Decyzja MKWZ (staw)

Na skutek składanych kolejnych wniosków przez Dendropolis o ukaranie finansowe Miasta Podkowa Leśna, Konserwator Zabytków nałożył karę 10 tys. zł za prace przy budowie stawu, na które wcześniej wydał pozwolenie – dwukrotnie (sic!). Od decyzji odwołujemy się, sądzić należy, że trafi do sądu, jak wszystkie poprzednie. Wcześniej toczyło się postępowanie w tej samej sprawie, które nie zakończyło się założeniem kary (Dendropolis jednak nie odpuściło). W tle mamy politykę, oby jesień przyniosła zmiany i powrót do merytorycznych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

Dodaj komentarz