e-usługi dla podkowian

Uruchomiliśmy system e-usługi dla mieszkańców. Wszystko lub prawie wszystko można załatwić przez telefon.

Panel mieszkańca jest przede wszystkim podstawową platformą komunikacyjną między mieszkańcem a urzędnikiem.

Oprócz standardowych funkcji, jak złożenie wniosku lub dokonywania płatności za wodę, śmieci, czynsz, podatek od nieruchomości, możliwe będzie sprawdzenie stanu swoich zobowiązań oraz otrzymywanie powiadomień (w różnej formie w zależności od ustawień).

Za pośrednictwem modułu „zgłoś problem” będzie można zgłosić awarię lampy, uszkodzony znak drogowy i czy inne nieprawidłowości.

Narzędzie to ma też usprawnić konsultacje społeczne, istnieje możliwość ankietowania, zgłaszania wniosku w budżecie partycypacyjnym, a także sprawdzania kalendarza wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz kupna biletu na imprezy zamknięte.

W portalu można sprawdzić rejestry, np. pomników przyrody, lokalizację obiektów sportowych czy rekreacyjnych itd.

Jedną z ważnych informacji jest tzw. e-cmentarz, czyli narzędzie, które umożliwia lokalizację grobów, krótkie metryczki dot. pochowanych osób oraz wizualizacje. System wyznacza drogę od wejścia na cmentarz do danej kwatery. Narzędzie takie umożliwia szybkie wyszukiwanie grobów, które jest dedykowane nie tylko podkowianom, ale bliższym i dalszym rodzinom osób zmarłych i pochowanych na cmentarzu.

Co należy zrobić?

Za pośrednictwem komputera zalogować się – panel logowania na stronie miasta https://portal.podkowalesna.pl/  (potrzebny jest profil zaufany lub konto w banku. Osobom nieposiadającym komputera, bądź mającym problemy techniczne służymy pomocą w urzędzie.

E-usługi, to szereg możliwości, o których więcej w załączonym filmie.

https://www.youtube.com/

Dodaj komentarz