Budżet na 2023 uchwalony

Na sesji 20 grudnia br. Rada Miasta podjęła uchwałę budżetową na 2023 rok. Przyszłoroczny budżet to trudny budżet, przede wszystkim dlatego że zmiany podatkowe wprowadzone z „Polskim Ładem” mocno uszczupliły dochody gmin. Udziału w podatkach dochodowych osób fizycznych drastycznie spadły. Zmiany dotknęły szczególnie duże miasta, ale także gminy, które miały duży udział tego podatku w strukturze swoich dochodów. Dochody z tego tytułu na rok 2023 planowaliśmy na poziomie dochodów z 2017 roku, a planując budżet musieliśmy się zmierzyć z tym, że w kasie mamy mniej 8 milionów złotych. Udało się jednak wszystko dopiąć, dlatego że już parę lat temu podjęliśmy wiele działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących, a także przyjęliśmy zasadę, że wszystkie inwestycje opłacamy z własnych pieniędzy, a dopiero później otrzymujemy ewentualne dofinansowania. Takie działanie pozwoliło nam wypracować pokaźną ilość środków własnych, pomimo tego, że miasto ciągle płaci „Janosikowe”. Nie bez znaczenia jest pożyczka którą pozyskaliśmy na budowę przedszkola. 0,22% w skali roku – to bardzo niski koszt kredytu, zadłużenie odczuwamy jedynie z uwagi na końcówkę spłat kredytów zaciągniętych w latach 2008-2012 na budowę szkoły i dróg. Planowane dochody  wynoszą 36.726.322 zł, wydatki są na poziomie 47.104.957 zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycje 12.689.500 zł), gdzie deficyt pokrywamy w całości ze środków własnych.  

Trudny budżet, to nie znaczy zły, bo na inwestycje drogowe pozyskaliśmy ponad 5 milionów złotych, za co zamierzamy przebudować ponad 3 km dróg, tak ważne i długo oczekiwane jak: Gołębia, Orla i Sokola. Być może uda się dołożyć do realizacji pakietu drogowego ulicę Zachodnią. Poza tym nie zapomnieliśmy o programach zdrowotnych, społecznych, także zwiększyliśmy wydatki na szkołę, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, bibliotekę. W budżecie jest  6,432 mln zł środków zewnętrznych pozyskanych, krajowych i UE, a nie powiedzieliśmy jeszcze stop.

Na pewno nie udało się wszystkich oczekiwań zaspokoić, niemniej to dobry budżet. Oby tylko wiecznie rzucający kłody pod nogi w końcu zreflektowali się, że ciągle działają na szkodę mieszkańców i miasta. Tego, w kontekście budżetowym życzę sobie i Państwu na nadchodzący rok 2023.

Za mijający rok dobrej współpracy dziękuję radnym, dyrektorom jednostek i mieszkańcom.

Dodaj komentarz