konieczności ułożenia na prawie całej powierzchni dna stawu płyt betonowych typu eko i wykonanie betonowo kamiennej drogi, niezbędnej do późniejszej eksploatacji stawu, a  pozwalającej wjechać do środka ciężkimi maszynami budowlanymi.

Fot. Zdjęcie obrazuje przepust o podobnych wymiarach i wielkości, jaki miałby być wybudowany wg projektu z 2010 r.

Stały brak wody w stawie lub okresowo pojawiającej się przypominałaby raczej cuchnące bajoro niż staw. Wody płynące rowem Rs 11 są  zanieczyszczone  częściowo ściekami sanitarnymi i przede wszystkim ściekami opadowymi pochodzącymi z odwodnienia dróg – zawierają m.in. metale ciężkie. Wody takie nie nadają się do retencjonowania, zabrania tego też wyraźnie Prawo Wodne. Dlatego zaproponowane obecnie przez projektantów rozwiązanie zakłada retencjonowanie i późniejszą infiltrację tylko i wyłącznie wód deszczowych.

Projekt z 2010 roku także przewidywał wbicie na długości prawie całego obwodu krawędzi stawu ścianki szczelnej z PVC na głębokość 5 metrów. Żeby to Państwu zobrazować, to proszę wyobrazić sobie, że ta ściana okalająca staw postawiona w pionie byłaby wyższa od hotelu Novotel (dawny Forum), a niewiele niższa od hotelu Marriott w Warszawie.

fot. Ścianka z projektu 2010 okalająca staw w pionie w zestawieniu z wieżowcami w centrum Warszawy

Dodatkowo projekt przewidywał zabicie grodzić stalowych na głębokość 2 m i długości 114 m, czyli wydając ogromne pieniądze nie osiągnęliśmy efektu o jaki chodzi i jakiego chce zdecydowana większość mieszkańców miasta i byłoby to z ogromną szkodą dla środowiska.

Fot. Poglądowe zdjęcia grodzić stalowych i PVC, (na górze o wysokości ok. 5,0 m)

W stawie nie byłoby możliwości utrzymania roślinności ani zadowalającego stanu czystości wody, pomijając bardzo drogie i ciężkie w obsłudze kraty i szandory o wadze prawie 250 kg każda. Patrząc z tej perspektywy trudno sobie wyobrazić, żeby pracownicy gospodarczy naszego Urzędu Miasta mogli samodzielnie obsługiwać tego typu urządzenia.

Fot.  Poglądowe zdjęcia, tak zwanych szandorów, służące spiętrzaniu poziomu wody przewidziane do realizacji w projekcie z 2010 r.

Tamten projekt z 2010 roku przewidywał także codzienne uzupełnianie ubytków wody w stawie w ilości 16 m ³ poprzez dowóz beczkowozami, czyli każdego dnia do naszego parku musiałoby wjechać 4 beczkowozy traktorowe ze zbiornikami o pojemności 4,5 m³ i dokonać zrzutu wody do stawu. Nie dość, że byłoby to bardzo kosztowne (miasto nie posiada tego rodzaju pojazdów) rozwiązanie, to także szkodliwe i destrukcyjne dla parku z uwagi na rozjeżdżanie drogi i hałas.

Co osiągniemy dopuszczając zmiany projektowe?

Projekt zamienny eliminuje wszystkie wady niekorzystnie wpływające na środowisko, zapewnia czystą wodę w stawie przez cały rok, a także retencję i infiltrację wód deszczowych – dużo czystszych niż te płynące od czasu do czasu rowem.

W skrócie zmiany polegają na:

 • Rezygnacji ze ścianek szczelnych – grodzice PVC MINBUD G-500 L-114,0 m i grodzic stalowych dług. 2.0 m L-128,0 m
 • Ograniczeniu do minimum budowy konstrukcji żelbetowych
 • Zmian materiału uszczelniającego i podniesienie zwierciadła wody, co eliminuje straty na przesiąki, tym samym straty na parowanie nie powinny przekroczyć połowy objętości zbiornika rocznie.
 • Likwidacji funkcji sedymentacyjnej stawu, co zatrzyma postępujący proces infiltracji zanieczyszczonej biologicznie i chemicznie wody w pobliżu ujęć wody pitnej
 • Na skutek rezygnacji z w/w elementów nastąpi poprawa warunków biologicznych roślinności poniżej stawu z uwagi na wyeliminowanie w okresie suchym funkcji retencyjnej stawu przy pełnym przywróceniu warunków przyrodniczych w stawie i jego otulinie, a woda będzie w nim przez cały rok
 • Rezygnacji z ułożenia w dnie stawu płyty Eko – 1393 m², bruku kamiennego na podsypce cementowej o powierzchni 191 m²- czyli 92% powierzchni dna zbiornika miało być wyłożone betonem wg. projektu z 2010
 • Rezygnacji z ułożenia 3531 m² bentomaty- czyli ponad dwukrotnie większej powierzchni niż powierzchnia planowanego zwierciadła wody
 • Rezygnacji z budowy budowli betonowych – ilość zaprojektowanego betonu to na każdą budowlę 43,39 m³ – 2 budowle to ponad 220 ton betonu

W sumie w 2010 r zaprojektowano wbicie 251 metrów bieżących ścianek odcinających drzewa i ich system korzeniowy od wody.

Ponadto zmiany w projekcie zamiennym obejmują uzupełnienie o:

 • Budowę układu filtracyjnego wody.
 • Budowę tarasu rekreacyjnego nad komorami filtracyjnymi.
 • Budowę ścieżki o nawierzchni mineralnej.
 • Budowę obiektów małej architektury – widowni z siedziskami.
 • Nasadzenia roślin wodnych w zbiorniku.
 • Układu awaryjnego zasilania stawu w wodę

Proponowane zmiany nawiązują do pierwotnego kształtu stawu, elementów urządzeń wodnych i historycznego charakteru parku, dlatego zachowano powierzchnię zbiornika możliwie bliską pierwotnej i przywrócono historyczny poziom terenu.

Na potrzeby projektu zamiennego przeanalizowaliśmy dane ze stacji meteorologicznych dotyczące opadów deszczu: rocznych, średniomiesięcznych, dobowych, maksymalnych, minimalnych i średnich z ostatnich 68 lat. Rozkład prawdopodobieństwa deszczu oraz historyczne dane jednoznacznie pokazują, że przy dzisiejszej antropogenicznej zmianie charakteru zlewni woda będzie płynęła rowem  od 11 do 20 dni w roku (i są to dni pewne), gros z tych dni przypada w okresie bezwegetacyjnym  roślin. Biorąc wszystkie te uwarunkowania konicznym było opracowanie projektu zamiennego.

Artykuł był zamieszczony w grudniowym Biuletynie.

 

%d bloggers like this: