Nowe oświetlenie na Topolowej

Na ul. Topolowej zakończyły się prace przy przebudowie oświetlenia ulicznego. W wyniku prac zostało wybudowane oświetlenie typu parkowego zgodnie z projektem, który był opracowany na czas przebudowy ulicy w roku 2017. Pierwotnie projekt miał obejmować schowanie napowietrznych linii niskiego napięcia i przyłączy abonenckich. Niestety z uwagi na wymogi właściciela sieci PGE i niewystarczającą liczbę chętnych mieszkańców, planowane kablowanie nie doszło do skutku, a projekt oświetlenia musiał zostać poddany modyfikacji. Nie ma możliwości umieszczenia słupów oświetleniowych miasta pod linią napowietrzna PGE, dlatego w górnej części ulicy Topolowej pastorały stoją pod drugiej stronie jezdni niż chodnik. Niemniej rozstaw lamp, moce źródeł światła i wysokość zamieszenia opraw odpowiadają dzisiejszym wymogom. Dlatego na całej długości ulicy mamy aż o 3 oprawy świetlne więcej. Tak jak w przypadku opraw wymienionych w roku 2017, tak i te zastosowane  oprawy typu pastorał źródło światła czyli panel Led mają schowany wewnątrz oprawy, cały snop światła skierowany jest w prostopadle do jezdni, minimalizowana jest w ten sposób kwestia tak zwanego zanieczyszczenia światłem. Wrażenie jego nadmiaru wynika jedynie z faktu, że teraz jest go tyle, ile powinno być i światło ma neutralne, jasne zbliżone do naturalnego słonecznego spektrum. Ponadto oświetlenie Led po zmroku pozwala na odzwierciedlenie kolorów co w przypadku źródeł sodowych czy rtęciowych jest niemożliwe.   Zmiana oświetlenia nada ulicy parkowy charakter, ponadto zostały zdemontowane lampy z oświetlenia ulicznego istniejącego co pozwoli miastu zaoszczędzić na opłatach dzierżawy słupów od PGE Dystrybucja.  

Dodaj komentarz