Nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych

Burmistrz 

Artur Tusiński 1568  – 70,88% KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Agnieszka Szonert  644 – 29,12%

Radni

 1. Małgorzata Łaskarzewska 92 głosy KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Marcin Kaliński 59 głosów

2. Magdalena Eckhoff 81 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Katarzyna Tuszyńska -Niezgoda 32

Jan Olejarczyk 39

3. Bożena Majewska 98 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Małgorzata Stępka 56

4. Anna Olejniczak – Siara 105 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Emilia Drzewicka 56

5. Wojciech Sancewicz 87 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Jan Nowakowski 69

6. Małgorzata Janus 106 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Adam Krupa 75

7. Alicja Rotfeld – Paczkowska 125 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Marta Michalicka- Ipnarska 72

8. Edyta Barucka 69 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

   Dąbrówka Smolny 78

9. Karolina Likhtarovich 94 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Zbigniew Piśniak 35

Roman Zdunek 21

10. Michał Gołąb  86 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Filip Osmólski 37

Dorota Bzowska 38

11. Paweł Dziekański 90 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Dariusz Murawski 49

12. Sławomir Lasota 58 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Jarosław Kubicki 31

Agnieszka Szonert 31

13. Wojciech Żółtowski 80 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Renata Gabryszuk 44

14. Jarosław Chrzanowski 72 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Paweł Ciołek 28

15. Jacek Matłacz 84 KWW Mieszkańcy dla Podkowy

Mateusz Nowakowski 32

Dzisiejsza sesja

Szanowni Państwo

Dzisiaj odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta, mająca w swoim programie podsumowanie kadencji.  W punkcie III porządku posiedzenia, kiedy składałem sprawozdanie z realizacji działań pomiędzy pierwszą, a ostatnią sesją kadencji , które składało się głównie z podawania liczb, Przewodnicząca na wniosek radnego odebrała mi głos nie dając dokończyć czytania sprawozdania, argumentując, że jest to forma kampanii wyborczej. Zdumiewający jest fakt, że radni nie byli zainteresowani tym, jak został zrealizowany budżet i wykonane uchwały podczas sprawowania ich mandatu.  Podsumowanie kadencji to nie spis życzeń rady i podjętych uchwał, tylko przede wszystkim ich sposób realizacji, bo to ma największe znaczenie dla mieszkańców. Odebranie mi głosu w czasie punktu posiedzenia, który należy do mnie, świadczy nie tylko o braku kultury, ale przede wszystkim braku szacunku do urzędu burmistrza i wszystkich podkowian. Uznałem, że moja obecność w takiej sytuacji jest zbędna, czy wręcz niepożądana i opuściłem obrady. Podobnie zrobiła część radnych i mieszkańców.

Ubolewam, że przewodnicząca nie zadbała, aby ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji upłynęła w sprzyjającej atmosferze. Zamiast wzajemnych podziękowań za bądź co bądź bardzo udaną kadencję, mieliśmy pokaz braku klasy poszczególnych radnych, a spotkanie zakończyło się ogromnym niesmakiem.

Podsumowując: na 335 uchwał podjętych w czasie VII kadencji, tylko trzy uchwały merytoryczne były z inicjatywy radnych. Ok. 70% głosowań było podjętych jednomyślnie. Kilka uchwał odrzucono. To pokazuje, że zarówno przygotowanie uchwał jak i współpraca była całkiem dobra. Za co wychodząc, podziękowałem wszystkim radnym i dziękuję jeszcze raz.

Już wiem, że w skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo kolejne paszkwile o charakterze pomówień, zawierające nieprawdziwe informacje na mój temat, między innymi artykuł z gazety Wprost z 2016 r. Przypominam, że sprawa znalazła swój finał w sądzie.  Wygrałem we wszystkich instancjach.

wygrana w sądzie (red. Staniszewski. Wprost)

Wyrok sądu Staniszewski contra Tusiński

Oświadczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie artykułu we Wprost

fot. zdjęcie archiwalne

 

 

Plany na przyszłość

Dobry samorząd to ten, który zapewnia rozwój zrównoważony, a więc uruchamiając lokalne zasoby i przedsiębiorczość, przeciwdziała zjawiskom niekorzystnym w środowisku, a często i w strukturze społecznej.

Trwałość środowiskowa, trwałość społeczna i trwałość ekonomiczna to są trzy filary na których chcę oprzeć działania dzisiejszego samorządu w Podkowie Leśnej. A to wszystko przy wysokiej jakości zarządzania, nie rozumianej tylko jako szybkiej i właściwej reakcji na problem publiczny,  wykwalifikowanej kadrze urzędniczej, sprawnej organizacji czy tylko wysokich lotów inżynierii finansowej. W dużej mierze chodzi o to, aby organizacja odpowiedzialna za dostarczanie usług publicznych była świadomie zaangażowana w rozwój lokalnej społeczności skutkujący podnoszeniem jakości poziomu życia.

Jest to o tyle wyzwaniem, że efekty społeczne nie mogą być osiągane kosztem rozwoju gospodarczego, albo stanu środowiska naturalnego i odwrotnie.

Receptą na sukces samorządu było i jest dobre zarządzanie sprawami lokalnymi, poprawiające jakość życia w oczekiwanych przez mieszkańców kierunkach. Sukces zależy od budowania relacji z ludźmi, zwłaszcza tymi najbardziej aktywnymi, opiniotwórczymi.

W nowej kadencji dokończymy prace zaczęte i rozpoczniemy nowe:

 • rewitalizacja stawu w Parku Miejskim – jesteśmy już po przetargu, umowa została podpisana i wykonawcy został przekazany plac budowy, a prace związane z budową oświetlenia, monitoringu i zasilania mają się ku końcowi
 • kontynuacja budowy dróg, tutaj potrzeby są ogromne, ale na szczęście udało się w tej kadencji wykonać kilkanaście dokumentacji na ich przebudowę i uzyskać pozwolenia. Co przez ostatnie kilkanaście lat było trudne. Dzięki tej sytuacji mogę wystartować od ręki z kolejnymi budowami
 • budowa dróg, będzie kontynuowana z utrzymaniem na obecnym poziomie uwagi jaką zwracamy na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Doświadczenia ostatnich 4 lat i rozmowy z Państwem pozwolą lepiej dobrać i zindywidualizować fizyczne środki spowolnienia ruch. Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w tym niewidomych będą nadal brane pod uwagę. To samo dotyczyć będzie zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych . Obecnie stosujemy rozwiązanie mające pogodzić potrzeby naszego środowiska naturalnego z przeciwdziałaniem podtopieniom i zalewaniu. Zastosowane już rozwiązania sprawdzają się, należy jedynie pamiętać o ich konsekwentnym stosowaniu w nowo budowanych drogach.
 • budowa ścieżek rowerowych – pozyskane środki zewnętrzne w kwocie prawie 1,5 mln zł pozwolą na ich budowę wzdłuż trasy 719 i w ul. Lipowej. Dalsza budowa ścieżek może być kontynuowana w mocno ograniczonym zakresie, z uwagi na brak miejsca w naszych, wąskich pasach drogowych. Dalej wyposażać będziemy je nie tylko w punkty naprawy, ale przede wszystkim w zestawy do ćwiczeń, ławki itp.
 • przebudowa ulicy Lipowej. Z uwagi jednak na bardzo reprezentacyjny charakter tego miejsca, gotowy do realizacji projekt przewiduje utworzenie nowej jakości przestrzeni, której funkcje wykroczą poza zwykły deptak i ciąg komunikacyjny. Realizacja stałej czy czasowej ekspozycji poświęconej sztuce i kulturze została w projekcie uwzględniona.
 • dokończymy projekt budowy przedszkola, który już jest na etapie koncepcji. Odbędą się konsultacje z użytkownikami obecnego przedszkola jak i wszystkimi zainteresowanymi tematem. Jeżeli tylko środki finansowe pozwolą (a ze wstępnym wyliczeń wynika, że tak) to również je wybudujemy.
 • w zaprojektowanym wielofunkcyjnym budynku na ulicy Jeleniej obok kina letniego na jego dachu, archiwum miejskiego będzie z powodzeniem można zaproponować przestrzeń dla podkowiańskich organizacji społecznych, aby w końcu mogły w godnych warunkach realizować swoje cele statutowe.
 • Oba w/w budynki projektowane są w technologii pasywnej, co ma zadanie późniejsze zminimalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury.
 • Realizacja już wykonanych projektów zagospodarowania terenu szkoły samorządowej oraz placu zabaw Matki i Dziecka.

