Nowe zasady segregacji odpadów

Od nowego roku powinna nastąpić zmiana w zasadach odbioru odpadów. Jak to będzie wyglądało piszę poniżej. Natomiast ze względu na bardzo wysoką cenę odbioru śmieci zaproponowaną w ofercie przetargowej zdecydowałem o unieważnieniu przetargu. Najniższa zaproponowana cena była o 30% wyższa, niż w tym roku. Tym samym w miesiącu styczniu odpady będą odbierane na tych samych warunkach, co w 2017r. – bez zmian przez SIR-COM. Przetarg został ogłoszony powtórnie. Informacje „co dalej” będą podane na stronie miasta.

Tutaj sprawdź harmonogram na styczeń 2018

Od 1 lipca 2017 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów. W tym dniu wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego wszelkie odpady dzieli się na 4 główne kategorie. Na tych zasadach odbywać ma się również selektywna ich zbiórka, dzięki czemu więcej odpadów będzie poddawane recyklingowi.

Zmienia się przede wszystkim kolorystyka oraz oznakowanie worków na odpady komunalne. Od tej pory odpady muszą być dzielone na poszczególne frakcje, oznakowane kolorami. Pojemnik/worek niebieski przeznaczony jest na papier, do zielonego będziemy wrzucać szkło (z możliwością podziału na bezbarwne i kolorowe), żółty przeznaczony będzie do składowania metali i tworzyw sztucznych, natomiast brązowy zarezerwowano na odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne typu obierki i resztki jedzenia.

Pozostaje jeszcze worek czarny do którego wrzucamy wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

Odpady zielone ( w workach mieszkańców) będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 września oraz od 1 do 31 grudnia a także w ilości do 10 worków miesięcznie w okresie od 1 października do 30 listopada.

W dniu 30 listopada Uchwałą Nr 274/XLII/2017 Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna” do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z dnia 4 stycznia 2017 r.). Nowe przepisy są uwzględnione w postępowaniu na wybór firmy zewnętrznej, która w roku 2018 będzie realizować umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2018roku.” Mieszkańcy otrzymają worki w pięciu kolorach, do których segregacja będzie odbywała się wg poniższych wskazań.

PAPIER – WOREK NIEBIESKI

 • – opakowania z papieru,
 • – karton,
 • – tekturę (także falistą),
 • – katalogi,
 • – ulotki,
 • – prospekty,
 • – gazety i czasopisma,
 • – papier szkolny i biurowy,
 • – zadrukowane kartki,
 • – zeszyty i książki,
 • – papier pakowy,
 • – torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • – ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • – papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • – papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • – kartonów po mleku i napojach,
 • – papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • – tapet,
 • – pieluch jednorazowych i podpasek,
 • – zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • – ubrań.

SZKŁO – WOREK ZIELONY (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZDZIELENIA NA SZKŁO BEZBARWNE – BIAŁY I SZKŁO KOLOROWE – ZIELONY)

Wrzucamy:

 • – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • – szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • – ceramiki,
 • – doniczek,
 • – porcelany,
 • – fajansu,
 • – kryształów,
 • – szkła okularowego,
 • – szkła żaroodpornego,
 • – zniczy z zawartością wosku,
 • – żarówek i świetlówek,
 • – reflektorów,
 • – opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • – luster,
 • – szyb okiennych i zbrojonych,
 • – monitorów i lamp telewizyjnych,
 • – termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

 • – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • – nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • – plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • – opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • – opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • – plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • – aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • – puszki po konserwach,
 • – folię aluminiową,
 • – metale kolorowe,
 • – kapsle,
 • – zakrętki od słoików,
 • – zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • – butelek i pojemników z zawartością,
 • – opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • – opakowań po olejach silnikowych,
 • – części samochodowych,
 • – zużytych baterii i akumulatorów,
 • – puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • – zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI stanowiące odpady komunalne– WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:

 • – odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • – zwiędłe kwiaty,
 • – resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • – kości zwierząt,
 • – odchodów zwierząt,
 • – popiołu z węgla kamiennego,
 • – leków,
 • – drewna impregnowanego,
 • – płyt wiórowych i MDF,
 • – ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • – liści i trawy

WOREK CZARNY – Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

WOREK KOLORU DOWOLNEGO -liście i trawa

Park&Ride otwarty

Juz można krzystać z Park&Ride. I część inwestycji została oddana kierowcom. Na razie w okresie świątecznym parking świeci pustkami, ale po nowym roku mam nadzieję wypełni się samochodami, co w znacznym stopniu poprawi sytuację parkowania w centrum. Parking jest bezpłatny dla kierowców. Można parkować na całym terenie. Więcej na temat inwestycji w moim  artykule z 3 grudnia „Czekamy na odbiór Park&Ride”.

Z realizacją II etapu ruszamy zaraz po nowym roku.

