Podkowa liderem edukacji

Miasto Podkowa Leśna liderem edukacji! Najlepsi w kraju, potem długo, długo nic… i kolejne miasta. Znakomity ranking przeprowadzony przez Związek Miast Polskich, który pokazuje jak gospodarując racjonalnie finansami na oświatę, można jednocześnie osiągać najlepsze wyniki nauczania.

Wyniki w kraju:

1.Podkowa Leśna 170,5 pkt.
2.Karpacz 125;
3.Kowal 121

W swojej kategorii – miast położonych w strefach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, wskaźnik egzaminacyjny kształtował się następująco:

I kategoria Czy spełnia warunek kosztowy Wskaźnik egzaminacyjny
Podkowa Leśna TAK 170,5
Milanówek TAK 98,5
Piaseczno TAK 90,5
Józefów TAK 86,5
Ożarów Mazowiecki NIE 73,5
Legionowo TAK 72,5
Siechnice TAK 70,5
Świdnik TAK 66,5
Konstancin-Jeziorna NIE 65,5
Otwock TAK 64,5
Ząbki TAK 61,5
Niepołomice TAK 59,5
Brwinów TAK 58,5
Kobyłka TAK 56,5
Sulejówek TAK 54,5
Grodzisk Mazowiecki TAK 50,5
Piastów TAK 46,5
Karczew TAK 45,5
Marki TAK 43,5
Wieliczka TAK 42,5

Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

METODOLOGIA

Dla każdego miasta wyliczono wskaźnik kosztów. Przyjęto, że jest to średnia wartość wskaźnika: wydatki budżetu gminy (bieżące, bez remontów i udzielonych dotacji) na szkoły podstawowe na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy za lata 2019-21, wg. danych opublikowanych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych.

Do wyróżnienia nominowano jedynie te miasta, w których wskaźnik kosztów nie przekraczał III kwartyla (75%) wartości dla miast w danej kategorii. Jeżeli gmina nie spełniała wskaźnika kosztowego, czyli miała niewspółmiernie wysokie wydatki, to wypadała z listy rankingowej.

Dla każdego miasta wyliczono wskaźnik wyników egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-21. W tym celu:

  • pobrano z Systemu Monitorowania Usług Publicznych wskaźniki: Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży dla lat 2019, 2020 i 2021 (łącznie dziewięć wskaźników);
  • wyliczono mediany każdego z dziewięciu wskaźników dla miast w każdej kategorii;
  • wyliczono różnicę wartości wskaźnika dla miasta i mediany dla miast w danej kategorii, a następnie je zsumowano.

Wyliczony w ten sposób wskaźnik ograniczał wpływ takich czynników jak: zmienność wyników w czasie (przyjęto okres trzyletni), różna łatwość egzaminów w kolejnych latach (porównanie z medianą), wpływ kapitału społecznego mieszkańców (trzy kategorie miast).

Należy podkreślić, że uwzględnienie drugiego kryterium nie wyeliminowało żadnego z miast, które uzyskały najwyższe wskaźniki wyników egzaminów.

KATEGORIE GMIN

Uwzględniono gminy, które w latach 2019-21 miały status miasta (pominięto miasta na prawach powiatu, z których większość nie mieści się w grupie miast małych i średnich).

Wszystkie miasta podzielono na trzy kategorie:

    • Kategoria I – miasta położone w strefie zewnętrznej miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (wg klasyfikacji grup funkcjonalnych),
    • Kategoria II – miasta – siedziby powiatów,
    • Kategoria III – miasta pozostałe, położone poza strefami zewnętrznymi miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw oraz niebędące siedzibami powiatów.

Miasta znajdujące się w strefie zewnętrznej miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, będące równocześnie siedzibami powiatów, zostały zaliczone do Kategorii I.

Analiza została oparta na wynikach egzaminów ośmioklasistów w ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021), osiągniętych przez uczniów wszystkich szkół podstawowych, działających na terenie miasta, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Takie wyróżnienie  przyznawane jest po raz pierwszy.

Źródło: ZMP/ fot. w nagłówku UM Chełm

 

Dodaj komentarz