Tego wszystkiego nie udałoby się rozpocząć bez konsekwentnej polityki finansowej miasta. Nakłady na inwestycje wzrosły kilkukrotnie. O tym wszystkim też Państwa informowałem wprowadzając przejrzystą politykę informacji o działaniach samorządu i jego finansach.

Wiele działań jest niewidocznych, a były i są konieczne w codziennych działaniach organizacji jaką jest urząd miasta. Wymienię tylko regulacje stanów prawnych dróg, klarowną politykę czynszową i działania obejmujące majątek miasta.

Te wszystkie doświadczenia, niezliczona ilość rozmów z Państwem, wniosków, pytań, kilkadziesiąt otwartych spotkań, także konsultacyjnych, rysują nowe wyzwania i stawiają wymagania którym trzeba będzie sprostać. Sprostać i próbować znaleźć możliwie najlepszy i najszerszy kompromis pomiędzy czasami wykluczającymi się wzajemnie oczekiwaniami mieszkańców.

 • I tak w ramach oczekiwań społecznych sfinalizowana w najbliższych dniach będzie umowa z WKD (negocjacje w tej rozpocząłem kilka miesięcy temu) umowa dzięki której wprowadzimy bezpłatne przejazdy naszą kolejką na terenie Podkowy Leśnej pomiędzy stacjami WKD Zachodnia – Główna – Wschodnia dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia oraz dla seniorów 65+
 • Także rozpoczniemy działania i analizę możliwości oraz sposobu funkcjonowania tak zwanego dziennego domu pobytu seniora. Jak zapewne Państwo wiecie w tej kadencji nasz Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł daleko poza ramy swojej podstawowej działalności i poza opieką indywidualną nad osobami potrzebującymi. Zorganizował Klub Seniora, organizuje wiele wycieczek, wyjazdów, atrakcji dla wszystkich grup społecznych, a także angażuje się w pozyskiwanie i dystrybucję środków żywnościowych dla chętnych.

Widzę dużą potrzebę stworzenia miejsca, gdzie osoba starsza (również mniej sprawna i samodzielna) będzie godnie zaopiekowana w ciągu dnia – wykwalifikowana kadra dopilnuje podania lekarstw, zaserwuje posiłki, wyjdzie na spacer i urozmaici wolny czas. Zadba o utrzymywanie sprawności intelektualnej i rozwijanie sprawności ruchowej. Dzisiaj grupa osób w zaawansowanym wieku stale rośnie, to bardzo dobrze -żyjemy dłużej, ale też wiąże się to z odpowiedzialnością dorosłych dzieci wobec rodziców. A to często jest zmaganiem organizacyjnym – musimy wyjść do pracy i nie chcemy/nie możemy/nie powinniśmy zostawić rodzica samego w domu z różnych względów. Taki dom pobytu dziennego seniora miałby być alternatywą dla wynajęcia opiekuna.

To jest bardzo trudny do przeprowadzenia projekt finansowy jak na skalę naszego miasta, ale być może w formie odpłatnej lub częściowo odpłatnej jest do zrealizowania. Będę poszukiwał partnerów do współpracy.