Uważam, że budowa tego parkingu jest jedną z najbardziej potrzebnych inwestycji w Podkowie Leśnej.

Inteligentna sygnalizacja przy szkole.

Przy szkole samorządowej na ulicy Jana Pawła II został zainstalowany radar połączony z sygnalizacją. Inteligentna sygnalizacja działa na zasadzie wywoływania zielonego światła przez pieszych (poprzez naciskanie przycisku) oraz wywoływania czerwonego światła dla samochodów, kiedy radar wychwyci jadący z którejś ze stron pojazd z prędkością powyżej dopuszczalnych w tym miejscu 50 km/h. Zmiana nastąpiła w związku z prowadzonymi od kilku miesięcy rozmowami z Powiatowym Zarządem Dróg  w sprawie budowy „zmiany świateł”  przy szkole ze względu na poprawę bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzących tam dzieci. Kierowcy jadący zgodnie z przepisami są nagradzani zielonym światłem, a piraci drogowi muszą zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Czasem postój trwa sekundę-dwie, a czasem, hamując przed sygnalizatorem zmieniającym się z zielonego na czerwony, nie musimy nawet stawać, bo znów zapala się zielone światło. Wykonawca na przebudowę sygnalizacji został wyłoniony przez grodziski Zarząd Dróg w pierwszych dniach września z terminem budowy do 15 grudnia, projekt zadania został wykonany wcześniej. Postawienie radarów wymaga zmiany przyzwyczajeń kierowców jadących za szybko, głównie od strony Żółwina. Z takim wnioskiem jeszcze w zeszłym roku występowało środowisko szkolne, dlatego cieszę się, że udało się to drobne, ale bardzo ważne  przedsięwzięcie zrealizować.

fot. radar od strony Żółwina

Kolejną dobrą informacją z powiatu jest to, że została w końcu zaprojektowana budowa chodnika i przejście dla pieszych przy ul. Brwinowskiej  na wysokości ul. Orlej (ulica powiatowa). Dzisiaj przejście prowadzi do rowu. Po akceptacji rozwiązań przez podkowiański urząd jeszcze w czerwcu, projekt został  uzgodniony i czeka na realizację. Wartość kosztorysowa 100.000 zł. Co prawda inwestycja nie znalazła się w projekcje budżetu Starostwa Powiatowego na rok 2018, ale miejmy nadzieję, że w ciągu roku dojdziemy  do porozumienia ze starostą M. Wieżbickim  i w tym zakresie.

fot. ul. Brwinowska/Orla

Czas podsumowań i planów

Końcówka roku jest zawsze bardzo pracowita, pewnie dla wszystkich. Dla mnie szczególnie – ostatnie zmiany nad budżetem, rozliczanie projektów zewnętrznych i planowanie roku następnego, by był jeszcze lepszy niż obecny. Na ostatniej sesji 21 grudnia Rada Miasta Podkowa Leśna uchwaliła budżet na rok 2018. Przy 12 obecnych radnych, dwie osoby się wstrzymały od głosu (S. Dąbrówka, M. Kaliński). To czas nie tyko planów, ale i podsumowania roku 2017.

Przed nami ostatni rok VII kadencji. Warto z tej perspektywy spojrzeć wstecz na rok 2017, który dla Podkowy Leśnej był rokiem rekordowych inwestycji, całego szeregu nagród i wyróżnień, ale też rokiem, w którym kilkakrotnie jako społeczność daliśmy wyraz naszej solidarności i przywiązania do naszego Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Chciałbym Państwu jeszcze raz podziękować za wsparcie jakiego mi Państwo udzieliliście przy okazji sporu o prawo do przyzwoitych dróg i równego traktowania Podkowy Leśnej w powiecie grodziskim. Osiągnęliśmy konsensus z powiatem i mam nadzieję, że kolejne uzgodnienia będą już tylko formalnością. To wreszcie rok kilku miesięcy niepokoju i zrywu mieszkańców dotyczący fatalnego projektu dotyczącego zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy. Walki o tożsamość i niezależność gmin, która w Podkowie Leśnej zakończyła się ważnym referendum z inicjatywy mieszkańców 4 czerwca. U schyłku br. ustawodawcy chcą nam zafundować fatalne zmiany nie tylko w kodeksie wyborczym, ale i w ustawach ustrojowych dotyczących samorządu. W projekcie ustawy zabiera się kompetencje Radzie Miasta, arbitralnie bez możliwości odwołania do sądu zmienia się granice okręgów wyborczych przez politycznych urzędników, likwiduje od początku samorządu istniejące w Podkowie jednomandatowe okręgi wyborcze czy wręcz uniemożliwia start w wyborach do rady pojedynczym mieszkańcom. Proponuje się nam szereg zmian w większości ograniczających wpływ obywatela na życie lokalnej wspólnoty, ogranicza nasz udział we współdecydowaniu, proponuje się wprowadzenie zmian, które skutkować będą bałaganem, rozmyciem kompetencji i odpowiedzialności. Ustawa jest w trakcie procedowania i nanoszonych poprawek z jakim skutkiem – zobaczymy.

