Mediacje zakończone sukcesem

Zakończyłem kolejną sprawę sądową z podwykonawcą robót związanych z prowadzeniem inwestycji szkolnej podpisaniem w dniu dzisiejszym ugody na kwotę 199.000 zł.

Wartość roszczenia 283.000 zł + odsetki ok. 91.620 zł + koszty sądowe 14.600 zł, co daje łącznie kwotę ok. 389.220 zł. Sąd dwukrotnie powoływał biegłych w grudniu 2014r. i połowie 2015r., którzy uznawali zasadność roszczeń podwykonawcy. Jako, że nie zamierzaliśmy poprzestać na tym etapie sporu sądowego sprawy, zaproponowaliśmy wykonawcy po raz kolejny drogę mediacji. W drodze mediacji doszliśmy z podwykonawcą do porozumienia, dzięki czemu zaoszczędziliśmy kwotę min. 190.220 zł., licząc na dzień dzisiejszy. Kolejne lata, to kolejne odsetki i koszty sądowe. Do tej pory apelacje kończyły się niekorzystnym rozstrzygnięciem dla miasta.

Kolejna podpisana ugoda w dniu dzisiejszym na kwotę 81.663,53 zł , pozwoliła zaoszczędzić min. 35.300 zł odsetek i kilka tysięcy kosztów sądowych.

Łącznie min.225.520 zł pozostanie w miejskiej kasie. A co najważniejsze kolejne sprawy zamknięte.

Przed nami jeszcze dwie sprawy sądowe:

749.000 zł +324.000 zł + koszty sądowe – Syndyk masy upadłościowej

26.000 zł +odsetki + koszty sądowe – podwykonawca

Będę walczyć również o każdą możliwą złotówkę z tych pozostałych kwot.

Dodaj komentarz