 • Zostaną dalej zwiększane środki na działalność organizacji pozarządowych działających w mieście. Ale też miasto będzie starało się bardziej wspomóc i wykorzystać wiedzę, doświadczenia oraz energię mieszkańców proponując narzędzia i pomoc. Już teraz rozpoczęliśmy wspólnie z częścią podkowiańskich stowarzyszeń realizację programu Human Smart City. W ramach, którego chcemy wypracować strategię działań w przyszłości jak i wprowadzić narzędzia mające na celu pełną inkluzję nowoczesności jaką przynosi dzisiejsze otoczenie z naszymi ograniczeniami i barierami wejścia np. przy korzystaniu z urządzeń typu smartphone przez osoby w bardziej zaawanasowanym wieku.
 • Smart City to nie tylko technologia i internet, to przede wszystkim nowe możliwości. Konkretne działania które można wykorzystać wzbogacając ofertę usług publicznych na terenie miasta. Ofertę, która nie dość, że będzie szersza to jeszcze będzie generować mniejsze koszty bieżące. Ułożone w całym mieście światłowody to nie tylko dostęp do sieci i telewizja, ale to przede wszystkim możliwość rozwoju małej przedsiębiorczości skupionej na usługach. Światłowód to także rysująca się perspektywa modernizacji naszych pompowni ścieków, oszczędności energetyczne i szybsze zapobieganie awariom. Dokończony będzie system monitoringu w mieście (tutaj także już jest podpisana umowa z wykonawcą i trwają prace).
 • Narzędzia wspomagające opiekę i monitoring stanu zdrowia osób będących pod opieką OPS także już dzisiaj możliwe są do zastosowania w Podkowie Leśnej przy wykorzystaniu technologii i możliwości jakie posiada miasto.
 • Jest już nowa, obecnie testowana platforma SMS komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami. To nie tylko powiadomienia alarmowe i przypominanie o wystawianiu odpadów, to także narzędzie informujące o należnościach, dające pełny podgląd na indywidualne rozliczenia z miastem, dokonywania płatności online.

Platforma do konsultacji, zbierania opinii, ankiet, ale też pozostawiania przez mieszkańców wiadomości. Dotychczasowe powiadomienia SMS (które ostatnio były wstrzymane) uznaliśmy za przestarzałe.

 • Dalsza modernizacja oświetlenia miejskiego, mająca na celu nie tylko poprawę komfortu użytkowania po zmroku naszych ciągów komunikacyjnych czy dalsze oszczędności w kosztach bieżącego utrzymania, ale też nowe możliwości sterowania natężeniem światła uzależnionym od pory nocy, natężenia ruchu, ale i informująca o awariach poszczególnych opraw.
 • Działania z wymiaru środowiska naturalnego. Propozycja dla chętnych – wprowadzenie systemu sterującego nawadnianiem ogrodów uzależnionego od stanu poziomu ciśnienia w sieci wodociągowej i warunków pogodowych.
 • Powietrze – jego jakość jest dla nas dosłownie kwestią życia. Edukacja w szkołach z wykorzystaniem już istniejących czujników jakości powietrza, przy wzbogaceniu programu nauczania o małą stację meteo na terenie szkoły samorządowej. Działania mające na celu wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń przez wsparcie dotacjami oraz pozyskanie środków zewnętrznych. Bardziej zintensyfikowane działania zespołów kontrolnych.
 • Rozwój klastra energii, który z jednej strony ma zapewnić naszym mieszkańcom i miastu bezpieczeństwo w zagospodarowaniu odpadów zielonych – liści, jako wsad do budowanej w Mszczonowie biogazowni. Jako inicjator i pomysłodawca chcę w ten sposób zapewnić Podkowie w przyszłości dobrą pozycję, wyjść poza ramy miasta, które na własnym ograniczonym terenie nie jest samo w stanie zaspokoić tych potrzeb. Biogazownia to też produkcja energii, tak jak geotermia, być może w przyszłości taką instalację  geotermalną, nie tylko zapewniającą ciepło, ale też umożliwiającą produkcję energii będzie można w ramach klastra zlokalizować na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
 • Aktualizacja dokumentów planistycznych Podkowy, nie tylko pod kątem lepszego wykorzystania tkanki miasta dla celów miastotwórczych, dopasowania dzisiejszych i przyszłych funkcji terenu do naszych przyzwyczajeń i potrzeb, ale też zapewnienie miastu większych wpływów z tytułu dochodów majątkowych i podatków od podmiotów komercyjnych, szczególnie tych zlokalizowanych po drugiej strony trasy 719.

