Pierwsze tematyczne spotkanie z mieszkańcami

Na początku lutego przyszłego roku zaplanowałem pierwsze spotkanie z mieszkańcami, na którym chciałbym zaprezentować dokumentację projektową – Kompleksowe Uspokojenie Ruchu dla całego miasta. Opracowanie zawiera szereg rozwiązań drogowych, o które wnioskują mieszkańcy, a które mają na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności pieszych i rowerzystów.

Kolejnym punktem spotkania będzie przedstawienie propozycji przez specjalistów rynku drogowego różnych rozwiązań technologicznych nawierzchni z przedstawieniem ich walorów użytkowych, jakościowych i środowiskowych, które mogłyby być zastosowane w Podkowie Leśnej. Nawierzchni, które będą dedykowane poszczególnym fragmentom miasta w zależności od intensywności natężenie ruchu z podziałem na główne ciągi komunikacyjne i strefy zamieszkania. Zaproponowane rozwiązania, które będą trwałe i które mogą być z powodzeniem stosowane na obszarach przyrodniczo cennych. Postaram się do tego czasu również przygotować wizualizację proponowanych rozwiązań na przykładzie jednej czy dwóch ulic.

Podstawą do dalszego projektowania dróg w Podkowie Leśnej będzie opracowanie docelowych rzędnych wysokościowych projektowanych nawierzchni w całym mieście, które pozwolą lepiej gospodarować wodami opadowymi i będą punktem wyjściowym do sporządzenia harmonogramu kolejności remontu i budowy dróg na następne lata, a który będzie wypracowywany w kolejnych miesiącach.

 

Dodaj komentarz