Podkowa najlepsza!

Usłyszałem – Podkowa wzięła wszystko! Jesteśmy najlepsi.
  • Podkowa Leśna Liderem Województwa Mazowieckiego 2021
  • Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego
  • Podkowa Leśna na I miejscu w kategorii Gminy Miejskie
Celem Rankingu przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Nagrody wręczono 7 grudnia w Warszawie.

Sprawa przebudowy stawu trafi do sądu

Według danych, które są w posiadaniu urzędu ( a nie zawsze jesteśmy informowani), odwołań Dendropolis od decyzji/postanowień zezwalających na dokończenie budowy stawu jest już ponad 40. Jeszcze bardziej szokująca jest liczba samych zawiadomień i interwencji w różnych instytucjach, która oscyluje w granicach 200.
20.12.21 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił kolejną decyzję w sprawie przebudowy stawu. Czeka nas rozprawa sądowa. Na wiele miesięcy/lat przebudowa została zablokowana.
2 grudnia w godzinach wieczornych w mediach społecznościowy prezes Stowarzyszenia Dendropolis opublikowała postanowienie Ministra o zdjęciu rygoru natychmiastowej wykonalności (z tej decyzji), na którym widnieje data 2 grudnia. Jak później ustaliliśmy samo postanowienie zostało podpisane elektronicznie w środku nocy i przygotowane do wysyłki drogą tradycyjną. To zamieszczone przez Dendropolis (na FB) nie posiada wymaganych prawem oznaczeń podpisu elektronicznego ani żadnych innych podpisów i pieczęci (sic!). Zarówno miasto jak i konserwator o wydaniu postanowienia zostali powiadomieni w kolejnych dniach, po interwencji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Minister Gliński, jak i występująca w jego imieniu Podsekretarz Stanu Magdalena Gawin są dla miasta od wielu tygodni/miesięcy nieuchwytni.
Sposób traktowania stron postępowania administracyjnego, dostępu do informacji (dla przeciętnego Kowalskiego dostęp do ministerstwa w dobie pandemii jest zamknięty) ilość „przypadkowych”, wręcz nieprawdopodobnych okoliczności, w trakcie tego i innych postępowań zmusza do sięgnięcia po inne środki prawne, w tym do poinformowania odpowiednich organów ścigania/kontroli. Kiedy nie są brane pod uwagę argumenty, merytoryka ustępuje kumoterstwu, a proces administracyjny ulega ręcznemu sterowaniu pozostają tylko sądy. Niestety, zawsze dzieje się to ze szkodą dla lokalnej społeczności.

 

Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób pełnoletnich

Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób pełnoletnich

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada 2021 będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. Jest to program ogólnopolski.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy powyżej 75 roku życia, osoby w wieku 65-74 miały szczepionkę refundowana przez państwo w wysokości 50%. Miasto Podkowa Leśna, jak co roku w swoim budżecie  na rok 2021 zagwarantowało finansowanie szczepienia dla ok. 400 osób powyżej 60 lat (to znacznie więcej niż wskazywały statystyki z lat ubiegłych). Ze względu na zmianę przepisów oraz brak dostępności szczepionek dla przychodni, obie podkowiańskie przychodnie nie wzięły udziału w postępowaniu ofertowym na świadczenie takiej usługi dla mieszkańców.   

Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie (dostępne jest tutaj), a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

 

Wizja MWKZ w J. Pawła II i Kościelnej

To byłaby świetna wiadomość, ale nie jest.

Pamiętacie starania o doświetlenie przejść dla pieszych na ul. J. Pawła? Powiatowy zarząd dróg zaplanował i pozyskał pieniądze na przebudowę odcinka drogi J. Pawła II w obrębie skrzyżowania z Akacjową, w tym przewidziano 2 metrowy chodnik oraz w celu poprawy bezpieczeństwa i widoczności zaprojektowano system doświetlenia 4 przejść dla pieszych w formie latarni z własnym zasilaniem hybrydowym, wymianę istniejących znaków pionowych na znaki aktywne (pulsujące jak na ul. Brwinowskiej) z własnym zasileniem solarnym, ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym (dwa komplety), oznakowanie poziome. W kolejności, planowano w porozumieniu z miastem doświetlić przejście przy kościele. Powstała dokumentacja, przetarg został ogłoszony. Termin realizacji – 4 miesiące od podpisania umowy. Czyli w kwietniu moglibyśmy cieszyć się bezpieczniejszą drogą.

Ale w naszym mieście przecież jeszcze jest Dendropolis z sympatykami. I na wniosek tego stowarzyszenia Konserwator Zabytków (MWKZ) wszczął postępowanie o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II i Kościelnej.

Dzisiaj odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Dendropolis, w tym p. prezes Małgorzaty Stępki oraz występującego z upoważnienia Dendropolis p. Wojciecha Wiśniewskiego i p. Jana Tyszki oraz pracowników naszego urzędu i Powiatowego Zarządu Dróg.

Co to oznacza? Wszczęcie postępowania konserwatora do momentu prawomocnego zakończenia sprawy, zamyka możliwość jakichkolwiek prac w obrębie tych ulic. Przepadnie inwestycja, przepadną pozyskane pieniądze, przepadnie dokumentacja projektowa (jak w AL. Lipowej).

Starania władz miasta, zarówno burmistrza jak i radnych, petycje mieszkańców i w efekcie zgoda powiatu na długo oczekiwaną poprawę bezpieczeństwa tej części Podkowy mogłyby w końcu znaleźć swój szczęśliwy finał. Czekamy na decyzję MKWZ oraz dalsze kroki Dendropolis. Dotychczasowe doświadczenia z tą organizacją nie rokują niczego dobrego, ale może zdarzy się cud i np. wycofają wniosek, a konserwator umorzy postępowanie.

Wiem jedno, że zlecenie dokumentacji, jej uzgadnianie zwłaszcza w Podkowie, napisanie wniosku o dofinansowanie, otrzymanie pieniędzy to wielomiesięczny, czasami wieloletni proces. Jeżeli ta powiatowa inwestycja nie powiedzie się z powodu działań tej lokalnej grupki osób, to prawdopodobieństwo podjęcia kolejnego przedsięwzięcia finansowego przez powiat na terenie Podkowy Leśnej jest bliskie zeru. Z przyczyn oczywistych.

I dla przypomnienia: obie aleje mają status pomnika przyrody i są już objęte ochroną.

Moja radość z przebudowy Kościelnej, zanim konserwator wszczął postępowanie jest podwójna. Wtedy zdążyliśmy z czasem, J. Pawła II nie ma już takiego szczęścia. Tracimy, my mieszkańcy, w kolejnej już sprawie. Ile jeszcze? Dzisiaj Dendropolis zapowiedziało, że będzie składało następne wnioski o wpisanie kolejnych nieruchomości do rejestru zabytków.

 

%d bloggers like this: