Ponawiamy sprzedaż działek miejskich

Miasto Podkowa Leśna ogłosiło przetarg na sprzedaż dwóch działek. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta 30 sierpnia o godzinie 10.00 Więcej informacji na http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/06/1-ogloszenie-o-przetargu-ul.-bazantow-13-i-ul.-helenowska-23.pdf

  1. Działka niezabudowana o pow. 1424 m² przy ul. Helenowskiej 23 (dz. ew. nr 108 obr.4) Cena wywoławcza 520.000zł +VAT 23%

fot. mapa, kliknij, aby powiększyć

Nieruchomość jest działką niezabudowaną i oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 71 MN/U, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach ogrodowych z dopuszczeniem usług podstawowych. Działka jest foremna, w drodze są wszystkie media miejskie (prąd, woda, kanalizacja, gaz). Dobre sąsiedztwo – domy jednorodzinne. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny.

  1. Działka o pow. 2863 m² przy ul. Bażantów 13 (aż do ul. Kukułek 24, dz. ew. nr 140 obr.2). Cena 1.049.000zł.  Do tej nieruchomości nie doliczamy VATu.

fot. widok od. ul. Kukułek

fot. mapa, kliknij, aby powiększyć

Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 19 ML i może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach leśnych. Na działce znajduje się stary budynek o pow. zabudowy 52m². Działka jest w kształcie prostokąta, w drodze są wszystkie media miejskie (prąd, woda, kanalizacja, gaz). Dobre sąsiedztwo – domy jednorodzinne. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny.

———————-

Sprzedaż obu nieruchomości powiększy zasób majątkowy gminy, który zostanie przeznaczony na przeprowadzenie innych inwestycji miejskich dotyczących wydatków inwestycyjnych majątkowych, których realizacja ma istotne znaczenie dla funkcjonowania miasta i zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Cenę nieruchomości określa rynek, wartość przetargową rzeczoznawca majątkowy oszacował w operacie szacunkowym. 

Dodaj komentarz