Podkowa drugim najlepszym samorządem

Jestem dumny! Podkowa Leśna znalazła się na 2 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka nagrodziła te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. W ciągu trzech lat wspięliśmy się na szczyt najlepszych samorządów – w 2017 zajęliśmy 7 pozycję, w 2016 – miejsce 20, wcześniej byliśmy poza pierwszą pięćsetką. To zwieńczenie mojej pracy w pierwszej kadencji.

Z wielką przyjemnością wziąłem udział w gali XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, która miała miejsce 8 października 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, podczas której uhonorowano wyróżnionych. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę w skład, której weszli poza wspomnianym prof. Buzkiem, prof. Jerzy Stępień – sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Porawski – Dyr. Biura Związku Miast Polskich, Paweł Tomczak – Dyr. Biura Związku Gmin Wiejskich, Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Demokracji Lokalnej, Teresa Czerwińska – Minister Finansów, Adam Hamryszczak –Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Bogusław Chrabota –Redaktor Naczelny Dziennika „Rzeczpospolita” i inni.

Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych wszystkich 2478 gmin w Polsce do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 500, gdzie oceniano  jakość zarządzania w pięciu zakresach: trwałości ekonomiczno-finansowej, trwałości społecznej, trwałości środowiskowej i jakości zarządzania i współpracy między samorządami. W ramach tych obszarów opiniowano m.in. stan finansów,  pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i dochodów, przyrost zadłużenia, realizację inwestycji, współpracę między samorządami, jakość oferty edukacyjnej i jakość pracy administracyjnej. To co Podkowę wyróżniło szczególnie, to stabilna polityka finansowa i sprawność w zarządzaniu majątkiem, a także dbałość o stan środowiska naturalnego. Do rankingu wybrano 100 najlepszych gmin w Polsce.

Te cztery ostatnie lata pokazują jaki Podkowa Leśna wykonała skok jakościowy. Uplasowanie się tak wysoko w tak znamienitym Rankingu najlepszych samorządów daje ogromną satysfakcję i wielką siłę do działania również w następnej kadencji.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona była debatą o wpływie konfliktu politycznego na ideę samorządu terytorialnego.

Ceremonia rozpoczęła się muzyczną niespodzianką w wykonaniu Prof. Jerzego Stępnia z synem.

Dodaj komentarz