Przygotowując program czy plany na najbliższe lata, głęboko analizowałem nie tylko potrzeby, ale przede wszystkim możliwości finansowe miejskiego budżetu. Zarządzanie miastem to nie jest zestaw chęci, obietnic wyborczych czy paleta bliżej nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości wrażeń i opinii. Trzeba mieć nie tylko wizję i ideę, ale umieć wszystko połączyć, powiązać siatką zależności i determinant, z których wiele trzeba przewidzieć. To jest przede wszystkim branie pełnej odpowiedzialności za działania, za finanse, za sprawy miasta, za Podkowę Leśną. Odpowiedzialności jaką bierze w 100 % organ wykonawczy miasta, czyli burmistrz. Ale, żeby móc realizować wizję i misję wyrażoną w strategii rozwoju, to potrzebny jest współpracujący i wspierający zespół ludzi  w radzie miasta. Dlatego tak ważne jest porozumienie, konstruktywna dyskusja a przede wszystkim rozumienie potrzeb społecznych.

 

Drogi -podsumowanie kadencji

Program który przedstawiałem Państwu 4 lata temu zawierał 5 filarów. Podsumowanie zacznę od potrzeby najczęściej w mieście wymienianej, czyli dróg. Tematu, który był hasłem przewodnim kilku poprzednich kadencji. Gromadził największą liczbę mieszkańców na spotkaniach i był przyczynkiem do składania największej ilości wniosków do urzędu.

Gdy przejmowałem stery miasta 4 lata temu, mieliśmy w Podkowie Leśnej nieco ponad 14 kilometrów ( wliczając w to ulice Parkową, którą przejęliśmy od powiatu grodziskiego w 2016 roku) utwardzonych (asfalt i kostka betonowa)  dróg na 44 kilometry wszystkich. Prawie 12 kilometrów dróg z jest wykonanych z destruktu asfaltowego i z potwornie pylącego się białego wapiennego tłucznia. Z tych asfaltowych 9 kilometrów wymagało remontów lub nawet przebudowy.

W minionej kadencji (2015 – 2018) zostało wyremontowanych i przebudowanych blisko 5,7 km dróg za łączną kwotę 10 mln 90 tyś złotych oraz 2,114 km ścieżek rowerowych za kwotę 3 mln 660 tys. złotych co daje razem 13 mln 750 tys. zł

Bukowa na odcinku ul. Lipowa – do 40 m za ul. Grabową
Warszawska na odcinku ul. Brwinowska  – Główna
Bukowa na odcinku ul. Grabowa – Podleśna
Akacjowa na odcinku ul. Wschodnia – Sosnowa
Jelenia na odcinku ul. Królicza – Wiewiórek
Iwaszkiewicza
Modrzewiowa na odcinku ul. Wschodnia – Sosnowa
Ciąg ulic Paproci i Kwiatowa do Wrzosowej
Bukowa na odcinku ul. Lipowa – Reymonta
Reymonta na odcinku ul. Żeromskiego – Słowackiego
Myśliwska na odcinku ul. Miejskiej do ul. Błońskiej
Rondo – Bukowa, Lipowa, Topolowa i Sosnowa
Cicha na odcinku ul. Bukowa – Cicha
Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II –  Kwiatowa
Główna na odcinku ul. Lotnicza – Błońska
Kwiatowa  – odcinek  z destruktu od ul. Paproci – Parkowa w kierunku WKD Zachodnia
Topolowa
Modrzewiowa na odcinku ul. Topolowa – Wschodnia
Ścieżki rowerowe: Podkowa Zachodnia – Główna, wzdłuż ulicy Jeleniej, ulica Rysia, Żubrowa, Dębowa

17 km w projektach

Tak, w porównaniu z potrzebami miasta to wciąż mało. Dlatego nowa kadencja też zapewne upłynie pod hasłem budowy dróg. Pamiętam, że brak projektów był dużym problemem na początku kadencji. Dlatego w czasie tych 4 lat zleciłem zaprojektowanie blisko 17 kilometrów dróg, z czego 12,2 km czeka na realizację. Dokumentacje są kompletne, a projekty uzyskały pozwolenia (w kilku przypadkach uzyskają zezwolenia budowlane do końca roku )

