Kampania społeczna trwa!

Wspólnie do mety! Współ- za- biegaj o integrację społeczną!

Podczas tegorocznej II Podkowiańskiej Dychy podjęliśmy się przeprowadzenia kampanii społecznej poświęconej pokonywaniu barier mentalnych związanych z niepełnosprawnością. W biegu wzięło udział kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych, w tym intelektualnie. Chcemy budować społeczeństwo, gdzie światy ludzi niepełnosprawnych i  zdrowych  współistnieją razem, a nie obok siebie. Mamy nadzieję, że jest to bardzo dobry początek pokazania (tworzenia) Podkowy, jako miasta w pełni tolerancyjnego, życzliwego, stwarzającego godne warunki do mieszkania wszystkim ludziom, w tym niepełnosprawnym.