Kongres XXV lecia Samorządu

5-6 marca w Poznaniu odbył się Kongres XXV lecia Samorządu Terytorialnego. W tych dniach zaplanowano spotkania samorządowców najważniejszymi politykami, w tym Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i Jerzym Buzkiem. Poza tym przewidziano posiedzenia zarządów wszystkich ogólnopolskich korporacji samorządowych. Podkowa Leśna jest członkiem Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich, którego podstawową sferą aktywności jest działalność przedstawicieli Unii na rzecz wypracowania pożądanych przez społeczności lokalne rozwiązań legislacyjnych. Na walnym zgromadzeniu został wybrany nowy zarząd, w którego skład wszedłem również ja. Przedstawiciele Unii Miasteczek Polskich działają w wielu ciałach systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członkowie zarządu działają nieodpłatnie. Kongres był elementem obchodów Roku Samorządności. To rok refleksji nad istotą samorządności, zrozumienia potrzeby coraz mocniejszego uruchomienia pokładów obywatelskiej aktywności w ramach samorządów. Zachęcam do podejmowania inicjatyw w Podkowie związanych z obchodami XXV lecia .

fot: najstarsza polska katedra położona na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Dodaj komentarz