Budujemy ścieżki rowerowe

Budujemy infrastrukturę rowerową, której do tej pory w Podkowie nie było. Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, dzięki której Podkowa Leśna pozyskała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.700.000 zł.

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na ścieżce wyznaczonej w pasie lasu ulicy Jeleniej, następnie w ciągach pasów drogowych  ulic Dębowej, Rysiej i Żubrowej (dotychczas porośniętych samosiejkami w korytarzach leśnych). Za chwilę rozpoczną się prace wzdłuż torów, w pasie linii WKD (własność PKP) na odcinku Podkowa Główna  – Podkowa Zachodnia.

Otworzyliśmy te ciągi komunikacyjne, które były niewykorzystane dotychczas, co znacznie poprawi funkcjonalność komunikacyjną wewnętrzną naszego miasta. Część ścieżek zaprojektowanych zostało w pasach drogowych wyznaczonych w planie Antoniego Jawornickiego jeszcze w 1925r.

Pozostałe aktualnie realizowane ścieżki odpowiadają na od dawna artykułowane potrzeby mieszkańców przemieszczania się wzdłuż torów WKD. Staraliśmy się jak najmniej ingerować w zieleń, omijając grube drzewa. Po oględzinach z fachowcami należy stwierdzić, że drzewostan w tych pasach zieleni jest w bardzo złym stanie i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Wypielęgnowaliśmy też w zielonych korytarzach prawie 2000 drzew.

Przebieg ścieżek był wielokrotnie omawiany i konsultowany na spotkaniach z mieszkańcami, mapki zostały zaprezentowane w Biuletynie i na mojej stronie. Nasze pasy drogowe są zbyt wąskie na zmieszczenie pasa rowerowego, musielibyśmy wprowadzać drogi jednokierunkowe. Wszystkie ścieżki zostaną oświetlone (kable zostały już położone). Planowane też jest zamontowanie urządzeń rekreacyjnych wzdłuż ścieżek i w miarę potrzeb jeżeli będzie taka potrzeba zgłoszona przez mieszkańców, to również ławek. Przewidywany termin zakończenia prowadzonych prac to czerwiec br. Na wiosnę przy stacji WKD Główna powstaną wiaty rowerowe.

W lipcu 2017r. podpisałem kolejną umowę partnerską, dzięki której złożyliśmy wniosek na kwotę  1.755.000 zł o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 na odcinku wzdłuż granicy miasta oraz ulicy Lipowej. Dotychczasowe oceny komisji weryfikacyjnej są pozytywne, więc prawdopodobieństwo otrzymania środków jest duże. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Oba projekty międzygminne (Podkowa Leśna, Żyrardów, Michałowice, Milanówek, Pruszków i Grodzisk Mazowiecki) zakładają stworzenie sieci dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy czy szkoły. Ścieżki powinny być też połączone z przystankami, węzłami przesiadkowymi. W I etapie było to 36 km tras rowerowych, a w II etapie jest to 20 km.

 

Dodaj komentarz