Leśna grupa robocza

Działania w Lesie Młochowskim często bulwersują wszystkich, którzy odwiedzają las. Zdaniem naszego samorządu należy równoważyć funkcje społeczne, przyrodnicze i gospodarcze Lasu Młochowskiego. Dalsza tak intensywna wycinka może zaburzyć tę równowagę.
To o czym piszę nie jest nowe, takie zarzuty pod adresem Lasów Państwowych padają przy większych wyrębach. Swoje stanowiska wyrażała Rada Miasta, odpowiadając na potrzeby społecznej Inicjatywy Las Młochowski, podobnie w kontakcie z Nadleśnictwem Chojnów pozostaje urząd, podejmując interwencje od kilku lat.
Jestem w kontakcie z organami wykonawczymi gmin, w których granicach administracyjnych znajdują się kompleksy lasów zarządzane przez Nadleśnictwo Chojnów. Zachęcam do większego zaangażowania w dialog społeczny z lasami.
Na początku tygodnia podpisałem z nadleśnictwem porozumienie o współpracy, które między innymi wskazuje na powołanie grupy roboczej, mającej na celu sprawniejszą komunikację między nadleśnictwem, władzami a mieszkańcami Podkowy Leśnej. Grupa składa się z przedstawicieli nadleśnictwa, pracowników urzędu oraz mieszkańców.
Wszystkie informacje dotyczące podejmowanych działań przez urząd oraz grupę roboczą będą publikowane na stronie internetowej urzędu oraz tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu do lasu od ul. Krasińskiego.

Dodaj komentarz