Podkowa łączy

Po raz drugi naszą szkołę udostępniliśmy międzynarodowej organizacji CIVS, która zrzesza, integruje oraz edukuje dzieci i młodzież z całego świata. Kontakt nawiązaliśmy w 2016 roku i wtedy odbył się pierwszy obóz w naszym mieście. Na miesięcznym obozie dzieci z różnych krajów uczyły się tolerancji, jak komunikować się pomimo barier i jak wspólnie żyć mimo dzielących różnic kulturowych. Otwarci na wszystkich, którzy szanują pokój, wolność i prawa człowieka. CISV współpracuje z ośrodkami akademickimi i organizacjami międzynarodowymi – ONZ, Radą Europy i UNESCO. Obecnie działa w ponad 70 krajach.

Program obozu nie jest typową wycieczką nastawioną na zwiedzanie kraju organizatora, ale ma na celu jak najlepsze poznanie uczestników z innych delegacji i ich kultur. W związku z tym, większość czasu uczestnicy spędzają w miejscu obozu, na zajęciach, grach i zabawach edukacyjnych, dających szansę na nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, kształtujących wrażliwość kulturową, tolerancję i szacunek dla różnorodności. Unikalny program zajęć nastawiony na kreatywność, współpracę i zaangażowanie adresowany jest do przyszłych młodych liderów – nowoczesnych, świadomych i otwartych. W trakcie obozu każda delegacja wybiera dzień, w którym przygotowuje potrawy oraz prezentuje swój kraj, jego historie, panujące tam obyczaje itp. Wszystkie programy CISV są organizowane i prowadzone przez wolontariuszy.

Dodaj komentarz