Pięciu partnerów przebudowy skrzyżowania przy 719

Przez wiele miesięcy w Trójmieście Ogrodzie były prowadzone rozmowy na temat poprawy bezpieczeństwa na styku trzech gmin Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej przy trasie 719. Jest to droga wojewódzka i zadbanie o poziom bezpieczeństwa należy do kompetencji marszałka. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską administracyjnie leżącym w Milanówku jest skrzyżowaniem, z którego korzystają mieszkańcy Milanówka, Podkowy Leśnej, Brwinowa. Skrzyżowanie jest wyjątkowo niebezpieczne, dlatego dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu powiatu grodziskiego nasze trzy gminy: Podkowa Leśna, Milanówek i Brwinów wraz z powiatem grodziskim i marszałkiem Mazowsza podjęły decyzję o współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa, polegającego na przebudowie skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną.

Chcąc przystąpić do przebudowy w/m skrzyżowania niezbędne jest posiadanie dokumentacji projektowej. W związku z tym Podkowa, Milanówek, Brwinów oraz Starostwo Powiatu Grodziskiego będą partycypowały w kosztach opracowania dokumentacji, by potem jako wsparcie rzeczowe przekazać ją do realizacji marszałkowi. Partnerzy poniosą koszty dokumentacji w następujących proporcjach Powiat Grodziski 40%, Miasto Milanówek 25%, Miasto Podkowa Leśna 25%, Gmina Brwinów 10%, przy czym Brwinów także będzie koordynatorem projektu. Szacunkowa wartość dokumentacji projektowej została określona na 100.000 zł. Etap wykonawczy będzie realizowany przez województwo mazowieckie na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. Rada Miasta Podkowa Leśna 9 lipca br. wyraziła zgodę na współpracę finansową w tym zakresie.

Dodaj komentarz