Spotkanie z Prezydentem

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 stycznia 2015r. zorganizowała spotkanie „25 lat Wolności-dziękujemy!”, na które zaprosiła osoby, które w szczególny sposób włączyły się w obchody 25 rocznicy polskiej wolności. Wśród zaproszonych gości znalazła się Katarzyna Tusińska, współinicjatorka organizowanego w Podkowie Leśnej w czerwcu 2014r Rowerowego Rajdu Wolności. Zaproponowana dość innowacyjna formuła przekazywania faktów historycznych spotkała się z wyrazami uznania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i życzeniami wielu sukcesów w dalszej działalności. Dla uhonorowania przedsięwzięcia wydarzenie Rowerowy Rajd Wolności zostało objęte patronatem Prezydenta. Podczas oficjalnej części podsumowującej obchody 25-lecia Wolności Bronisław Komorowski podkreślił „wspólnym wysiłkiem powinniśmy zadbać, aby nawyk cieszenia się wolnością stał się elementem trwałym”.

Dodaj komentarz