Budowa ulic: Iwaszkiewicza i Modrzewiowej

Prace drogowe nie ustały. Pogoda, poza paroma mroźniejszymi dniami jest sprzyjająca, dzięki czemu udało nam się zrealizować budowę końcówki ulicy Iwaszkiewicza oraz część ulicy Modrzewiowej. Kolejny jej fragment jest w trakcie budowy.

Przypomnę, że ulica Iwaszkiewicza została wykonana na przełomie roku 2016/17, natomiast ze względu na brak uregulowania stanu prawnego końcówki tej ulicy ( na wysokości MOK), została zaprojektowana tylko do pewnej wysokości. Dopiero zakończony spór z PKP dwa lata temu pozwolił za zlecenie projektu i wykonanie brakującego fragmentu.  Wykonanie tego kawałka uporządkowało teren wokół MOK, a także usprawniło komunikację rowerzystów i pieszych z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż torów WKD.

Fot. ul. Iwaszkiewicza przed budową

Fot. ul. Iwaszkiewicza po budowie

O ulicy Modrzewiowej pisałem wielokrotnie informując Państwa, że jest problem z rozstrzygnięciem przetargów na jej wykonanie. Na szczęście, po kilku zmianach, etapowaniu prac udało się znaleźć wykonawcę. I tak prace rozpoczęły się jeszcze w październiku. Odcinek od ul. Wschodniej do Topolowej  został już zrealizowany. Trwają roboty przy kolejnym między ul. Topolową a Jana Pawła II. Została wykonana kanalizacja burzowa, nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki betonowej, a także progi spowalniające. Wykonanie kolejnego etapu powinny się zakończyć do czerwca 2019 roku, chyba, że pogoda pozwoli na prowadzenie budowy w zimie, to pewnie szybciej. Przebudowa ulicy Modrzewiowej pozwoli na uporządkowanie ruchu w okolicy szkoły i kościoła, choć niezbędny do całkowitego poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie będzie remont ulicy Kościelnej.

Fot. ul. Modrzewiowa

Dodaj komentarz