Budżet partycypacyjny 2018

Po raz drugi przystąpiliśmy do budżetu partycypacyjnego. Od mieszkańców wpłynęły dwa projekty: „Dechy do tańca przed Pałacykiem Kasyno” oraz „Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to nie problem!”.

W uzasadnieniu złożonych wniosków możemy przeczytać:

Pomysł pierwszego projektu wykonania na stałe zamontowanego podestu przed Pałacykiem Kasyno zrodził się z potrzeby zwiększenia częstotliwości organizowania potańcówek oraz wszelkich innych wydarzeń, które zintegrują lokalną społeczność oraz wzbogacą ofertę kulturalną Podkowy Leśnej. Podest, który powstanie przed Pałacykiem, będzie służył CKiIO do organizacji potańcówek w okresie letnim oraz na zakończenie Festiwalu Otwarte Ogrody; spektakli teatralnych w plenerze oraz seansów Kina Letniego. Będą z niego również korzystały lokalne stowarzyszenia, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Restauracja Gruzińska Suliko. Poza godzinami pracy CKiIO oraz restauracji, „dechy” będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców jako scena, na której mogą odbywać się bezpłatne próby, spektakle, happeningi, mecze poetyckie i wszystkie inne otwarte działania o charakterze kulturalnym.

Drugim projektem zgłoszonym do Budżetu Partycypacyjnego jest pomysł ustawienia dodatkowych koszy do wrzucania psich odchodów. Wszyscy wiemy jaki kłopot sprawiają psie odchody nie sprzątnięte przez właścicieli czworonogów. Ustawienie dodatkowych pojemników zwiększy świadomość mieszkańców o dbanie środowiska w tym zakresie, a specjalnie dedykowane kosze skłonią właścicieli psów do sprzątania po swoim pupilu. Ustawienie 50 koszy stanowić będzie uzupełnienie koszy już istniejących. Dodatkowym elementem będą stanowiły estetyczne tabliczki informacyjne, które zostaną usytuowane na terenach miejskich. 200 szt. tabliczek będzie również dostępnych dla chętnych mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy będą mieli okazję powiesić je na płotach swoich domów.

 

Do końca sierpnia trwała weryfikacja merytoryczna wniosków, oba przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną. W związku z tym, że oba wnioski mieszczą się z założonym budżecie 100.000zł., to zostaną zrealizowane w przyszłym roku budżetowym, bez konieczności plebiscytu. Dlatego też w edycji budżetu partycypacyjnego rezygnujemy z głosowania mieszkańców Podkowy Leśnej na zgłoszone pomysły.

Dodaj komentarz