31 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 01 grudnia – 21 grudnia 2017 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych i zmian budżetowych miasta.

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Z Prezesem WKD p. Panfilem.
 • Z przedstawicielami firmy Orange tematy: światłowody, monitoring, zdalny odczyt/.
 • Z przedstawicielami Fundacji STIWEK, Rady Rodziców Szkoły Samorządowej i Dyrekcją w/s wspólnie realizowanego projektu zajęć dodatkowych dla uczniów.
 • Przedstawienie stanowiska burmistrza w wysłuchaniu obywatelskim na UW dotyczącego proponowanych zmian min w kodeksie wyborczym, ustawach samorządowych i innych.
 • W konferencji pod nazwą „Wspólnie o Konstytucji” w Kancelarii Prezydenta.
 • W spotkaniach zarządów korporacji samorządowych i Unii Miasteczek Polskich
 • Z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami reprezentującymi ZiT WOF, na którym przyjęliśmy aktualizację strategii WOF.
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Mazowieckiego
 • Z przedstawicielami WFOŚiGW w Warszawie w/s umów i dofinansowań udzielonych miastu, oraz naszych planów na przyszły rok.
 • Sprawy bieżące:
 • Rozstrzygnięto przetarg na nieruchomość przy ul. Bażantów 13. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie wpłacił wadium.
 • Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie wpłynęła żadna oferta.
 • Skierowano pismo do właściciela nieruchomości przy ul. Sportowej 1 o uprzątnięcie terenu oraz zabezpieczeniu drzew zagrażających trakcji kolejki WKD.
 • Zakończono prace związane ze Street Workautem (młodzieżową strefą aktywności), uporządkowano i oświetlono teren MOK.
 • Zamontowano słupki uniemożliwiające tzw. „dzikie” parkowanie na terenie MOK.
 • Przebudowano rów melioracyjny wzdłuż ul. Bukowej, od przepustu na długości 15mb (likwidacja osuwiska).
 • Wykonano wymianę uszkodzonych urządzeń monitoringu SUW.
 • Wykonano oświetlenie parkingu Park&Ride – I część.
 • Wykonano oświetlenie zewnętrzne przed budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Błońskiej.
 • Wymieniono podłogę (deska parkietowa) w sali przedszkola.
 • Wykonano rozbiórkę starych fundamentów na terenie MOK od strony   ul. Iwaszkiewicza.
 • Trwają roboty związane z przebudową „zbiornika wodnego” na rzece Niwce – rowie melioracyjnym RS-11 w Parku Miejskim.
 • Na bieżąco są wykonywane naprawy dróg nie posiadających nawierzchni utwardzonej. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę nawierzchni ul. Konwalii i ul. Jodłowej.
 • Trwają przygotowania do przetargu na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku UM przy ul. Akacjowej i budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Błońskiej.
 • Przygotowywanie przetargu dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Trwają dodatkowe prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę trasy rowerowej na odcinku WKD – Głowna – granica Miasta ul. Podleśna) oraz budowę zawrotki na końcówce ul. Iwaszkiewicza
 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w ul. Kwiatowej za odcinku Sasanek-Storczyków oraz ul. Miejskiej i ulicy Lotniczej.
 • Zakończono prace w zakresie branży drogowej  przy budowie Park&Ride  i remoncie drogi dojazdowej.
 • Trwają prace przy przebudowie ulicy. ul. Cichej i ul. Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa.
 • Został kupiony program do elektronicznej obsługi Rady Miasta e-sesja oraz tablety dla radnych.
 1. Inne
 • W dniu 2 grudnia odbył się „Ekomikołajkowy turniej karate tradycyjnego”, wzięło udział blisko 400 zawodników.
 • W dniu 9 grudnia b.r. odbyły się zawody w ramach Mazovia Cup – Brwinów, unihokej 2002-2004, reprezentacja Podkowy Leśnej zajęła 6 miejsce. W klasyfikacji generalnej Podkowa Leśna zajęła 4 miejsce.
 • W dniu 16 grudnia b.r. odbyły się świąteczne zawody łucznicze – pierwsze zawody w łucznictwie tarczowym dla amatorów.
 • W dniu 7 grudnia b.r. odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami w sprawie tzw. „Ultraszybkiego Internetu – światłowodu”.
 • 17 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne z mieszkańcami Podkowy Leśnej.
 • Komisja Stypendialna wydała 6 decyzji o przyznaniu stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
 • W dniu 2 grudnia odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci, a następnie inauguracja iluminacji świątecznych mieście.
 1. Zaproszenia:
 • W dniu 11 stycznia 2018 roku odbędzie się turniej piłki ręcznej o Puchar Króla.

 

Dodaj komentarz