Główna – odcinek Błońska-Wiewiórek
Kwiatowa – pozostały odcinek utwardzony – wraz z aktualnie wykonanym projektem zamiennym na odciek Sasanek-Storczyków
Myśliwska – odcinek Błońska – Wiewiórek
Modrzewiowa odcinek Jana Pawła II- Topolowa oraz odcinek Modrzewiowa od Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicami Świerkową i Akacjową
Kościelna
Lipowa
Sosnowa – odcinek od ul. Bukowej do torów kolejki WKD
Grabowa
Sasanek
Mickiewicza
Głogów
Dębowa
Bobrowa
Rysia
Iwaszkiewicza – końcówka
Warszawska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Wróbla
Błońska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
Helenowska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
Sarnia
Szpaków
Wróbla
Kukułek
Jodłowa
Gołębia
Zachodnia
Sokola
Ejsmonda
Kolejowa
Miejska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
Lotnicza

Wartość kosztorysowa przebudowy zaprojektowanych dróg przekracza 32 mln złotych. Ceny przetargowe proponowane przez wykonawców na dzień dzisiejszy zapewne przekroczą te kwoty o kolejne kilka milionów. Gdy dodamy jeszcze potrzeby finansowe na przebudowanie prawie 10 kilometrów ulic, które zgłosiliście Państwo w ciągu ostatnich 2 lat to kwota potrzeb przekroczy grubo wartość 55 milionów złotych.

Jak widać z wykresu z realizacja inwestycji drogowych na przestrzeni ostatnich 10 lat w Podkowie Leśnej bywało różnie. Utrzymanie wydatków na poziomie lat 2017-2018, będzie bardzo trudne. Proste założenie wydatków rocznych na poziomie 2,5 mln złotych – to bezpieczny poziom środków budżetowych, prowadzi do konkluzji, że na przebudowę niektórych z nich poczekamy ponad 20 lat.

Skala potrzeb dotyczących przebudowy dróg, występujące od 2 lat trudności na rynku wykonawców, drożejące usługi (dla porównania w 2015 roku płaciliśmy za kilometr drogi 1,8-2,1 mln zł, w 2018 to już 2,6-3,3 mln) zmuszają do poszukiwania alternatywnych do budżetu źródeł finansowania. Dlatego od początku br. roku skupiłem się na analizowaniu możliwości budowy dróg w ramach formuły Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Alternatywą dla tego rozwiązania jest tradycyjny kredyt lub emisja przez miasto obligacji. Wydaje się jednak, że PPP, które nie jest długiem i nie jest brane pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia gminy, daje największe perspektywy dla realizacji innych potrzeb w mieście, niż tylko drogi.

Bezpieczne dla użytkowników i środowiska

Nasze drogi mają jeszcze dwa dodatkowe wymiary. Wymiar bezpieczeństwa dotyczący wszystkich uczestników ruchu i wymiar środowiskowy. Wszystkie zaprojektowane w tej kadencji drogi i część istniejących została wyposażona w różnego rodzaju fizyczne środki spowolnienia ruchu. Na już istniejących ulicach możemy jedynie wybudować progi spowalniające. Tak też się stało na ulicy Akacjowej czy Jałowcowej, podobnie na ulicy Bukowej. Wszystko rozwiązania służą wprowadzaniu w Podkowie tak zwanej strefy 30 i strefy zamieszkania. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ma być bezpieczniej, wolniej i ciszej. Dlatego praktycznie wszystkie nowe ulice mają nawierzchnie asfaltowe. Cichsze, bardziej przyjazne dla rowerzystów, rolkarzy czy biegaczy. Nie bez znaczenia przy wyborze nawierzchni była opinia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Tylko ulice zaprojektowane za poprzedniej kadencji czyli Warszawska, Iwaszkiewicza i odcinek Akacjowej posiadają nawierzchnie z kostki betonowej. Reymonta została doprojektowana i wybudowana w tej technologii bo niezasadnym wydaje się zmiana rodzaju nawierzchni w ciągu jednej ulicy.

