Awans Podkowy w rankingu wydatków inwestycyjnych

Rosną wydatki na inwestycje w Podkowie Leśnej. A co za tym idzie, skoczyła pozycja w rankingu „Wspólnoty”.

W rankingu wydatków inwestycyjnych w roku 2015 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmujemy 38 pozycję w Polsce (7 w woj. mazowieckim) z kwotą wydatku per capita 1139,38zł.

W rankingu przeprowadzonym w roku 2014 zajmowaliśmy 162 miejsce wydatkując 462,82 zł na mieszkańca. Wyłączając miasta wojewódzkie i na prawach powiatu, pośród wszystkich gmin (łącznie z wiejskimi) zajmujemy 151 miejsce w Polsce w tym roku. Analogicznie w 2014 r. było to miejsce 770.

Od kilkunastu lat „Wspólnota” przygotowuje ranking wydatków inwestycyjnych. Dotychczas przy obliczaniu wskaźników brano pod uwagę inwestycje w infrastrukturę techniczną np. transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną, obecnie są brane pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe. Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych.

Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

W związku z modyfikacją kryteriów, na wykresie dla porównania przedstawiam wszystkie wydatki inwestycyjne z roku 2014 i 2015, tak aby można to było odnieść również do rankingu.

Wykonanie budżetu za rok 2015Również w tym rankingu w wydatkach inwestycyjnych uwzględniono środki pochodzące z funduszy zewnętrznych. Wykres porównawczy (wszystkie pozyskane środki):

Wykonanie budżetu za rok 2015Jest bardzo dobrze, pniemy się w górę. W przyszłym roku postaram się by pieniędzy na inwestycje było jeszcze więcej.

 

Dodaj komentarz