Metropolia działa

W czwartek, 22 lutego br. w Warszawie  odbyła się konferencja prasowa dotycząca przygotowania planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście perspektywy finansowej 2020+.

W spotkaniu poza mną udział wzięli: Michał Olszewski – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Krzysztof Kalinowski – wójt gminy Dębe Wielkie oraz dr hab. Marta Lackowska – ekspertka z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.
Przed zespołem tworzącym środowisko metropolitalne stoją wyzwania:

  • Określenie wspólnych celów rozwojowych samorządów obszaru metropolitalnego (NUTS2) w oparciu o zapisy Strategii rozwoju OMW
  • Identyfikacja projektów flagowych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju metropolii –do negocjacji w ramach „kontraktu metropolitalnego”
  • Wypracowanie mechanizmów koordynacji działań i podejmowania decyzji w obszarach tematycznych o znaczeniu metropolitalnym, które pozwolą na zwiększenie skuteczności osiągania wspólnych celów.

Po zakończeniu I części spotkania odbyły się warsztaty strategiczne dla przedstawicieli gmin, miast i powiatów obszaru metropolitalnego, które poprowadziła dr hab. Marta Lackowska i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska z Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, rozmawiali o priorytetach rozwojowych metropolii warszawskiej na najbliższe lata, co w najbliższych miesiacach pozwoli na wypracowanie skutecznych mechanizmów dla dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+. Warsztaty potrwają do maja br., a efektem wspólnych prac będzie przyjęcie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą już uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne – od 1 stycznia br. NUTS „warszawski stołeczny” tworzy 70 gmin: Warszawa i dziewięć sąsiadujących powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński.

www.warszawa.onet.pl/warszawa-rozszerza-wspolprace-z-gminami-obszaru-metropolitalnego

Dodaj komentarz