Ten zakres prac nie byłby możliwy bez Państwa udziału. To na wiosnę 2017 zebraliście Państwo prawie 900 podpisów pod wnioskiem o odwołanie starosty grodziskiego. To mieszkańcy kilku ulic pisali skargi na działania wydziału komunikacji starostwa w Grodzisku. To w końcu w przypadku 2 ulic musieliśmy przejść drogę sądową. Korzystne wyroki dla Miasta Podkowa Leśna potwierdzające i przyznające słuszność definicji dróg jaką głosiłem zapadły przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w 2018 r. Tym samym zakończył się mam nadzieję na dobre, trwający kilkanaście lat spór ze starostą grodziskim o to czy drogi w Podkowie są czy ich nie ma.

Wymiar środowiskowy to przede wszystkim innowacyjny sposób zagospodarowania wód opadowych z nowo budowanych dróg, gdzie priorytetem nie było samo odwodnienie, przeciwdziałanie podtopieniom co właśnie poprawa warunków bytowych naszych drzew. Założeniem jest całkowite zatrzymanie i zmagazynowanie w specjalnie w tym celu umieszczonych w pasach drogowych skrzynkach retencyjnych wody opadowej. Tak odprowadzona woda, powoli infiltruje do głębszych warstw gleby, drzewom i roślinom zapewniając niezbędny sprzyjający wegetacji poziom wilgoci w glebie. Jest to rozwiązanie wzorowane na północnoamerykańskim Natural Drainage System. Taki pro-środowiskowy i wyjątkowy jak na polskie warunki sposób zagospodarowania wód opadowych zabezpiecza tez miasto przed płaceniem obowiązującego od 1 stycznia tego roku tak zwanego podatku od deszczu. Obowiązek taki został wprowadzony wraz z powołaniem do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który także jest centralnym organem regulującym stawki za wodę i ścieki we wszystkich gminach w naszym kraju. Jedynym ograniczeniem jest konieczność przebudowy w tej technologii wszystkich dróg, tak aby uniknąć budowania kosztownych kanałowych systemów odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej po opadach.

Ścieżki rowerowe

Od lutego trwa budowa ścieżek rowerowych w Podkowie Leśnej. Miasto do czerwca 2018 uzyskało dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZiT w wysokości 4.200.000 zł., dzięki czemu w 2018 powstało już 2,114 km, a w planie na kolejne dwa lata jest 2,629 km dróg dla rowerzystów.  W 2017 r. zostały podjęte działania w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych, które będą uzupełnieniem sieci dróg rowerowych realizowanego projektu. Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, co też jest ogromnym sukcesem partnerstwa i współpracy międzygminnej.

Ostatnim elementem który pojawia się na naszych ulicach oprócz małej architektury: ławek i nowych koszy ( a w tej kadencji liczba koszy ulicznych wzrosła już dwukrotnie ) to nasadzenia. Nowe rośliny mają sprawiać, ze jeszcze chętniej oddamy się chwilom obcowania w przestrzeni publicznej naszego Miasta Ogrodu.

 

 

Finanse miasta cz.2

Codzienne zarządzanie miastem, to też działania z pozoru niewidoczne, które w perspektywie czasu materializują się w postaci nowych inwestycji lub zwyczajnie lepszych usług społecznych dostarczanych mieszkańcom.

Wykres pokazuje stan finansów na wejściu i wyjściu. Zadłużenie miasta spada, koszt utrzymania administracji (urzędu) spada, pomimo prowadzonych dużych inwestycji zwiększonych wydatków.

Początek kadencji i pierwsze całe dwa lata to nie były tylko działania mające na celu racjonalizację finansów czy szukanie i wnioskowanie o różnego rodzaju dofinansowania zewnętrzne.

To szukanie oszczędności na każdym kroku, od opłat bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych po oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. To ciągłe przemodelowanie budżetu, z budżetu zachowawczego, nie rozwojowego, gdzie wydatki na inwestycje są dużo niższe, niż wydatki na utrzymanie administracji, po budżet rozwojowy.

