Pieniądze dla szkół społecznych – 550.000 zł!

Edukacja także w szkołach społecznych na terenie Podkowy Leśnej odgrywa niebagatelną rolę. Dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić z drugim projektem o dofinansowanie zewnętrzne dla Szkoły Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (KIK) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Podkowie Leśnej. Szkoły łącznie otrzymają ok. 550.000 zł – ok. 450.000 KIK i 100.000 LO na Wiewiórek. W tym są koszty zajęć dodatkowych dla dzieci, zakupu pomocy dydaktycznych oraz zarządzania projektem.

Z końcem czerwca bieżącego roku zakończyliśmy z powodzeniem realizację pierwszego projektu polegającego na przeprowadzeniu w samorządowej szkole podstawowej w Podkowie Leśnej dodatkowych zajęć dla dzieci wraz z doposażeniem placówki. Na ten cel w 2017 r. pozyskaliśmy 838.479 zł dla samorządowej szkoły podstawowej i gimnazjum (95% dofinansowania całości projektu).

Tym razem Fundacja STIWEK przygotowała wspólny projekt dla czterech szkół – naszych dwóch oraz dwóch Społecznego Towarzystwa Oświatowego (w Legionowie i w Warszawie). Wspólny projekt czterech szkół, wśród których wszystkie szkoły podstawowe plasowały się w TOP 40 najlepszych mazowieckich szkół na podstawie wyników ostatniego rankingu egzaminu szóstoklasisty oraz naszego liceum społecznego opiewa na kwotę 1.453.208,40 PLN z czego aż 1.364.636,40 PLN stanowiła będzie dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu dzieci, w tym z Podkowy Leśnej, uzyskają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, zaś same placówki szkolne zostaną doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Projekt ruszy 1 sierpnia bieżącego roku, przy czym pierwsze zajęcia uruchomione zostaną początkiem roku szkolnego 2019/2020 i zakończy się w lipcu 2021. Projekt został wysoko oceniony – 10 miejsce na 190 projektów, co jest niewątpliwie dużym sukcesem Fundacji, która od dwóch lat w ramach partnerstwa przygotowuje i koordynuje te projekty w naszych szkołach.

Dodaj komentarz