Ale wróćmy do spraw lokalnych. Wydaliśmy rekordową ilość pieniędzy na inwestycje. Po raz pierwszy budżet naszego miasta po stronie dochodów przekroczył 30 mln złotych! Wydatki majątkowe to prawie 30% wszystkich wydatków miasta. Te zmiany mam nadzieję są też widoczne dla Państwa. Zostaliśmy docenieni za te działania w wielu rankingach i konkursach. Z tych dających mi największą satysfakcję jest 7 miejsce w rankingu samorządów gmin dziennika „Rzeczpospolita” dla najlepiej zarządzanych jednostek samorządu w Polsce. To najpoważniejszy i najbardziej prestiżowy ranking gmin w Polsce, o tyle ważny, że oceniane są obok dyscypliny wydatkowania środków publicznych, zdolności w ich pozyskiwaniu i umiejętności zarządzania organizacja jaką jest miasto. Zostaliśmy też najbardziej zrównoważoną gminą pod względem rozwoju wśród miast na Mazowszu. Dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu oszczędności, których także szukam stosując nowe technologie dostaliśmy wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnego samorządu w Polsce. Być może część z Państwa nie wie, ale nasze wodomierze ze sposobem ich odczytu to jedyne takie rozwiązanie w kraju. Projektowany system monitoringu wraz centrum zarzadzania oraz informacji usług publicznych to też jedno z rozwiązań, które wykracza poza obecne czasy.

2017 był rokiem walki o pozyskanie wykonawców, bo właśnie z punktu widzenia zarządzania i planowania to było nasze duże zmartwienie. Przez sytuację na rynku budowlanym i drożejące usługi nie udało się nam rozstrzygnąć wszystkich przetargów, przez co nie zrealizowaliśmy wszystkich planów na ten rok. Nie udało się nam zamknąć w tym roku termomodernizacji budynku UM i biblioteki, także z powodu braku wykonawców zrezygnowaliśmy z dofinansowania na przebudowę rowów melioracyjnych, a przebudowa stawu w Parku Miejskim cały czas stoi pod znakiem zapytania. Bo wykonawca jeszcze nie rozpoczął prac. Problem nie dotyczy tylko Podkowy Leśnej, ale rynku w całej Polsce. Z tych samych powodów wykonawcy na budowę ścieżek rowerowych podpisali umowy dopiero w październiku.

Zatem co nas czeka w nadchodzącym 2018 roku?

Budowa dróg ( rozstrzygnęliśmy przetargi na budowę Topolowej i nieutwardzonego odcinka Kwiatowej), budowa ścieżek rowerowych, przebudowa stawu i rewitalizacja Parku Miejskiego, dokończenie budowy P&R wraz z wiatami rowerowymi, oświetleniem i monitoringiem, nowa organizacja ruchu ze strefami płatnego parkowania i wiele innych rzeczy. Tak jak w zeszłym roku startujemy ze stosunkowo niewielką kwotą na przebudowę dróg – 2,5 mln złotych, ale proszę pamiętać, ze w 2017 na ten cel wydaliśmy ponad 4,6 mln zł. Myślę, ze nadchodzący rok pod tym względem nie będzie gorszy, szczególnie, że od kilku tygodni pracuję nad zwiększeniem możliwości finansowych naszego miasta ponad tę kwotę. Będziemy kontynuować prace termomodernizacyjne, nasadzenia krzewów i drzew, kablowanie linii napowietrznych i budowę latarni, pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne. Na start zaplanowaliśmy w przyszłorocznym budżecie ponad 7 milionów złotych na inwestycje. Nasz partner Orange rozpocznie na bardzo dużą skalę budowę światłowodów w naszych ulicach, doprowadzając je również do domów. Co więcej, cała inwestycja o wartości kilku milionów w Podkowie Leśnej będzie prowadzona ze środków własnych firmy i funduszy europejskich.  W tej dziedzinie też jesteśmy pierwszą gminą, w której na taką skalę światłowody będą budowane w zabudowie rozproszonej.

Statystyki pokazują, że jest bezpieczniej a podkowiańska policja zacznie patrolować miasto radiowozem, którego zakup został zrealizowany przy wsparciu miasta.

Nadchodzący 2018 to też rok wielu rocznic. 100 lecie odzyskania Niepodległości, powstanie spółki Siła i Światło, ale przede wszystkim z uwagi na zasługi dla naszej społeczności celebrować będziemy rocznicę 100 lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego. Czeka nas wiele wydarzeń związanych z tymi uroczystościami.