W finale konkursu „Modernizacja Roku 2016”

Miło mi poinformować, że Podkowa Leśna znalazła się wśród trójki finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne”.  

Ku mojemu zaskoczeniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jeszcze w marcu br. zarekomendował i zgłosił obiekt: „Modernizacja oświetlenia w Podkowie Leśnej jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2016 roku”. Jesteśmy jednostkowym przypadkiem, gdzie zostały wymienione wszystkie klosze lamp. W kwietniu otrzymaliśmy informację o przejściu do kolejnego etapu oraz odbyła się wizja lokalna jury. Dostanie się do ścisłego finału było dużym zaskoczeniem biorąc pod uwagę, że nagradzane są zazwyczaj duże obiekty kubaturowe.

Nagroda główna została przyznana „Modernizacji ciągu technologicznego do wytopu miedzi S.A. w oddziale Huta Miedzi” w Głogowie (inwestor KGHM Polska Miedź S.A.). Drugim wyróżnionym finalistą został Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z projektem „Modernizacja i udrożnienie kanału powodziowego i starej Odry do dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich”.

Kryteria, którymi kierował się zespół ekspercki to m.in. funkcjonalność modernizowanych obiektów, nowoczesność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka), uzyskane efekty ekologiczne.

Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Uroczysta Gala odbyła się w Zamku Królewskim.

Dodaj komentarz