Mazowiecka Unia Światłowodowa

15 marca 2018r. firma Orange Polska Spółka Akcyjna jako Administrator Projektu oraz gminy: Podkowa Leśna, Mińsk Mazowiecki, Piaseczno i Nieporęt jako Liderzy Projektu powołały do życia Mazowiecką Unię Światłowodową.

Celem tego projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie dostępności infrastruktury szerokopasmowej -zlikwidowanie „białych plam” na Mazowszu, upowszechnianie kompetencji cyfrowych mieszkańców oraz promowanie gmin przyjaznych inwestorom. Projekt ma zachęcić jak największą ilość gmin do przystąpienia do Mazowieckiej Unii Światłowodowej, gdzie gminy będą mogły uczestniczyć w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców. Już na pierwszym spotkaniu  z setki zaproszonych, 16 gmin widząc korzyści zadeklarowało chęć przystapienia do Unii ( z sąsiadów: Milanówek, Brwinów, Michałowice, Piastów). Przystąpienie do Unii  nie tylko przyspieszy zrealizowanie projektów w tych gmianach, ale daje również możliwość promocji gminy jako lokalizacji przyjaznej inwestorom a zrealizowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie publicznych e-usług i oszczędnościowych rozwiązań typu Smart City. Orange Polska przygotowuje się do realizcji inwestycji w 103 mazowieckich gminach. W Podkowie Leśnej już rozpoczęły się prace przygotowawcze (sprawdzanie drożności kanałów itp.) do przeprowadzenia zaplanowanej inwestycji budowy „szybkiego internetu”.

fot. od lewej: Zdzisław Lis -Burmistrz Piaseczna, Artur Tusiński -Burmistrz Podkowy Leśnej, Marcin Jakubowski – Burmistrz Mińska Mazowieckiego, Sławomir Mazur – Wójt Nieporętu, Tomasz Kowal –  Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Orange Polska.

Dodaj komentarz