Centrum komputerowe dla mieszkańców

6 września br. ruszy dla mieszkańców Podkowy Leśnej bezpłatne centrum komputerowe. Lokalne Centrum Kompetencji ma zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe. Ma pełnić funkcję doradczą oraz edukacyjną, a także oferować niezbędną pomoc w dostarczaniu mieszkańcom  Podkowy aktualnych ofert pracy, kursów i szkoleń. Ważne też jest rozpowszechnienie i popularyzacja e-usług.  Sala posiada szerokopasmowy dostęp do internetu, została wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, drukarkę, ekran i rzutnik multimedialny. LCK powstało w ramach projektu „Mazowszanie” – Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego. CKiIO pozyskało na ten cel pieniądze zewnętrzne w wysokości 50 tys. zł.centrum kompetencji1

Dodaj komentarz