Kary nie będzie

Kolejna dobra wiadomość.

W dniu 22 stycznia 2016r. Urząd Miasta otrzymał decyzję umarzającą karę pieniężną nałożoną w listopadzie 2008r. na Miasto Podkowa Leśna w  ostatecznej wysokości 288.142,98 zł za usunięcie drzew i krzewów bez pozwolenia . Miasto nie zapłaci kary.

W ramach przypomnienia: W 2008r. na działce należącej do miasta, przeznaczonej pod budowę budynku komunalnego na ul. Jaskółczej zostały usunięte bez wymaganego zezwolenia 24 drzewa, 60m2 krzewów i form krzewiastych gat. trzmielina, klon jesionolistny, robinia akacjowa. Starosta Grodziski nałożył na miasto Podkowa Leśna karę administracyjną w wysokości 235.780,51 zł. Od powyższej decyzji odwołanie wniósł ówczesny Burmistrz Miasta podnosząc, że nie wiadomo ile drzew wymagało zezwolenia, ile tak naprawdę zostało usuniętych i jakie były ich parametry. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję przekazując ja do ponownego rozpatrzenia. Starostwo po przeprowadzeniu postępowania w 2010r. i weryfikacji stanu usuniętych drzew podtrzymało swoją pierwotną decyzję o zasądzeniu kary, z tym że jej wysokość wzrosła do  444.419,60 zł. Ponownie kolejny burmistrz odwołał się do SKO. Po raz drugi w 2013r. SKO uchyliło decyzję, powołując się m.in.na brak zgodności w ekspertyzach. Jeszcze w 2013 r. Starostwo rozpoznało sprawę i zmieniło wysokość zasądzonej kary na 288.142,98 zł . Miasto ponownie odwołało się od decyzji.

Po ponad dwóch latach od zaskarżonej decyzji, w styczniu 2016r. Skład orzekający uchylił decyzję niezależnie od zarzutów odwołania, powołując się m.in. na zmianę przepisów w 2015r. oraz przedawnienie popełnionego czynu.

 

Dodaj komentarz