Demontaż nielegalnego billboardu!

Pamiętacie Państwo nielegalną reklamę usytuowaną na rogu ul. Gołębiej i trasy 719 w Podkowie Leśnej? Sprawę porządkowania chaosu reklamowego zacząłem jeszcze w ubiegłym roku. W przypadku tej wielkoformatowej reklamy –  11 grudnia 2014r. właściciel został wezwany do usunięcia tablicy i powiadomiony został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Konserwator Zabytków. Przybrało to urzędowy i administracyjny tryb. Wymiana pism, decyzje, odwołania, ponad pół roku walki. 14 lipca tego roku właściciel dostał kolejną decyzję o rozbiórce z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, „ze względu na usytuowanie przedmiotowej samowoli budowlanej na czynnej sieci gazowej, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi”. Decyzję do wiadomości dostała już tym razem także Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Wszystko to odniosło zamierzony skutek i reklama w dniu dzisiejszym przechodzi do historii. Trwa jej demontaż. Skuteczne doprowadzenie do rozbiórki nielegalnych wielkich kosztownych billboardów w naszym kraju jest rozpatrywane w kategoriach sukcesu, a szkoda bo powinno być powszechną praktyką.

Dodaj komentarz