Noga z gazu!

Czas wakacji dobiegł końca. Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zwracam się z prośbą o ostrożną jazdę i rozwagę w parkowaniu (nie na chodnikach), szczególnie w w okolicy szkół. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze w dniu jutrzejszym tj. 1 września zostaną wzmożone patrole policyjne. Dajmy dzieciom spokojnie dotrzeć do szkoły. Noga z gazu!

Przypominam, że ciąg ulic Bukowej w Podkowie Leśnej i Wiejskiej/Przejazdowej w Otrębusach jest zamknięty z powodu remontu nawierzchni. Ulica Reymonta w okolicy szkoły samorządowej jest ciągiem pieszo-jezdnym, tam piesi mają pierwszeństwo przed samochodami.

Zasady parkowania  samochodu:
• należy zachować minimalnie 1,5 m wolnej szerokości chodnika. W Podkowie Leśnej nie ma tak szerokich chodników. Kierujący pojazdem zobowiązany jest zaparkować pojazd na jezdni, jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej
• należy zachować 10 m odstępu od przejścia dla pieszych
• należy zachować co najmniej 10 m odstępu od skrzyżowania.
Zachęcam tych, co mogą do pozostawienia samochodów w domach i chodzenia do szkoły piechotą.

 

Centrum komputerowe dla mieszkańców

6 września br. ruszy dla mieszkańców Podkowy Leśnej bezpłatne centrum komputerowe. Lokalne Centrum Kompetencji ma zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe. Ma pełnić funkcję doradczą oraz edukacyjną, a także oferować niezbędną pomoc w dostarczaniu mieszkańcom  Podkowy aktualnych ofert pracy, kursów i szkoleń. Ważne też jest rozpowszechnienie i popularyzacja e-usług.  Sala posiada szerokopasmowy dostęp do internetu, została wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, drukarkę, ekran i rzutnik multimedialny. LCK powstało w ramach projektu „Mazowszanie” – Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego. CKiIO pozyskało na ten cel pieniądze zewnętrzne w wysokości 50 tys. zł.centrum kompetencji1

Turniej piłki nożnej PTO

Podczas Dnia Sportu 30.08.15r. w Milanówku odbył się turniej piłki nożnej Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Odbyły się trzy mecze w konfiguracji: Podkowa Leśna – Milanówek, Podkowa Leśna –Brwinów i Milanówek Brwinów. Dzięki odzewowi mieszkańców Podkowy na mój apel udało się zebrać drużynę. Skład zespołu: Artur Tusiński- burmistrz i zarazem bramkarz,

DSC_7049wOlga Jarco – radna i jedyna kobieta, Tomasz Gawin, Jacek Jakóbik, Mariusz Pietrzak, Krzysztof Sułkowski, Adam Krupa, Mariusz Łabiński, Przemysław Kwiatkowski, Jacek Matłacz, Tomasz Pietrzak i mój syn Franek Tusiński.

DSC_7135Dziękuję mieszkańcom za udział w meczu i godne reprezentowanie Podkowy. Walka była bardzo zacięta i tak Podkowa pokonała Milanówek 7:3, natomiast z Brwinowem zremisowaliśmy 2:2. Żadnego meczu nie przegraliśmy, co wydaje się ogromnym sukcesem , biorąc pod uwagę dość przypadkowy skład drużyny, który ostatecznie ukształtował się tuż przed meczem. Ostatecznie w klasyfikacji końcowej zajęliśmy II miejsce przegrywając ilością bramek (1) z Brwinowem. Brwinów pokonał Milanówek 6:0 (1 karny), strzelając ostatnią- decydującą bramkę w ostatniej sekundzie meczu. Mecze miały charakter towarzyski. Kapitanem swoich drużyn byli burmistrzowie z Podkowy i Milanówka oraz vice burmistrz Brwinowa. Zabawa odbyła się w świetnej atmosferze sąsiedzkiej integracji. Bardzo dziękuję mieszkańcom, współpracownikom i koleżance radnej, którzy reprezentowali barwy Podkowy, za ogromne zaangażowanie. Gratuluję wszystkim zawodnikom. DSC_7153zm wŚwietna inicjatywa p. burmistrz Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej. Mam nadzieję do zobaczenia za rok.

 

Zmiany w odbiorze śmieci

Wychodzę z założenia, że informacji nigdy nie jest za dużo, dlatego  przypomnę, że od 1 września br. obowiązują nowe zasady odbioru i wywozu odpadów komunalnych w Podkowie Leśnej. Inaczej niż dotychczas będziemy segregować odpady selektywne – szkoło, papier, tworzywa sztuczne, metal i pozostałe odpady.

