Echo sesji powiatowej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców – jak został rozpatrzony wniosek 784 mieszkańców o postawienie wniosku do radnych powiatu w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego  Pana Marka Wieżbickiego odpowiadam, że porządek sesji Rady Powiatu 27 kwietnia nie przewidywał wniesienia w/w wniosku pod obrady. Na sesję poza mną, przyjechało kilkudziesięciu mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym radni miasta. Przewodniczący Rady Powiatu oczytał opinię prawną dotyczącą wniosku, która w opinii mieszkańców była nie na temat. Wniosek nie został procedowany, nie został omówiony także problem, z jakim borykają się mieszkańcy. Nie udzielono również głosu podkowianom, którzy mieli ochotę się wypowiedzieć we właściwym punkcie obrad. Na wiosek formalny jednego z radnych, Przewodniczący Rady Jerzy Terlikowski zamknął sesję. Nie wyrażono też zgody na wyświetlenie przygotowanej przeze mnie prezentacji, natomiast w czasie mojej wypowiedzi został rozwinięty przygotowany wcześniej baner jak (na zdjęciu niżej), który trzymało kilku mężczyzn spoza Podkowy, w tym Sławomir Jackowski prezes Ludowego Klubu Sportowego z podgrodziskiej wsi Chlebnia (sic!). Wiem, że mieszkańcy nie pozostawili sposobu prowadzenia sesji bez echa, uznając, że są potrzebne bardziej radykalne środki. Zdjęcia z sesji są najlepszym komentarzem.

Pomimo tego dobrą wiadomością (miejmy nadzieję) jest to, że odbyłem kilka spotkań ze starostą grodziskim w celu osiągnięcia porozumienia i wypracowania pewnych ram współpracy, które pozwolą na wyjście z impasu w sposób pomyślny dla mieszkańców. Rozmowy są w toku, ustalenia trwają, będę Państwa informował z jakimi efektami. Ma nadzieję, ze już wkrótce będę miał dla mieszkańców dobre informacje w sprawie naszych podkowiańskich uzgodnień drogowych.

DSC_0255

DSC_0266

DSC_0270

DSC_0276

DSC_0287

Dziękuję mieszkańcom za obecność na sesji i zaangażowanie w sprawę.

Dodaj komentarz