„Aktywna tablica” w szkole

Pozyskaliśmy dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych – dwóch tablic interaktywnych i projektorów, które będą służyły uczniom w szkole samorządowej oraz wspomogą pracę nauczycieli. Kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym miasta wynosi 16.700 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Dodaj komentarz