Mapy zaprojektowanych tras rowerowych

Na mapach został zaznaczone przebiegi tras rowerowych w sześciu gmianach, które powstały na potrzeby strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i partnerskiego projektu gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa, Michałowic, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. W ramach wspólnego projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap I i etap II” w/w gminy pozyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 42.500.000zł (wartość projektu 53.600.000zł). Projekty obejmują wybudowanie 58km ścieżek rowerowych w tych sześciu gminach. Podkowa Leśna w tym projekcie pozyskała łącznie ok. 4200.000zł (wartość projektu 5.500.000zł).

Faktyczne przebiegi tras mogą bardzo nieznacznie się różnić od tych namalowanych na mapkach, ze wzlędu na drobne korekty, które mogły wystąpić na etapie projektowania oraz samej budowy w poszczególnych gminach.

Wszystkie mapy można powiększyć (należy otworzyć obrazek „pokaż obraz” w nowy oknie przeglądarki)

Mapa ogólna -kolorami proszę się nie sugerować (jedynie czarny oznaczcza ścieżki istniejące)

Michałowice

Pruszków

Podkowa Leśna

Milanówek

Żyrardów

Umknął mi Grodzisk, ale jest na mapie zbiorczej. W Podkowe Leśnej na etapie realizacj zrezygnowaliśmy z projektowania i budowy ścieżli rowerowej na ulicy Głównej. Połączenie miasta z Lasem Młochowskim jest perspektywiczne i w dużej mierze uzależnione od planów Lasów Państwowych. W pozostałych gminach o szczegóły należy dopytywać już w urzędach. Mapa zbiorcza jest przygotowana przeze mnie na podstawie dokumentów projektowych.

Dodaj komentarz