Konferencja – kryzys migracyjny

Dnia 7 października 2016 na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,  Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Instytutu Spraw Publicznych wziąłem udział w panelu dyskusyjnym podczas międzynarodowej konferencji pt. „Kryzys migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie integracji”.

Wydarzenie to organizowane zostało w ramach projektu badawczego, który prowadzi Program Polityki Migracyjnej ISP. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w dziedzinie integracji uchodźców i migrantów – dyskutowali eksperci i praktycy z Polski, Holandii i Komisji Europejskiej. Wśród prelegentów byli też m.in: ekspert Komisji Europejskiej Patrick Lefèvre, Koordynator ds. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Raphaël Varga van Kibéd, Minister Pełnomocny, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce,  dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Katarzyna Oyrzanowska, Specjalista ds. integracji, Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, Jeanine Slik, Policy Advisor Work&Integration, the Central Organisation for the Reception of Asylum seekers (Królestwo Niderlandów), Paul Mengde, Burmistrz gminy Heumen (Królestwo Niderlandów).

dsc_5113W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówione zostały doświadczenia obu krajów w obszarze tworzenia systemu integracji cudzoziemców zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych trendów migracyjnych i roli, jaką pełni w tym zakresie realizacja Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Dyskusja podczas drugiej części konferencji była poprzedzona prezentacją wyników badań dotyczących tworzenia i wdrażania polityki integracyjnej na poziomie lokalnym, m.in. o zakres dostępu do rynku pracy, edukacji, rynku mieszkaniowego, przygotowania społeczności lokalnej czy też tworzenia polityk miejskich w zakresie integracji.

dsc_5111Konferencja była pierwsza z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” realizowanego przez ISP ze środków FAMI, w partnerstwie z instytucjami z 16 krajów UE w obszarze integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.

amb

 

Dodaj komentarz