Śmieci będziemy segregować w trzech workach:

Żółty: z przeznaczeniem na PAPIER I TEKTURĘ, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE – opakowania z papieru, gazety, tektury puszki metalowe, drobne przedmioty metalowe oraz kartony po sokach i mleku, folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po napojach.

Biały: z przeznaczeniem na SZKŁO – opakowania ze szkła: butelki, słoiki i inne opakowania szklane.

Czarny: POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

W przypadku wystawienia śmieci w workach dotychczas obowiązujących, odpady także zostaną odebrane.

Odbiór liści i odpadów wielkogabarytowych nie ulega zmianie.

Została zwiększona częstotliwość wywozu śmieci – będą wybierane co 2 tygodnie, a nie jak było dotychczas 2x w miesiącu. Pozwoli to na wyeliminowanie 3 tygodniowych przerw w odbiorze,

 Odbiór następuje bezpośrednio z nieruchomości lub poprzez wystawkę (wystawione worki). Proponuję każdemu, kto nie musi wystawiać worków na ulicę, by pozostawiał śmieci w zagrodach śmieciowych, a zmniejszy się bałagan na ulicach w dniach wywozu.

Cena do końca roku pozostanie na dotychczasowym poziomie. Opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 osoby w gospodarstwie domowym wynoszą:

  • 10,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
  • 30,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku braku selektywnej zbiórki.

Decyzję o zmianie wysokości opłat będę rekomendował Radzie Miasta po analizie dokonanych zmian w systemie.

W ramach przeprowadzonego przetargu gmina wyłoniła usługodawcę, firmę EKO HETMAN Sp. z o.o. (dotychczasowego odbiorcę). Cena złożonej oferty była najkorzystniejszą i wyniosła 940.296, 23 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia worków wraz z ostateczną wersją harmonogramu mieszkańcom przed pierwszym wyznaczonym w harmonogramie odbiorem (minimum 1 na zmieszane odpady, 1 na szkło i 2 na surowce), a następnie worki będą doręczane w dniu odbioru odpadów w tej samej ilości co ilość worków odebranych.

Apeluję do mieszkańców o większą staranność w segregowaniu śmieci, gdyż będzie miało to wpływ na cenę. Przez najbliższe 16 miesięcy będziemy rozliczali się za faktycznie wywiezione śmieci (do tej pory był to ryczałt). Najbardziej kosztotwórczym czynnikiem są niesegregowane odpady w czarnych workach.

harmonogram wywozu śmieci

Odznaki za zasługi dla samorządu

28 sierpnia br. miałem przyjemność uczestniczyć w Konferencji „Od Solidarności do Samorządności” wraz z uroczystą ceremonią wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby mające związki z Podkową Leśną.

Odznaki zostały ustanowione po raz pierwszy i są nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności, za działalność w organach JST, związkach i stowarzyszeniach JST, za prace naukowe i badawcze dotyczące zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego, a także za wykonywanie zadań dotyczących samorządu w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej. Wręczenia medali dokonał minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.

V__64D3(1)Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymali:

osoby wyróżnione pośmiertnie: Tadeusz Mazowiecki, dr hab. Piotr Buczkowski, prof. dr hab. Michał Kulesza, Marek Nawara, prof. dr hab. Walerian Pańko, prof. Jerzy Regulski

osoby wyróżnione: Stanisław Bodys, Bogdan Borusewicz, Wojciech Długoborski, Bronisław Dutka, Olgierd Dziekoński, Waldy Dzikowski, dr hab. Zygmunt Frankiewicz, Barbara Imiołczyk, prof. dr hab. Hubert Izdebski, Marzena Kempińska, Jacek Kozłowski, dr hab., prof. UKSW Irena Lipowicz, Andrzej Lubiatowski, Ireneusz Niewiarowski, dr Jan Olbrycht, Marek Olszewski, dr Józef Płoskonka, Andrzej Porawski, Mariusz Poznański, Janusz Sepioł, prof. dr hab. Mirosław Stec, dr hab. sędzia Jerzy Stępień, Elżbieta Suchocka-Roguska, Włodzimierz Tomaszewski,  Janusz Warakomski, Zdzisława Wasążnik, dr hab. Jan Waszkiewicz, Ludwik Węgrzyn, Ryszard Wilczyński, Marek Wójcik, Henryk Wujec, Piotr Zgorzelski.