Na samym początku  musiałem zmierzyć się z 11 sprawami sądowymi  jakie wytoczyli jeszcze w poprzedniej kadencji przeciwko miastu nie tylko podwykonawcy budujący szkołę samorządową, ale i syndyk masy upadłości po generalnym wykonawcy, który ogłosił bankructwo.

Bilans spraw sądowych dotyczących budowy szkoły samorządowej:

 • 11 spraw sądowych
 • 4 wyroki w tym 3 w apelacji oraz 7 ugód zawartych w trakcie mediacji
 • Roszczenia w sumie na kwotę 2.957.643.02, wypłacone odszkodowania 2.350.555,38 w tym koszty sądowe i odsetki – 704,42 zł
 • Gdybyśmy nie prowadzili mediacji to do momentu podpisania ugód odsetki i koszty stanowiłyby kwotę  większą o ponad 1.500.000,00 zł

A te sprawy nie były jedynymi. Trzeba było uregulować  spore kwestie finansowe za dokumentację P&R, koncepcję organizacji ruchu dla Podkowy Leśnej, dokumentację techniczną ulicy Kwiatowej czy projekt traktu spacerowego na odcinku WKD Główna Parów Sójek. Wszystkie te sprawy zakończyły się w mediacjach. W przypadku tych zleconych i wykonanych prac,  miasto także wcześniej uchylało się od odpowiedzialności finansowej.

Dużym zagrożeniem były też roszczenia za działki zajęte przez miasto pod drogi. Na samym początku kadencji starosta grodziski wydał dwie decyzje za 3 działki drogowe o łącznej powierzchni 1448 m² za które mieliśmy w/g ówczesnej wyceny wypłacić prawie 520 tyś złotych odszkodowania. Ten poziom wycen na długie lata pogrążyłby miasto w długach i maraźmie inwestycyjnym. Udało się jednak temu zapobiec.

Wszystkich wniosków o odszkodowanie za zajęcie pasów drogowych było 57. Przybliżona powierzchnia pasów drogowych, co do których właściciele wystąpili z roszczeniem to ok. 20 000 m2.

Wpłacone odszkodowania do końca 2014r.:

Należy zwrócić uwagę na wartość odszkodowań w stosunku do metrów.

2006r. – 564 m2 – zrealizowano 1 wniosek

2014r.- 2616 m2 – zrealizowano 3 wnioski

Liczba działek zajętych pod drogi, objętych wnioskami o odszkodowani-e, których stan prawny został uregulowany Łączna powierzchnia nieruchomości w m2 Łączna wysokość kwot wypłaconych z tytułu roszczeń za drogi (w tym: kwoty ustalone w decyzjach administracyjnych oraz w drodze negocjacji) Średnia cena z m2 Liczba wniosków Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które zostały złożone do Wojewody Mazowieckiego
do 31.12.2014 r. 6 3180 885.360,00 zł* 278,42 zł 0
od 01.01.2015 r. 16 5095 372.825,33 zł 73,17 zł 33**

*Jest to łączna wartość odszkodowań, których wysokość ustalono w decyzjach administracyjnych. W ww. kwocie nie ujęto odsetek karnych za nieterminową wypłatę.

** Kolejne 5 wniosków jest w przygotowaniu. W czerwca/lipcu wystąpiliśmy do starostwa o wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i do tej pory ich nie otrzymaliśmy. Nie mogę bez nich złożyć wniosku, bo będzie niekompletny.

Zaczęliśmy w tej kadencji także regulować stan prawny innych nieruchomości np. sklepu przy Jana Pawła II oraz terenu przy ulicy Głogów i Irysowej, gdzie przy okazji dobrze prowadzonych spraw sądowych  miasto stało się właścicielem działki na terenie gminy Brwinów o powierzchni prawie 3 tyś metrów kwadratowych.

Ostatni wykres pokazuje wzrost wartości mienia miasta. To wszystko dzięki działaniom urzędu miasta w ciągu ostatnich 4 lat.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 roku i sierpień 2018.

 Artykuł o dochodach i wydatkach http://arturtusinski-podkowa.pl/finanse-miasta-cz-1/