4 czerwca referendum lokalne

4 czerwca odbędzie się referendum lokalne. Wolne Miasto Podkowa Leśna! Na infografice pokazana jest frekwencja w ostatnich wyborach, a jaka będzie w najbliższą niedzielę?

Dla przypomnienia pytania referendalne:
1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
2. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Przypomnę, że przeprowadzane referendum jest z inicjatywy mieszkańców, którzy złożyli ponad 1000 podpisów pod wnioskiem. Liczba  złożonych podpisów  stanowi ponad 30% podkowian uprawnionych do głosowania. Dotychczas odbyły się trzy referenda w Legionowie, Niepręcie i Konstancinie. We  wszystkich trzech gminach mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko przyłączeniu do Warszawy.

Dodaj komentarz